Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μετρώντας το εισόδημα ενός έθνους Κεφάλαιο 22 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μετρώντας το εισόδημα ενός έθνους Κεφάλαιο 22 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μετρώντας το εισόδημα ενός έθνους Κεφάλαιο 22 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part of the work should be mailed to: Permissions Department, Harcourt College Publishers, 6277 Sea Harbor Drive, Orlando, Florida 32887-6777.

2 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μικροοικονομική u Μικροοικονομική είναι η μελέτη των ανεξάρτητων νοικοκυριών και επιχειρήσεων καθώς και το πώς επιδρούν με τις άλλες.

3 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μακροοικονομική u Μακροοικονομική είναι η μελέτη της οικονομίας ως σύνολο. u Στόχος είναι η εξήγηση των οικονομικών αλλαγών που επηρεάζουν τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το κράτος ταυτόχρονα.

4 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μακροοικονομική u Η Μακροοικονομική απαντά σε ερωτήσεις όπως : u Γιατί το μέσο εισόδημα είναι υψηλότερο σε κάποιες χώρες απ’ ότι σε άλλες; u Γιατί οι τιμές αυξάνονται σε κάποιες περιόδους περισσότερο απ’ ότι σε άλλες; u Γιατί η παραγωγή και η απασχόληση αυξάνονται περισσότερο σε κάποιες περιόδους απ’ ότι σε άλλες;

5 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Το εισόδημα και η δαπάνη Όταν εξετάζουμε αν η οικονομία λειτουργεί επαρκώς, είναι φυσικό να εξετάζουμε το συνολικό εισόδημα μιας οικονομίας.

6 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Το εισόδημα και η δαπάνη u Το εισόδημα μίας οικονομίας είναι φυσικό να είναι ίσο με την δαπάνη: u Κάθε συναλλαγή έχει ίδιο αποτέλεσμα για τον αγοραστή και τον πωλητή. u Κάθε ευρώ που δαπανάται έχει την ίδια αξία για τον αγοραστή και τον πωλητή.

7 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. u Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένα μέτρο εισοδήματος και δαπάνης στην οικονομία. u Είναι το σύνολο της αξίας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

8 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η μέτρηση του ΑΕΠ u Το προϊόν μετράται σε τιμές αγοράς. u Μετρά μόνο την αξία των τελικών αγαθών, όχι των ενδιάμεσων αγαθών (η αξία μετράται μόνο μία φορά). u Μετρά τόσο τα απτά αγαθά (φαγητό, ρούχα, αυτοκίνητα) και άυλες υπηρεσίες (κούρεμα, καθάρισμα, υπηρεσίες ιατρών).

9 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η μέτρηση του ΑΕΠ u Περιλαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται τώρα, και όχι συναλλαγές που αφορούν το παρελθόν. u Μετρά την αξία της παραγωγής μέσα στα γεωγραφικά όρια μιάς χώρας.

10 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. u Μετρά την αξία της παραγωγής μέσα σε ένα ορισμένο διάστημα, συνήθως ετήσιο ή τριμηνιαίο. Η μέτρηση του ΑΕΠ

11 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τι μετράμε στο ΑΕΠ ; ΤΟ ΑΕΠ περιλαμβάνει όλα τα αγαθά που παράγονται και πωλούνται νόμιμα στις αγορές.

12 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τι δεν μετράται στο ΑΕΠ u ΤΟ ΑΕΠ συνήθως δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα που παράγονται στο σπίτι και δεν πωλούνται στην αγορά. u Δεν περιλαμβάνει προϊόντα που δεν πωλούνται νόμιμα όπως ναρκωτικά ή άλλα παράνομα προϊόντα.

13 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Άλλα μέτρα εισοδήματος u Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν(ΑΕΠ) u Καθαρό Εθνικό Προϊόν(ΚΕΠ) u Εθνικό εισόδημα u Προσωπικό εισόδημα u Διαθέσιμο Προσωπικό εισόδημα

14 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν u Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) είναι το συνολικό εισόδημα που παράγεται από τους κατοίκους μιάς χώρας. u Διαφέρει από το ΑΕ(γχ.)Π στο ότι περιλαμβάνει και το εισόδημα πολιτών που ζουν έξω από τα σύνορα της χώρας.

15 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Καθαρό Εθνικό Προϊόν(ΚΕΠ) u Καθαρό Εθνικό Προϊόν(ΚΕΠ) Είναι το συνολικό εισόδημα μείον τις αποσβέσεις. u Απόσβεση είναι η φθορά και η αναπλήρωση των παγίων στοιχείων μιάς οικονομίας.

16 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Εθνικό εισόδημα u Εθνικό εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα των κατοίκων μίας χώρας μείον τις αποσβέσεις. u Διαφέρει από το ΚΕΠ γιατί εξαιρεί τους έμμεσους εταιρικούς φόρους (π.χ. ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις θυγατρικές πολυεθνικών.

17 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Προσωπικό εισόδημα u Προσωπικό εισόδημα είναι το εισόδημα νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών εταιρειών. u Αντίθετα με το εθνικό εισόδημα, εξαιρεί τα μη διανεμόμενα εταιρικά κέρδη, τα οποία είναι εισόδημα που οι εταιρείες δεν έχουν μοιράσει στους μετόχους του. u Προσθέτως περιλαμβάνει εισόδημα από τόκους και κυβερνητικές συναλλαγές.

18 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Διαθέσιμο Προσωπικό εισόδημα u Διαθέσιμο Προσωπικό εισόδημα είναι το εισόδημα νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων μείον τις υποχρεώσεις τους προς την κυβέρνηση. u Ισούται με τους μισθούς μείον τους όποιους φόρους και τις μη φορολογικές οφειλές.

19 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα στοιχεία του ΑΕΠ ΑΕΠ ( Y ) είναι το άθροισμα των παρακάτω:  κατανάλωση ( C )  Επένδυση ( I )  Δημόσιες Δαπάνες ( G )  Καθαρά κέρδη ( NX ) Y = C + I + G + NX

20 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα στοιχεία του ΑΕΠ  Κατανάλωση (C) : u Η δαπάνη των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες με εξαίρεση την αγορά νέας κατοικίας.  Επένδυση (I) : u Η δαπάνη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για τη δημιουργία αποθέματος και υποδομών περιλαμβανομένης νέας κατοικίας.

21 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα στοιχεία του ΑΕΠ  Δημόσιες Δαπάνες (G) : u Οι δαπάνες τοπικών, δημοτικών και εθνικών κυβερνήσεων. u Δεν περιλαμβάνει μεταβιβαστικές πληρωμές γιατί δεν παράγουν αγαθά και υπηρεσίες.  Καθαρές εξαγωγές (NX) : u Εξαγωγές μείον εισαγωγές.

22 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα στοιχεία του ΑΕΠ (1998)

23 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα στοιχεία του ΑΕΠ (1998)

24 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα στοιχεία του ΑΕΠ (1998) κατανάλωση 68 %

25 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Επένδυση 16% Τα στοιχεία του ΑΕΠ (1998) Κατανάλωση 68 %

26 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Κατανάλωση 68 % Κυβερνητικές Δαπάνες 18% Τα στοιχεία του ΑΕΠ (1998) Επένδυση 16%

27 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Καθαρές εξαγωγές -2 % Τα στοιχεία του ΑΕΠ (1998) Κατανάλωση 68 % Επένδυση 16% Δημόσιες Δαπάνες 18%

28 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Πραγματικό ή ονομαστικό ΑΕΠ u Το ονομαστικό ΑΕΠ μετρά την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών σε τρέχουσες τιμές. u Το πραγματικό ΑΕΠ μετρά την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών σε σταθερές τιμές.

29 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Πραγματικό ή ονομαστικό ΑΕΠ Μια ακριβής παρουσίαση του ΑΕΠ απαιτεί τη μετατροπή του ονομαστικού σε πραγματικό με τη χρήση αποπληθωριστή του ΑΕΠ.

30 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αποπληθωριστής του ΑΕΠ u Ο Αποπληθωριστής του ΑΕΠ μετρά την πραγματική αξία του ΑΕΠ σύμφωνα με το αντίστοιχο έτος βάσης. u Εξηγεί αν η μεταβολή στο ΑΕΠ οφείλεται σε αύξηση του πληθωρισμού ή πραγματική αύξηση της αξίας της παραγωγής.

31 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αποπληθωριστής ΑΕΠ Ο Αποπληθωριστής ΑΕΠ υπολογίζεται ως:

32 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ

33 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ

34 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ

35 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ

36 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. (περίοδοι πτωτικού ΑΕΠ) Πραγματικό ΑΕΠ στις ΗΠΑ 197019751980198519901995 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Δις δολάρια (τιμές 1992) 2000 8,000

37 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. ΑΕΠ και οικονομική ευημερία u ΤΟ ΑΕΠ είναι το μέτρο της οικονομικής ευημερίας. u Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναφέρει το εισόδημα και τη δαπάνη ενός ατόμου σε μάι χώρα.

38 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. ΑΕΠ και οικονομική ευημερία u ΤΟ υψηλότερο ΑΕΠ δείχνει τη μεγαλύτερη οικονομική ευημερία. u ΤΟ ΑΕΠ δεν είναι ένα τέλειο μέτρο της οικονομικής ευημερίας και της ποιότητας ζωής.

39 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. ΑΕΠ και οικονομική ευημερία u Κάποια στοιχεία ευημερίας δεν περιλαμβάνονται στο ΑΕΠ. u Η αξία του ελεύθερου χρόνου. u Η αξία του καθαρού περιβάλλοντος. u Η αξία των πραγμάτων που δεν αποτιμώνται στις αγορές. Όπως η ανατροφή των παιδιών.

40 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. ΑΕΠ, προσδόκιμο ζωής και αναλφαβητισμός ενηλίκων.


Κατέβασμα ppt "Μετρώντας το εισόδημα ενός έθνους Κεφάλαιο 22 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google