Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μετρώντας το εισόδημα ενός έθνους Κεφάλαιο 22 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μετρώντας το εισόδημα ενός έθνους Κεφάλαιο 22 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μετρώντας το εισόδημα ενός έθνους Κεφάλαιο 22 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part of the work should be mailed to: Permissions Department, Harcourt College Publishers, 6277 Sea Harbor Drive, Orlando, Florida

2 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μικροοικονομική u Μικροοικονομική είναι η μελέτη των ανεξάρτητων νοικοκυριών και επιχειρήσεων καθώς και το πώς επιδρούν με τις άλλες.

3 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μακροοικονομική u Μακροοικονομική είναι η μελέτη της οικονομίας ως σύνολο. u Στόχος είναι η εξήγηση των οικονομικών αλλαγών που επηρεάζουν τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το κράτος ταυτόχρονα.

4 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μακροοικονομική u Η Μακροοικονομική απαντά σε ερωτήσεις όπως : u Γιατί το μέσο εισόδημα είναι υψηλότερο σε κάποιες χώρες απ’ ότι σε άλλες; u Γιατί οι τιμές αυξάνονται σε κάποιες περιόδους περισσότερο απ’ ότι σε άλλες; u Γιατί η παραγωγή και η απασχόληση αυξάνονται περισσότερο σε κάποιες περιόδους απ’ ότι σε άλλες;

5 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Το εισόδημα και η δαπάνη Όταν εξετάζουμε αν η οικονομία λειτουργεί επαρκώς, είναι φυσικό να εξετάζουμε το συνολικό εισόδημα μιας οικονομίας.

6 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Το εισόδημα και η δαπάνη u Το εισόδημα μίας οικονομίας είναι φυσικό να είναι ίσο με την δαπάνη: u Κάθε συναλλαγή έχει ίδιο αποτέλεσμα για τον αγοραστή και τον πωλητή. u Κάθε ευρώ που δαπανάται έχει την ίδια αξία για τον αγοραστή και τον πωλητή.

7 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. u Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένα μέτρο εισοδήματος και δαπάνης στην οικονομία. u Είναι το σύνολο της αξίας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

8 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η μέτρηση του ΑΕΠ u Το προϊόν μετράται σε τιμές αγοράς. u Μετρά μόνο την αξία των τελικών αγαθών, όχι των ενδιάμεσων αγαθών (η αξία μετράται μόνο μία φορά). u Μετρά τόσο τα απτά αγαθά (φαγητό, ρούχα, αυτοκίνητα) και άυλες υπηρεσίες (κούρεμα, καθάρισμα, υπηρεσίες ιατρών).

9 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η μέτρηση του ΑΕΠ u Περιλαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται τώρα, και όχι συναλλαγές που αφορούν το παρελθόν. u Μετρά την αξία της παραγωγής μέσα στα γεωγραφικά όρια μιάς χώρας.

10 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. u Μετρά την αξία της παραγωγής μέσα σε ένα ορισμένο διάστημα, συνήθως ετήσιο ή τριμηνιαίο. Η μέτρηση του ΑΕΠ

11 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τι μετράμε στο ΑΕΠ ; ΤΟ ΑΕΠ περιλαμβάνει όλα τα αγαθά που παράγονται και πωλούνται νόμιμα στις αγορές.

12 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τι δεν μετράται στο ΑΕΠ u ΤΟ ΑΕΠ συνήθως δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα που παράγονται στο σπίτι και δεν πωλούνται στην αγορά. u Δεν περιλαμβάνει προϊόντα που δεν πωλούνται νόμιμα όπως ναρκωτικά ή άλλα παράνομα προϊόντα.

13 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Άλλα μέτρα εισοδήματος u Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν(ΑΕΠ) u Καθαρό Εθνικό Προϊόν(ΚΕΠ) u Εθνικό εισόδημα u Προσωπικό εισόδημα u Διαθέσιμο Προσωπικό εισόδημα

14 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν u Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) είναι το συνολικό εισόδημα που παράγεται από τους κατοίκους μιάς χώρας. u Διαφέρει από το ΑΕ(γχ.)Π στο ότι περιλαμβάνει και το εισόδημα πολιτών που ζουν έξω από τα σύνορα της χώρας.

15 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Καθαρό Εθνικό Προϊόν(ΚΕΠ) u Καθαρό Εθνικό Προϊόν(ΚΕΠ) Είναι το συνολικό εισόδημα μείον τις αποσβέσεις. u Απόσβεση είναι η φθορά και η αναπλήρωση των παγίων στοιχείων μιάς οικονομίας.

16 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Εθνικό εισόδημα u Εθνικό εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα των κατοίκων μίας χώρας μείον τις αποσβέσεις. u Διαφέρει από το ΚΕΠ γιατί εξαιρεί τους έμμεσους εταιρικούς φόρους (π.χ. ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις θυγατρικές πολυεθνικών.

17 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Προσωπικό εισόδημα u Προσωπικό εισόδημα είναι το εισόδημα νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών εταιρειών. u Αντίθετα με το εθνικό εισόδημα, εξαιρεί τα μη διανεμόμενα εταιρικά κέρδη, τα οποία είναι εισόδημα που οι εταιρείες δεν έχουν μοιράσει στους μετόχους του. u Προσθέτως περιλαμβάνει εισόδημα από τόκους και κυβερνητικές συναλλαγές.

18 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Διαθέσιμο Προσωπικό εισόδημα u Διαθέσιμο Προσωπικό εισόδημα είναι το εισόδημα νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων μείον τις υποχρεώσεις τους προς την κυβέρνηση. u Ισούται με τους μισθούς μείον τους όποιους φόρους και τις μη φορολογικές οφειλές.

19 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα στοιχεία του ΑΕΠ ΑΕΠ ( Y ) είναι το άθροισμα των παρακάτω:  κατανάλωση ( C )  Επένδυση ( I )  Δημόσιες Δαπάνες ( G )  Καθαρά κέρδη ( NX ) Y = C + I + G + NX

20 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα στοιχεία του ΑΕΠ  Κατανάλωση (C) : u Η δαπάνη των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες με εξαίρεση την αγορά νέας κατοικίας.  Επένδυση (I) : u Η δαπάνη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για τη δημιουργία αποθέματος και υποδομών περιλαμβανομένης νέας κατοικίας.

21 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα στοιχεία του ΑΕΠ  Δημόσιες Δαπάνες (G) : u Οι δαπάνες τοπικών, δημοτικών και εθνικών κυβερνήσεων. u Δεν περιλαμβάνει μεταβιβαστικές πληρωμές γιατί δεν παράγουν αγαθά και υπηρεσίες.  Καθαρές εξαγωγές (NX) : u Εξαγωγές μείον εισαγωγές.

22 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα στοιχεία του ΑΕΠ (1998)

23 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα στοιχεία του ΑΕΠ (1998)

24 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα στοιχεία του ΑΕΠ (1998) κατανάλωση 68 %

25 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Επένδυση 16% Τα στοιχεία του ΑΕΠ (1998) Κατανάλωση 68 %

26 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Κατανάλωση 68 % Κυβερνητικές Δαπάνες 18% Τα στοιχεία του ΑΕΠ (1998) Επένδυση 16%

27 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Καθαρές εξαγωγές -2 % Τα στοιχεία του ΑΕΠ (1998) Κατανάλωση 68 % Επένδυση 16% Δημόσιες Δαπάνες 18%

28 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Πραγματικό ή ονομαστικό ΑΕΠ u Το ονομαστικό ΑΕΠ μετρά την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών σε τρέχουσες τιμές. u Το πραγματικό ΑΕΠ μετρά την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών σε σταθερές τιμές.

29 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Πραγματικό ή ονομαστικό ΑΕΠ Μια ακριβής παρουσίαση του ΑΕΠ απαιτεί τη μετατροπή του ονομαστικού σε πραγματικό με τη χρήση αποπληθωριστή του ΑΕΠ.

30 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αποπληθωριστής του ΑΕΠ u Ο Αποπληθωριστής του ΑΕΠ μετρά την πραγματική αξία του ΑΕΠ σύμφωνα με το αντίστοιχο έτος βάσης. u Εξηγεί αν η μεταβολή στο ΑΕΠ οφείλεται σε αύξηση του πληθωρισμού ή πραγματική αύξηση της αξίας της παραγωγής.

31 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αποπληθωριστής ΑΕΠ Ο Αποπληθωριστής ΑΕΠ υπολογίζεται ως:

32 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ

33 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ

34 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ

35 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ

36 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. (περίοδοι πτωτικού ΑΕΠ) Πραγματικό ΑΕΠ στις ΗΠΑ ,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Δις δολάρια (τιμές 1992) ,000

37 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. ΑΕΠ και οικονομική ευημερία u ΤΟ ΑΕΠ είναι το μέτρο της οικονομικής ευημερίας. u Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναφέρει το εισόδημα και τη δαπάνη ενός ατόμου σε μάι χώρα.

38 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. ΑΕΠ και οικονομική ευημερία u ΤΟ υψηλότερο ΑΕΠ δείχνει τη μεγαλύτερη οικονομική ευημερία. u ΤΟ ΑΕΠ δεν είναι ένα τέλειο μέτρο της οικονομικής ευημερίας και της ποιότητας ζωής.

39 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. ΑΕΠ και οικονομική ευημερία u Κάποια στοιχεία ευημερίας δεν περιλαμβάνονται στο ΑΕΠ. u Η αξία του ελεύθερου χρόνου. u Η αξία του καθαρού περιβάλλοντος. u Η αξία των πραγμάτων που δεν αποτιμώνται στις αγορές. Όπως η ανατροφή των παιδιών.

40 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. ΑΕΠ, προσδόκιμο ζωής και αναλφαβητισμός ενηλίκων.


Κατέβασμα ppt "Μετρώντας το εισόδημα ενός έθνους Κεφάλαιο 22 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google