Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΠΑΔ 1η ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α΄ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΒΛΗ ΕΛΕΝΑ 9/12/2013

2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η σημασία και ο έλεγχος της σταθερότητας των τιμών και της αξίας του χρήματος. Ορισμός και μέτρηση του πληθωρισμού (αποπληθωρισμού) και οι συνέπειες του. Ο ρόλος της Ε.Κ.Τ. στην διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και του πληθωρισμού

3 Η σταθερότητα των τιμών
Ορίζεται ως η ετήσια αύξηση του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή για την ζώνη του ευρώ με ρυθμό χαμηλότερο του 2% Τα βασικά καθήκοντα της Ε.Κ.Τ. είναι να διατηρεί την σταθερότητα των τιμών και τον πληθωρισμό σε επίπεδο λίγο κάτω από το 2%.

4 Η σταθερότητα των τιμών και η αξία των χρημάτων σου
Σταθερότητα των τιμών σημαίνει ότι τα χρήματά σου διατηρούν την αξία τους με την πάροδο του χρόνου. Αυτό έχει μεγάλη σημασία αν θέλεις να αποταμιεύσεις τα χρήματά σου, π.χ. για μια μελλοντική αγορά ενός βιβλίου

5 Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή

6 Γιατί υπάρχει το χρήμα;
Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές σε κάποια αγαθά; Πώς υπολογίζονται οι μεταβολές των τιμών; Πως ελέγχουμε την σταθερότητα των τιμών

7 Γιατί υπάρχει το χρήμα ; Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές;
Γιατί υπάρχει το χρήμα ; Ανταλλακτική κοινωνία Το χρήμα κάνει εύκολες τις συναλλαγές αλλά δεν διατηρεί πάντα την αξία του. Οι τιμές μεταβάλλονται (αυξάνονται, μειώνονται) Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές; Αν υπάρχει πολύ χρήμα αλλά ελάχιστα αγαθά, οι τιμές ανεβαίνουν και το χρήμα χάνει την αξία Η άνοδος των τιμών μπορεί να οφείλεται: όταν υπάρχει έντονη ζήτηση όταν αυξηθεί το κόστος παραγωγής τους αγοραστική του δύναμη.

8 Πώς υπολογίζονται οι μεταβολές των τιμών;
χρησιμοποιούμε δείκτες τιμών καταναλωτή, τους οποίους καταρτίζονται μία φορά το μήνα με τη χρήση ενός «καλαθιού» αγαθών (όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνουν τα νοικοκυριά στη διάρκεια ενός έτους ) . Η συνολική τιμή του καλαθιού, η οποία λειτουργεί ως μέτρο του γενικού επιπέδου των τιμών για να διαπιστωθεί η άνοδος ή, η μείωση των τιμών

9 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Πληθωρισμός είναι γενική αύξηση τιμών και υπηρεσιών (γενική άνοδος επίπεδου τιμών) και όχι ορισμένων προϊόντων σε μια παρατεταμένη περίοδο, μείωση της αξίας χρήματος, της αγοραστικής δύναμης Αποπληθωρισμός η γενική μείωση των τιμών (αναβολή επενδύσεων & ζήτησης)

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΘΩΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΘΩΡΙΣΜΟΥ Τιμή (έτος βάσης) Τιμή (1 έτος μετά ) Τιμή( 2 έτη μετά ) Ποσότητες που αγοράστηκαν στο έτος βάσης ανά μονάδα σύνολο 150 τεμάχια ψωμί(είδος καθημερινής χρήσης) 1,50 € 225 € 1,30 € 195 € 1,60 € 240 € 100 λίτρα γάλα (είδος καθημερινής ρήσης) 2,40 € 2,15 € 215 € 12 κουρέματα (υπηρεσία) 20,00 € 22,00 € 264 € 23,00 € 276 € 1 χειμερινό μπουφάν(διαρκή αγαθά) 145,00 € 145 € 176,00 € 176 € 160,00 € 160 € Συνολικό κόστος καλαθιού 850 € 875 € 891 € Δείκτης τιμών 100 102,9 104,8 Ρυθμός πληθωρισμού 2,90% 1,80%

11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ Μείωση του πραγματικού εισοδήματος λόγω πληθωρισμού
Μηνιαίο εισόδημα 700 ευρώ. Το καλάθι κοστίζει 100 ευρώ. Το πραγματικό του εισόδημα είναι: ονομαστικό εισόδημα /επίπεδο τιμών =700/100=7 καλάθια Άρα το άτομο αυτό μπορεί να αγοράσει τα αγαθά που περιλαμβάνονται στο καλάθι επτά φορές. Έστω ότι σε μια περίοδο ο πληθωρισμός είναι 25% και επομένως το καλάθι κοστίζει 125 ευρώ. Τώρα το πραγματικό εισόδημα των 700 ευρώ είναι 700/125=5,6 Δηλαδή με 700 ευρώ μπορεί κανείς να αγοράσει μόνο 5,6 καλάθια. Η απώλεια είναι 1,4 καλάθια

12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ Η Νομισματική πολιτική της Ε.Κ.Π. έχει διαρκή αντίκτυπο στην εξέλιξη τιμών και στον πληθωρισμό, αλλά παροδική επίδραση όχι μόνιμη Οικονομική ανάπτυξη Τιμές πετρελαίου Κυκλοφορία χρήματος στην αγορά (έλεγχος επιτοκίων)

13 Η σταθερότητα των τιμών προάγει
την οικονομική ανάπτυξη (επενδύσεις άνοδος βιοτικού επιπέδου ) την απασχόληση (βελτίωση ανταγωνιστικότητας με αύξηση θέσεων) διευκολύνοντας τη σύγκριση των τιμών (επιλογή αγαθών συγκριτικά των τιμών) μειώνοντας το κόστος των δανείων (χαμηλότερα επιτόκια, μείωση ασφάλιστρων πληθωριστικού κινδύνου)

14 Οι κοινωνικές πτυχές της σταθερότητας των τιμών
Συμβάλλει στη γενική ευημερία, αποτρέπει την αυθαίρετη διανομή πλούτου και εισοδήματος (διάβρωση της πραγματικής αξίας των ονομαστικών απαιτήσεων) λόγω του πληθωρισμού. Οι κεντρικές τράπεζες συμβάλλουν στην επίτευξη γενικότερων οικονομικών στόχων και συνεισφέρουν στη γενική πολιτική σταθερότητα

15 Επιπτώσεις του πληθωρισμού (ή αποπληθωρισμού)
Μεγάλη διάβρωση του πραγματικού πλούτου και εισοδήματος ως πηγή κοινωνικών αναταραχών, πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας Μείωση την αξία των αποταμιεύσεων Πλήττονται ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες Παρερμηνεύονται οι μεταβολές των τιμών, λανθασμένες αγορές

16 Ευχαριστώ για το χρόνο και τη προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google