Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Βαγής Σαμαθρακής

2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ 8η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Βαγής Σαμαθρακής

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Βαγής Σαμαθρακής

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
Τα οικονομικά της ευημερίας εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους η κατανομή των παραγωγικών πόρων επηρεάζει την ευημερία των ατόμων Οι καταναλωτές και οι παραγωγοί ωφελούνται από τη συμμετοχή τους στις αγορές Οι τέλειες αγορές στην ισορροπία μεγιστοποιούν τα οφέλη παραγωγών και καταναλωτών Βαγής Σαμαθρακής

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
Το πλεόνασμα του καταναλωτή μετρά την οικονομική ωφέλεια των καταναλωτών Το πλεόνασμα του παραγωγού μετρά την οικονομική ωφέλεια των παραγωγών Βαγής Σαμαθρακής

6 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Η προθυμία πληρωμής είναι η μέγιστη τιμή την οποία ο αγοραστής είναι πρόθυμος και μπορεί να πληρώσει για ένα αγαθό Μέτρα την αξιολόγηση του αγαθού ή της υπηρεσίας από μέρους των αγοραστών Βαγής Σαμαθρακής

7 Βαγής Σαμαθρακής

8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 4 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Βαγής Σαμαθρακής

9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 4 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Βαγής Σαμαθρακής

10 Βαγής Σαμαθρακής

11 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Η καμπύλη ζήτησης δείχνει τις ανώτερες τιμές που ο καταναλωτής είναι πρόθυμος να πληρώσει για διαφορετικές ποσότητες ενός αγαθού Η διαφορά μεταξύ της μέγιστης τιμής που είναι πρόθυμος να πληρώσει και της πραγματικής τιμής που πληρώνει ονομάζεται πλεόνασμα καταναλωτή Βαγής Σαμαθρακής

12 Βαγής Σαμαθρακής

13 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
Το πλεόνασμα του καταναλωτή είναι η περιοχή κάτω από την καμπύλη ζήτησης και πάνω από την τιμή της αγοράς Το πλεόνασμα του καταναλωτή αυξάνεται όταν η τιμή της αγοράς μειώνεται Το πλεόνασμα του καταναλωτή μειώνεται όταν η τιμή της αγοράς αυξάνεται Βαγής Σαμαθρακής

14 Βαγής Σαμαθρακής

15 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Η καμπύλη προσφοράς δείχνει τις ποσότητες τις οποίες οι παραγωγοί θέλουν και μπορούν να προσφέρουν στα διάφορα επίπεδα τιμών Μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρηση του κόστους ευκαιρίας παραγωγής του αγαθού Το οριακό κόστος ευκαιρίας της παραγωγής αυξάνει καθώς αυξάνει το παραγόμενο προϊόν Βαγής Σαμαθρακής

16 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι η πρόσοδος του παραγωγού μείον το κόστος παραγωγής Μετρά το κέρδος του παραγωγού από την συμμετοχή του στην αγορά Βαγής Σαμαθρακής

17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 4 ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Βαγής Σαμαθρακής

18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 4 ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Βαγής Σαμαθρακής

19 Βαγής Σαμαθρακής

20 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι η περιοχή κάτω από την τιμή της αγοράς και πάνω από την καμπύλη προσφοράς Το πλεόνασμα του παραγωγού αυξάνεται όταν η τιμή της αγοράς αυξάνεται Το πλεόνασμα του παραγωγού μειώνεται όταν η τιμή της αγοράς μειώνεται Βαγής Σαμαθρακής

21 Βαγής Σαμαθρακής

22 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ
Σε τέλειο ανταγωνισμό και χωρίς εξωτερικότητες, η συνολική κοινωνική ευημερία μετράται από το άθροισμα των πλεονασμάτων παραγωγών και καταναλωτών Οι αγορές είναι αποτελεσματικές όταν η διανομή των φυσικών πόρων μεγιστοποιεί το συνολικό πλεόνασμα Βαγής Σαμαθρακής

23 Βαγής Σαμαθρακής

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ
Οι αγορές κατανέμουν την πρόσφορα αγαθών στους καταναλωτές που αποδίδουν μεγαλύτερη αξία σε αυτά Οι αγορές κατανέμουν την ζήτηση αγαθών στους πωλητές που μπορούν να τα παράγουν με το μικρότερο κόστος Βαγής Σαμαθρακής

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ
Σε μία ελεύθερη αγορά, οι καταναλωτές και παραγωγοί δρουν με βάση το ίδιον συμφέρον Η αγορά (μέσω των τιμών) δημιουργεί μια διαδικασία συντονισμού και συνεννόησης μεταξύ τους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το άριστο αποτέλεσμα Βαγής Σαμαθρακής

26 ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΓΟΡΩΝ: ΔΥΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
Χωρίς τέλειο ανταγωνισμό (πολλούς καταναλωτές και παραγωγούς, ελεύθερη είσοδο και ομοιογενή προϊόντα) κάποιες επιχειρήσεις ή καταναλωτές αποκτούν δύναμη αγοράς Δύναμη αγοράς είναι η ικανότητα ενός ή μερικών παραγωγών ή καταναλωτών να ελέγχουν την τιμή αγοράς Η παρουσία δύναμης αγοράς κάνει τις αγορές μη αποδοτικές και άρα αποτυγχάνουν Βαγής Σαμαθρακής

27 ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΓΟΡΩΝ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ
Εξωτερικότητες δημιουργούνται όταν οι δραστηριότητες σε μια αγορά επηρεάζουν άτομα εκτός αυτής Εξωτερικότητες είναι τα κόστη ή τα οφέλη που επιβάλλονται σε τρίτα μέρη εκτός αγοράς Η παρουσία εξωτερικοτήτων κάνει τις αγορές μη αποδοτικές και άρα αποτυγχάνουν Βαγής Σαμαθρακής

28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού μέτρα τα οφέλη από την συμμετοχή στην αγορά Το πλεόνασμα καταναλωτή ισούται με τη διάφορα μεταξύ μέγιστης τιμής που είναι πρόθυμος να πληρώσει και της πραγματικής τιμής που πληρώνει Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι η πρόσοδος του παραγωγού μείον το κόστος παραγωγής Βαγής Σαμαθρακής

29 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μια κατανομή των πόρων που μεγιστοποιεί το άθροισμα των πλεονασμάτων καταναλωτών και παραγωγών είναι αποτελεσματική Οι σχεδιαστές πολιτικής ενδιαφέρονται για την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη Η δύναμη αγοράς και οι εξωτερικότητες κάνουν τις αγορές μη αποδοτικές και άρα οδηγούν στην αποτυχία τους Βαγής Σαμαθρακής


Κατέβασμα ppt "Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google