Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

2 Βαγής Σαμαθρακής2 ΔΙΑΛΕΞΗ 8η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ

3 Βαγής Σαμαθρακής3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ  ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ

4 Βαγής Σαμαθρακής4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Τα οικονομικά της ευημερίας εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους η κατανομή των παραγωγικών πόρων επηρεάζει την ευημερία των ατόμων  Οι καταναλωτές και οι παραγωγοί ωφελούνται από τη συμμετοχή τους στις αγορές  Οι τέλειες αγορές στην ισορροπία μεγιστοποιούν τα οφέλη παραγωγών και καταναλωτών

5 Βαγής Σαμαθρακής5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ  Το πλεόνασμα του καταναλωτή μετρά την οικονομική ωφέλεια των καταναλωτών  Το πλεόνασμα του παραγωγού μετρά την οικονομική ωφέλεια των παραγωγών

6 Βαγής Σαμαθρακής6 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  Η προθυμία πληρωμής είναι η μέγιστη τιμή την οποία ο αγοραστής είναι πρόθυμος και μπορεί να πληρώσει για ένα αγαθό  Μέτρα την αξιολόγηση του αγαθού ή της υπηρεσίας από μέρους των αγοραστών

7 Βαγής Σαμαθρακής7

8 8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 4 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

9 Βαγής Σαμαθρακής9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 4 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

10 Βαγής Σαμαθρακής10

11 Βαγής Σαμαθρακής11 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  Η καμπύλη ζήτησης δείχνει τις ανώτερες τιμές που ο καταναλωτής είναι πρόθυμος να πληρώσει για διαφορετικές ποσότητες ενός αγαθού  Η διαφορά μεταξύ της μέγιστης τιμής που είναι πρόθυμος να πληρώσει και της πραγματικής τιμής που πληρώνει ονομάζεται πλεόνασμα καταναλωτή

12 Βαγής Σαμαθρακής12

13 Βαγής Σαμαθρακής13 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  Το πλεόνασμα του καταναλωτή είναι η περιοχή κάτω από την καμπύλη ζήτησης και πάνω από την τιμή της αγοράς  Το πλεόνασμα του καταναλωτή αυξάνεται όταν η τιμή της αγοράς μειώνεται  Το πλεόνασμα του καταναλωτή μειώνεται όταν η τιμή της αγοράς αυξάνεται

14 Βαγής Σαμαθρακής14

15 Βαγής Σαμαθρακής15 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  Η καμπύλη προσφοράς δείχνει τις ποσότητες τις οποίες οι παραγωγοί θέλουν και μπορούν να προσφέρουν στα διάφορα επίπεδα τιμών  Μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρηση του κόστους ευκαιρίας παραγωγής του αγαθού  Το οριακό κόστος ευκαιρίας της παραγωγής αυξάνει καθώς αυξάνει το παραγόμενο προϊόν

16 Βαγής Σαμαθρακής16 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι η πρόσοδος του παραγωγού μείον το κόστος παραγωγής  Μετρά το κέρδος του παραγωγού από την συμμετοχή του στην αγορά

17 Βαγής Σαμαθρακής17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 4 ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

18 Βαγής Σαμαθρακής18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 4 ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

19 Βαγής Σαμαθρακής19

20 Βαγής Σαμαθρακής20 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι η περιοχή κάτω από την τιμή της αγοράς και πάνω από την καμπύλη προσφοράς  Το πλεόνασμα του παραγωγού αυξάνεται όταν η τιμή της αγοράς αυξάνεται  Το πλεόνασμα του παραγωγού μειώνεται όταν η τιμή της αγοράς μειώνεται

21 Βαγής Σαμαθρακής21

22 Βαγής Σαμαθρακής22 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ  Σε τέλειο ανταγωνισμό και χωρίς εξωτερικότητες, η συνολική κοινωνική ευημερία μετράται από το άθροισμα των πλεονασμάτων παραγωγών και καταναλωτών  Οι αγορές είναι αποτελεσματικές όταν η διανομή των φυσικών πόρων μεγιστοποιεί το συνολικό πλεόνασμα

23 Βαγής Σαμαθρακής23

24 Βαγής Σαμαθρακής24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ  Οι αγορές κατανέμουν την πρόσφορα αγαθών στους καταναλωτές που αποδίδουν μεγαλύτερη αξία σε αυτά  Οι αγορές κατανέμουν την ζήτηση αγαθών στους πωλητές που μπορούν να τα παράγουν με το μικρότερο κόστος

25 Βαγής Σαμαθρακής25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ  Σε μία ελεύθερη αγορά, οι καταναλωτές και παραγωγοί δρουν με βάση το ίδιον συμφέρον  Η αγορά (μέσω των τιμών) δημιουργεί μια διαδικασία συντονισμού και συνεννόησης μεταξύ τους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το άριστο αποτέλεσμα

26 Βαγής Σαμαθρακής26 ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΓΟΡΩΝ: ΔΥΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  Χωρίς τέλειο ανταγωνισμό (πολλούς καταναλωτές και παραγωγούς, ελεύθερη είσοδο και ομοιογενή προϊόντα) κάποιες επιχειρήσεις ή καταναλωτές αποκτούν δύναμη αγοράς  Δύναμη αγοράς είναι η ικανότητα ενός ή μερικών παραγωγών ή καταναλωτών να ελέγχουν την τιμή αγοράς  Η παρουσία δύναμης αγοράς κάνει τις αγορές μη αποδοτικές και άρα αποτυγχάνουν

27 Βαγής Σαμαθρακής27 ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΓΟΡΩΝ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ  Εξωτερικότητες δημιουργούνται όταν οι δραστηριότητες σε μια αγορά επηρεάζουν άτομα εκτός αυτής  Εξωτερικότητες είναι τα κόστη ή τα οφέλη που επιβάλλονται σε τρίτα μέρη εκτός αγοράς  Η παρουσία εξωτερικοτήτων κάνει τις αγορές μη αποδοτικές και άρα αποτυγχάνουν

28 Βαγής Σαμαθρακής28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Το πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού μέτρα τα οφέλη από την συμμετοχή στην αγορά  Το πλεόνασμα καταναλωτή ισούται με τη διάφορα μεταξύ μέγιστης τιμής που είναι πρόθυμος να πληρώσει και της πραγματικής τιμής που πληρώνει  Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι η πρόσοδος του παραγωγού μείον το κόστος παραγωγής

29 Βαγής Σαμαθρακής29 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Μια κατανομή των πόρων που μεγιστοποιεί το άθροισμα των πλεονασμάτων καταναλωτών και παραγωγών είναι αποτελεσματική  Οι σχεδιαστές πολιτικής ενδιαφέρονται για την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη  Η δύναμη αγοράς και οι εξωτερικότητες κάνουν τις αγορές μη αποδοτικές και άρα οδηγούν στην αποτυχία τους


Κατέβασμα ppt "Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google