Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.4 Η τουριστική αγορά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.4 Η τουριστική αγορά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.4 Η τουριστική αγορά

2 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη Η τουριστική αγορά Αναφέρεται στην προσφορά και ζήτηση του τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών. Δεν περιορίζεται χωροταξικά.

3 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη Έχει τα παρακάτω συστατικά στοιχεία  Πωλητές και αγοραστές φυσικά ή νομικά πρόσωπα Τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες Τόπο που πραγματοποιούνται οι συναλλαγές Κανόνες που ρυθμίζουν τις διαδικασίες στις συναλλαγές

4 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη Η τουριστική αγορά συνεπώς είναι το σύνολο της δραστηριότητας που αναπτύσσουν πωλητές και αγοραστές τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία οδηγεί στην ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών των αγοραστών. Η διάθεση των τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών από τους πωλητές στους αγοραστές πραγματοποιείται με σκοπό το κέρδος.

5 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη Τα τουριστικά γραφεία αποτελούν βασικό λειτουργικό στοιχείο του ταξιδιού Μηχανισμός παροχής υπηρεσιών Μηχανισμός προβολής του τουριστικού προϊόντος

6 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.5 Η τουριστική ζήτηση

7 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη Η τουριστική ζήτηση αντιπροσωπεύει τις ποσότητες των τουριστικών αγαθών που επιθυμούν να καταναλώσουν οι τουρίστες, και αποσκοπεί στην ικανοποίηση των διάφορων αναγκών τους μια δεδομένη χρονική στιγμή. Ενεργοποιεί ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων και πόρων Μεταφορικά μέσα Καταλύματα Τρόφιμα/ Ποτά/Αναμνηστικά δώρα Διασκέδαση και χαρακτηρίζεται από ετερογένεια.

8 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.6 Η τουριστική προσφορά

9 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη Η τουριστική προσφορά αντιπροσωπεύει το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που έχει να προσφέρει ο τουριστικός προορισμός και τα οποία προτείνονται στους πελάτες για την ικανοποίηση των αναγκών τους Το τουριστικό προϊόν είναι σύνθετο,μείγμα υλικών και άυλων στοιχείων φυσικών ή τεχνητών όπως (θάλασσα/ υποδομές/ ήλιος, πολιτισμός, κλίμα)‏

10 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.7 Οι τουριστικές επιχειρήσεις

11 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη Οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις που παράγουν και διαθέτουν τα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των τουριστών. Ανάλογα με το αντικείμενο δράσης τους διακρίνονται σε Καταλύματα Τουριστικά γραφεία Μεταφορικές επιχειρήσεις Επισιτιστικές και κέντρα διασκέδασης Επιχειρήσεις άμεσης ή έμμεσης εξυπηρέτησης τουριστών (ενοικιάσεις αυτοκινήτων….)‏ Παρατουριστικές επιχειρήσεις (καταστήματα souvenirs)‏

12 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.8 Τα τουριστικά γραφεία

13 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.8.1 Το τουριστικό γραφείο είναι Μία εμπορική επιχείρηση που λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας στη διανομή των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα μεσολαβεί ανάμεσα Στον τουρίστα-καταναλωτή Στους παραγωγούς τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης μεσολαβεί για τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών μεγάλων τουριστικών οργανισμών, διοργανωτών-παραγωγών

14 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη Το τουριστικό γραφείο πουλάει την ποιότητα των υπηρεσιών του επειδή δεν έχει άμεσα δικό του προϊόν

15 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη Το τουριστικό γραφείο αναπτύσσει τις υπηρεσίες του με 3 τρόπους Προώθηση(promotion)‏ Ανάληψη υποχρέωσης κάλυψης ορισμένων πωλήσεων (allotment)‏ Επιβεβαίωση πωλήσεων (booking)‏

16 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη Πιο συγκεκριμένα Προώθηση(promotion)‏ Πώληση του τουριστικού προιόντος σε μια αγορά Ανάληψη υποχρέωσης κάλυψης ορισμένων πωλήσεων (allotment) Δεσμεύεται και αναλαμβάνει να πουλήσει π.χ. δωμάτια και σίτηση σε τουρίστες χωρίς να έχει ήδη κλείσει παραγγελίες Επιβεβαίωση πωλήσεων (booking)‏ Στέλνει στους παραγωγούς-προϊόντων και υπηρεσιών τους πελάτες-τουρίστες

17 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.8.2 Το τουριστικό γραφείο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.393/1976) είναι Μία οργανωμένη επιχείρηση που με τα υλικά, άυλα και έμψυχα μέσα και την πληροφόρηση που διαθέτει, αναλαμβάνει τη μεταφορά ή διακίνηση ή διαμονή ή ψυχαγωγία μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων μέσα και έξω από τη χώρα Η κύρια πηγή εισοδήματος του είναι Οι προμήθειες το ύψος τους εξαρτάται από το ύψος και τη συχνότητα των πωλήσεων του

18 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.8.3 Οι κυριότερες εργασίες του τουριστικού γραφείου είναι

19 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.8.3 Οι κυριότερες εργασίες του τουριστικού γραφείου είναι

20 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.8.3 Οι κυριότερες εργασίες του τουριστικού γραφείου είναι

21 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.8.3 Οι κυριότερες εργασίες του τουριστικού γραφείου είναι

22 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.8.3 Οι κυριότερες εργασίες του τουριστικού γραφείου είναι

23 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.8.3 Οι κυριότερες εργασίες του τουριστικού γραφείου είναι

24 1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.8.3 Οι κυριότερες εργασίες του τουριστικού γραφείου είναι


Κατέβασμα ppt "1o ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όλγα Πατραμάνη 1.1.4 Η τουριστική αγορά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google