Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

GREEK ICT FORUM: ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "GREEK ICT FORUM: ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 GREEK ICT FORUM: ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GREEK ICT FORUM: ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ” Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αθήνα, Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010

2 Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Αναδιοργάνωση μονάδων, υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών Κωδικοποιήσεις νομοθεσίας Βελτίωση της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας και της νομοθετικής λειτουργίας Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

3 Οι κυριες δραςεις υπο χρηματοδοτηςη (1/2)
Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών (16 εκατ.) Σχεδιασμός της κάρτας πολίτη Αναμόρφωση του τρόπου κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού (70 εκατ.) Ενίσχυση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων (20 εκατ.) Δράσεις των Οργανισμών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση (125 εκατ.) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4 Οι κυριες δραςεις υπο χρηματοδοτηςη (2/2)
Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Έργα οργανωτικής και επιχειρησιακής ανασυγκρότησης υπηρεσιών και φορέων της δημόσιας διοίκησης (30 εκατ. ) Έργα κωδικοποιήσεων νομοθεσίας (9 εκατ.) Σχεδιασμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων στον τομέα της δικαιοσύνης (8 εκατ.) Δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (1/2)
Χρηματοδότηση δράσεων ύψους 43 εκατ.: Κατάρτιση προσχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων Ανάπτυξη και λειτουργία βάσης οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ και υποστήριξη προσαρμογής οικονομικών υπηρεσιών Μεταφορά και κοστολόγηση αρμοδιοτήτων στους νέους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις). Καταγραφή και εξορθολογισμός στην αξιοποίηση των κτηριακών υποδομών και της λοιπής ακίνητης περιουσίας Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (2/2)
Χρηματοδότηση δράσεων ύψους 43 εκατ. (συνέχεια): Καταγραφή – απογραφή των πάσης φύσεων Νομικών Προσώπων Ενοποίηση – προσαρμογή υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων Δράσεις κατάρτισης - ενημέρωσης αιρετών και εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλικράτης» Δράσεις δημοσιότητας του Προγράμματος «Καλλικράτης» Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

7 Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Επιχειρησιακός σχεδιασμός για την υλοποίηση του Ψηφιακού Δήμου, της Ψηφιακής Περιφέρειας και της Ψηφιακής Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ολοκλήρωση στο τέλος Νοεμβρίου 2010) Προκήρυξη του σχεδίου δράσης για τη «Μοντελοποίηση της Ηλεκτρονικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» ( ευρώ) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

8 …σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Κατέβασμα ppt "GREEK ICT FORUM: ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google