Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ = ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Οργανωτική ετοιμότητα Επιχειρησιακή ετοιμότητα Λειτουργική ετοιμότητα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ = ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Οργανωτική ετοιμότητα Επιχειρησιακή ετοιμότητα Λειτουργική ετοιμότητα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ = ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Οργανωτική ετοιμότητα Επιχειρησιακή ετοιμότητα Λειτουργική ετοιμότητα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ

3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ - Αποτίμηση υπάρχουσας κατάστασης. - Εκτίμηση ισχυρών και ασθενών σημείων Ο.Τ.Α. - Καθορισμός Προγράμματος τετραετίας και ετησίων προγραμμάτων δράσης. - Προεκτίμηση σταθερών πόρων, ετησίων χρηματοροών και προγραμματισμός οικονομικού πλαισίου. - Αποτίμηση υπάρχοντος οργανισμού, υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και διαδικασιών λειτουργίας. Απαραίτητα Βήματα

4 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ αναδιοργάνωσης Ο.Τ.Α. -Δημιουργία άτυπου οργάνου πολιτικού και διοικητικού συντονισμού δράσης, που αποτελείται από Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Πρόεδρο Δ.Σ. και κατά περίπτωση προϊσταμένους και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, με τακτικές περιοδικές συνεδριάσεις. -Βελτιωτική τροποποίηση ή/και συμπλήρωση ή ριζική αναμόρφωση οργανισμού. -Πολιτική και Διοικητική διασύνδεση Ο.Τ.Α. και όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. -Μετατάξεις ικανών υπαλλήλων σε οργανικά ή/και επιχειρησιακά κενά. -Επιλογές μετακλητών συνεργατών σύμφωνα με ανάγκες κάλυψης βασικών επιλογών ή/και ασθενών σημείων και ανάπτυξη έργου. -Επιλογές θέσεων ευθύνης πολιτικοδιοικητικού προσωπικού, σύμφωνα με υποκειμενικές δυνατότητες, συναφή γνώση και εμπειρία αντικειμένου.

5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ -ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης -Προϊστάμενος υπηρεσιών -Γραφείο εσόδων -Γραμματείς Διαμερισμάτων -Τεχνική υπηρεσία Λοιπές υπηρεσίες ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ -ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ • • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Τ.Α.  Υπηρεσίες εσωτερικής λειτουργίας.  Υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού.  Υπηρεσίες υποστήριξης έργων.  Υπηρεσίες υποστήριξης νομικών προσώπων.  Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.  Υπηρεσίες ανταποδοτικές. Συνίσταται ιδίως από:

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο.Τ.Α.  Ισχυρή εσωτερική λειτουργική διασύνδεση και συνεργασία.  Δημιουργία ασφαλούς και αξιόπιστου συστήματος, εσωτερικής πληροφόρησης.(M.I.S.)  Περιγραφή θέσεων εργασίας και λειτουργιών με δυνατότητες αλληλλοκαλύψεων και στους εργαζομένους και στο πολιτικό προσωπικό.  Αξιοποίηση της πληροφορικής και αντίστοιχη εκπαίδευση προσωπικού.  Εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας σε κάθε βήμα.  Μεγιστοποίηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού. Κατάλληλες επιλογές σε αντίστοιχες θέσεις.  Ισχυρή διάχυση της διοικητικής της επιχειρησιακής και της οικονομικής πληροφορίας, σ΄όλα τα επίπεδα της πολιτικοδιοικητικής ιεραρχίας.  Λειτουργική διασύνδεση, αξιοποίηση και συνεργασία με κρίσιμα πρόσωπα των αποφασιστικών επιπέδων του κράτους και της αυτοδιοίκησης με σχέσεις ανεξάρτητης συμπόρευσης. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

8 ΠΑΡΑΓΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΚΚΚαλή κατά δυνατόν γνώση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του Δήμου. ΚΚΚΚάλυψη στις βασικές οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Δήμου. ΠΠΠΠρογραμματισμός ετησίων πράξεων με ακριβή και πραγματική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό. ΑΑΑΑποκέντρωση λειτουργιών και αρμοδιοτήτων, με δημοσιονομική πειθαρχία και σταθερά ανατροφοδοτούμενο σύστημα Διοίκησης. ΜΜΜΜελετητική ετοιμότητα ΑΑΑΑκριβής προγραμματισμός χρηματοροών. ΣΣΣΣωστή διαχείριση του πολιτικοδιοικητικού προσωπικού. ΕΕΕΕτοιμότητα εξοπλισμού και μέσων.

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΙΕΣ : - Εξασφάλιση πίστωσης Μελέτης. - Προκήρυξη εκπόνησης μελέτης. - Προεκτίμηση κόστους και ενέργειες εξασφάλισης πιστώσεων έργου. - Εκπόνηση μελέτης. - Παραλαβή μελέτης και πλήρης ωρίμανση του έργου (εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις κ.λ.π.). - Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης. - Οριστικοποίηση πιστώσεων και δημοπράτηση έργου. - Εξασφάλιση επίβλεψης. - Παρακολούθηση εργασιών και τήρηση διαδικασιών φυσικού αντικειμένου, οικονομικού αντικειμένου και διοικητικών απαιτήσεων.

11 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 26-11-06 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ = ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Οργανωτική ετοιμότητα Επιχειρησιακή ετοιμότητα Λειτουργική ετοιμότητα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google