Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. 2 Το ισχύον Σύστημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. 2 Το ισχύον Σύστημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

2 2 Το ισχύον Σύστημα

3 3 Ο απολογισμός 487 δομές φύλαξης παιδιών 2.549 θέσεις εργασίας 14.804 ωφελούμενες μητέρες (μέσος όρος κατ’ έτος) Αδιαμφισβήτητη προσφορά στο στοίχημα της γυναικείας απασχόλησης και της δημιουργίας όρων εμπέδωσης της ισότητας

4 4 Η χρηματοδότηση

5 5 Οι συγχρηματοδοτήσεις Β’ ΚΠΣ (1994 -1999) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης»  180 δομές Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»  257 επιπλέον δομές από τα Π.E.Π

6 6 Οι παρατάσεις Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: παράταση για δύο επιπλέον χρόνια (2004-2005) –Κοινοτική συνδρομή 65%, κρατική συμμετοχή 35% παράταση έως τις 30/6/2007 –Επιπλέον συνολικός προϋπολογισμός 39 εκ ευρώ για το ΕΠΑΕΚ και 41εκ ευρώ για τα ΠΕΠ παράταση έως τις 31/8/2008 –Κοινοτική συνδρομή 55% για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και 65% για τα ΠΕΠ

7 7 Η συμφωνία Θέσπιση νέου νομικού, κανονιστικού και χρηματοδοτικού πλαίσιο προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότηση της λειτουργίας των δομών

8 8 Οι σημερινές προτεραιότητες

9 9 Ο κεντρικός στόχος Ουσιαστικά ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία Ενίσχυση του καθεστώτος προστασίας της εργαζόμενης μητέρας σε όλα τα επίπεδα Αύξηση της γυναικείας απασχόλησης

10 10 Η προσέγγιση Οι απαιτήσεις που θέτουν τόσο ο κεντρικός μας στόχος, όσο και η δέσμευση της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστούν αναγκαία μια συστημική παρέμβαση, η οποία αναλύεται: Στην υιοθέτηση των πιο σύγχρονων προσεγγίσεων υποστήριξης της εργαζόμενης μητέρας Στη διαμόρφωση περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας που απευθύνονται κυρίως σε γυναίκες Στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δομές φύλαξης και φιλοξενίας παιδιών Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

11 11 Το Συμπέρασμα Απαιτείται μια Νέα Στρατηγική, προσανατολισμένη στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας, Ώστε να υλοποιηθεί Το επόμενο μεγάλο βήμα για την εμπέδωση της ισότητας

12 12 ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το επόμενο βήμα

13 13 Οι καινοτομίες Ενιαία Στρατηγική Ομοιογενή κριτήρια Άμεση στήριξη της γυναίκας Δικαιούχος: Οργανισμός Εργατικής Εστίας Διεύρυνση των αναδόχων παροχής υπηρεσιών Ορθολογικό και δίκαιο Σύστημα Αύξηση των διαθέσιμων θέσεων για τις γυναίκες που έχουν πραγματικά ανάγκη Εγγύηση βιωσιμότητας σε μεγάλο βάθος χρόνου Ποιοτικότερες υπηρεσίες Περισσότερες επιλογές

14 14 Το ισχύον πλαίσιο 14.804 θέσεις (ετησίως) Το μετρήσιμο όφελος Το νέο πλαίσιο 16.000 θέσεις (ετησίως) 2.000 θέσεις περισσότερες Εξασφάλιση βιωσιμότητας και ποιοτική αναβάθμιση

15 15 Οι ωφελούμενες Τα κριτήρια

16 16 Οι ωφελούμενες Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών Μητέρες νηπίων, παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες Προϋποθέσεις: Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα –Δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος αφορολόγητου, (προσαυξανόμενου κατά 1000 ευρώ για ένα παιδί, 2000 ευρώ για δύο παιδιά, 10.000 ευρώ για τρία παιδιά και ακόμη 1000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του τρίτου) Να είναι εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες) ή να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης

17 17 Τα κριτήρια – Η μοριοδότηση 1. Χρόνος απασχόλησης στην παρούσα θέση Έως 6 μήνες: 20 6-12 μήνες: 15 12-18 μήνες: 10 2. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 0,1Χ[(Α-Ε)/12] 3. Εργασιακή Σχέση Εργαζόμενες με συμβάσεις μερικής απασχόληση: 80 Εργαζόμενες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου: 70 4. Οικογενειακή κατάσταση Μητέρες με αναπηρία 35% και άνω: 80 Χήρες:80 Μητέρες με παιδιά ΑμεΑ με αναπηρία 35% και άνω: 70 Άγαμες μητέρες: 70 Διαζευγμένες μητέρες ή σε διάσταση: 60 Τρίτεκνες – πολύτεκνες: 50 Με σύζυγο ΑμεΑ με αναπηρία 67% και άνω: 30 Με σύζυγο μακροχρόνια άνεργο:20

18 18 Η διαδικασία επιλογής Το σύστημα επιλογής  Μοριοδότηση κριτηρίων  Καθορισμός, έλεγχος και βαθμολόγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών  Κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων στις αντίστοιχες θέσεις, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού Τα στάδια επιλογής  Δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Δυνατότητα επιλογής έως και 5 σταθμών  «Εντολή τοποθέτησης» από τη λίστα με τις εγκεκριμένες Δομές ανά Νομό

19 19 Οι ανάδοχοι Τα κριτήρια

20 20 Οι ανάδοχοι Βρεφικοί Σταθμοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας Παιδικοί Σταθμοί Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες Προϋπόθεση: Να είναι δημόσιοι, δημοτικοί ή ιδιωτικοί Σταθμοί που έχουν νομίμως άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Να προσφέρουν θέσεις με τιμή εντός των ανώτατων ορίων που ορίζει η πρόσκληση ενδιαφέροντος

21 21 Η διαδικασία υπαγωγής Το σύστημα υπαγωγής  Δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Προδιαγραφές  Απαιτούμενα δικαιολογητικά  Υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών Η ανάθεση  Η ανάθεση των υπηρεσιών στις δομές που υπάγονται θα πραγματοποιείται, - μετά τη σύζευξη των αποτελεσμάτων γυναικών και θέσεων των Δομών-, με την υπογραφή σύμβασης

22 22 Ο μηχανισμός ελέγχου

23 23 Οι έλεγχοι Τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ, διενεργούν περιοδικούς, επιτόπιους ελέγχους σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης του Έργου με σκοπό: Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων Την εφαρμογή των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ορθότητα και κανονικότητα των δαπανών Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολόγησή τους Την πρόληψη ή την διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων

24 24 Το πλαίσιο

25 25 Ημερομηνία έναρξης: 1 Σεπτεμβρίου 2008 Θέσεις: πάνω από 16.000 παιδιά ανά έτος έως το 2013 Συνολικό κόστος: 280 εκ.€


Κατέβασμα ppt "1 ΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. 2 Το ισχύον Σύστημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google