Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2005-2007 Συντονιστής Φορέας Intercollege Φορείς Υλοποίησης ΟΕΒ - Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων ΠΕΟ- Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία ΚΙΣΑ – Κίνηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2005-2007 Συντονιστής Φορέας Intercollege Φορείς Υλοποίησης ΟΕΒ - Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων ΠΕΟ- Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία ΚΙΣΑ – Κίνηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2005-2007 Συντονιστής Φορέας Intercollege Φορείς Υλοποίησης ΟΕΒ - Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων ΠΕΟ- Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα Στήριξη Αντιρατσισμό G&D Social Lab Υπουργείο Εσωτερικών

2 Ποια η σημασία του έργου;  Το έργο εφαρμόζεται, σε πειραματικό επίπεδο, για πρώτη φορά στην Κύπρο και σκοπό έχει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των αιτητών ασύλου  Κοινωνικός διάλογος και άμεση συνεργασία, για πρώτη φορά, ανάμεσα σε βασικούς κοινωνικούς εταίρους για ένα τόσο σημαντικό και πολυδιάστατο θέμα Intercollege • ΚΙΣΑ • ΟΕΒ • ΠΕΟ • G&D Social Lab Υπουργείο Εσωτερικών

3 Ποια η σημασία του έργου;  Το έργο ευθυγραμμίζεται με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (Ε.Σ.Δ.Εν.) 2004 -2006, και πιο συγκεκριμένα με τις εθνικές προτεραιότητες για την:  Προώθηση της συμμετοχής στην απασχόλησης  Δράσεις για τους πλέον ευάλωτους  Προώθησης της πρόσβασης όλων στους πόρους, τα δικαιώματα, τα αγαθά και τις υπηρεσίες

4 Βασικές δράσεις του έργου  Πιλοτικό πρόγραμμα – Aνάπτυξη και εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης των κοινωνικών και εργασιακών δεξιοτήτων για ένα προκαθορισμένο αριθμό αιτούντων άσυλο (50 συμμετέχοντες)  Διεξαγωγή έρευνας – Εργαλείο ευρύτερης εφαρμογής για φορείς άσκησης πολιτικής αλλά και για την προώθηση θεσμικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο των γενικότερων παρεμβάσεων για την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων  Ενημέρωση- Eπιμόρφωση – Eυαισθητοποίηση των εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων αλλά και του ευρύτερου κοινού  Ευρύτερη Εφαρμογή – Προέκταση - Υιοθέτηση καλών πρακτικών

5 Πιλοτικό Πρόγραμμα - Μέτρα ενίσχυσης 50 αιτητές ασύλου έχουν επιλεχθεί για να συμμετάσχουν: 1.Εκπαίδευση και Κατάρτιση (140 ώρες) 2.Επαγγελματική Τοποθέτηση (2-4 μήνες) 3.Εξατομικευμένη Στήριξη & Διαμεσολάβηση– Δημιουργία Μηχανισμού Διαμεσολάβησης και Στήριξης της Απασχόλησης των ΑΑ (12 μήνες)

6 Αποτελέσματα από την επαγγελματική τοποθέτηση  Βοηθοί Ψυκτικοί - 85%  Βοηθοί Μάγειροι - 80%  Βοηθοί Γραμματείς – 20%

7 Διεξαγωγή Έρευνας  Πραγματοποίηση έρευνας για τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού αποκλεισμού των αιτούντων άσυλο στην Κύπρο  Υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός;  Πως εκφράζεται;  Πια τα αίτια του;

8 Διεξαγωγή Έρευνας  Διερεύνηση των θεσμικών εγγυήσεων και των κενών για την κοινωνική προστασία των αιτούντων άσυλο στην Κύπρο  Ελάχιστες εγγυήσεις υποδοχής  Στέγαση  Αξιοπρεπείς πόροι διαβίωσης  Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  Πρόσβαση στην εκπαίδευση/ επαγγελματική κατάρτιση

9 Προκλήσεις  Προοπτικές ευρύτερης εφαρμογή του έργου;  Προοπτικές ρυθμίσεων στο πλαίσιο των γενικότερων παρεμβάσεων για την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων;  Προοπτικές μακρόχρονης εργοδότησης των αιτητών ασύλου οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο;

10 Λίγα λόγια για τους 50 αιτητές ασύλου οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα...


Κατέβασμα ppt "2005-2007 Συντονιστής Φορέας Intercollege Φορείς Υλοποίησης ΟΕΒ - Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων ΠΕΟ- Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία ΚΙΣΑ – Κίνηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google