Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Κίνητρο στους άνεργους νέους ναυτικούς, όλων των ειδικοτήτων:  να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία  να λάβουν ικανοποιητική αποζημίωση  να έρθουν σε επαφή με τους μελλοντικούς εργοδότες τους και να τους πείσουν για τις εργασιακές δυνατότητές τους

4  Κίνητρο στις ναυτιλιακές εταιρίες να «δοκιμάσουν», χωρίς ουσιαστικό κόστος, νέους, ως εν δυνάμει στελεχιακό δυναμικό τους, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας

5  ΓΙΑ ΤΟ ΥΝΑ, ΤΟ Γ.Ε.Ν.Ε. ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ  Διαμόρφωση θετικών συνθηκών για άντληση και άλλων πόρων για τη ναυτική εργασία/ ανεργία, από το ΕΣΠΑ 2007-2013- και το ΣΕΣ 2014-2020

6  ΓΙΑ ΤΟ ΥΝΑ, ΤΟ Γ.Ε.Ν.Ε. ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ  Εξυπηρέτηση Στρατηγικού Στόχου της χώρας για διατήρηση, ενίσχυση και μεταλαμπάδευση της ναυτιλιακής τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

7 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΗΓΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – ΕΠΑΝΑΔ- Υπ. Εργασίας  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) – Διαχειριστική Επάρκεια

8 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 6.243.150 ευρώ  Π/Υ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΕ: 5.923.150  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: μέχρι 1.000 άνεργοι νέοι ναυτικοί όλων των ειδικοτήτων από 18-29 ετών

9 Από τους ωφελούμενους:  200 θα είναι Αξιωματικοί, απόφοιτοι ΑΕΝ, Οικονομικοί, Ηλεκτρολόγοι.  800 θα αφορούν τις λοιπές ειδικότητες

10 Το πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:  Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών από πιστοποιημένους Φορείς κατάρτισης (ΚΕΚ, ΙΕΚ κλπ)  5μηνη πρακτική άσκηση μόνο επί πλοίου

11 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   Δυο και μισό έτη, μέχρι τις 31.12.2015, με αρχή την 23 η Απριλίου 2013 Υλοποιείται: σε 2 κύκλους προσκλήσεων  1 η Πρόσκληση: 23.04.2013  2 η Πρόσκληση: Μάρτιος/ Απρίλιος 2014 Περιλαμβάνει: θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών και 5μηνη πρακτική άσκηση επί πλοίου

12 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Μητρώο Ωφελουμένων  Μητρώο Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης (πιστοποιημένοι Φορείς)  Μητρώο Παρόχων Πρακτικής Άσκησης (ναυτιλιακές/ ναυτικές εταιρίες)

13 Ηλεκτρονικές πλατφόρμες:  ειδική ιστοσελίδα: www.voucher.gov.grwww.voucher.gov.gr  Ιστοσελίδα ΓΕΝΕ: www.generg.grwww.generg.gr  Ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

14 Απόκτηση Επιταγής Κατάρτισης «voucher» Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:  τον ΚΑΥΑΣ (ενάριθμος που εισάγει τον υποψήφιο Ωφελούμενο στο σύστημα του προγράμματος)  την ονομαστική αξία αποζημίωσης του Ωφελουμένου

15 Αποζημίωση Ωφελουμένου Θεωρητική Κατάρτιση ( ίδια για όλους)  5 ευρώ την ώρα Χ 100 ώρες =500 ευρώ

16 Αποζημίωση Ωφελουμένου Πρακτική άσκηση α) Απόφοιτοι ΑΕΝ &Αξιωματικοί Οικονομικοί, Ηλεκρολόγοι  1000 ευρώ το μήνα Χ 5 μήνες = 5.000 ευρώ β) Λοιπές ειδικότητες  800 ευρώ το μήνα Χ 5 μήνες= 4.000 ευρώ  Περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις

17 Αποζημίωση Ωφελουμένου Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη & κάλυψη έναντι ασθένειας, ατυχήματος, κ.α.  Εισφορά 6,45 % επί της συνολικής αποζημίωσης του Ωφελουμένου

18 ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το σύνολο των δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων καλύπτεται νομικά στο πλαίσιο διμερών και τριμερών συμβάσεων

19 Ιδιαιτερότητες πρακτικής άσκησης επί πλοίου 1.Mentoring  Επόπτης ( Αξιωματικός )για την επίβλεψη της πρακτικής άσκησης επί πλοίου  Ο Επόπτης θα λαμβάνει αποζημίωση από 700 έως 1.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των Ωφελουμένων, ευθύνης του, επί του πλοίου (ένας έως πέντε Ωφελούμενοι)

20 2. Γραφείο Υποστήριξης (Help desk ) στο Γ.Ε.Ν.Ε. Παρέχονται Υπηρεσίες Υποστήριξης, που αφορούν αποκλειστικά τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησής του Προγράμματος από το Γραφείο Υποδοχής του Γ.Ε.Ν.Ε. με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: 210-4524759 και 210-4282790, e-mail: helpdesk@generg.grhelpdesk@generg.gr

21 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης • Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπ. Εργασίας (05.04.) • Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΔΠ) και Φάκελο Διαχειριστικής Επάρκειας από το ΓΕΝΕ (12.04.) • Έγκριση ΤΔΔΠ και Διαχειριστικής Επάρκειας από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ (22.04.) • Ανοικτή Πρόσκληση (1) από το ΓΕΝΕ (23.04.)

22 • Έως 24.05. Υποβολή δικαιολογητικών από Ωφελουμένους & Παρόχους Θεωρητικής Κατάρτισης • Έως 31.05. Υποβολή δικαιολογητικών από Παρόχους Πρακτικής Άσκησης ( Ν.Ε.) • Από 27.05. έως 07.06. αξιολόγηση δικαιολογητικών Ωφελούμενων • 10.06. Ανάρτηση στις ιστοσελίδες πρώτων αποτελεσμάτων

23 • Από 10.06. έως 13.06. δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από Ωφελούμενους • Από 14.06. έως 16.06. έλεγχος ενστάσεων • 17.06. Ανάρτηση Μητρώου Ωφελουμένων

24 • Από 18.06. έως 28.06. Διανομή Επιταγών κατάρτισης και ταυτόχρονη επιλογή Παρόχων Θεωρητικής κατάρτισης • Από 08.07. έως 26.07. Διεξαγωγή Θεωρητικής Κατάρτισης • Από 05.08. Έναρξη Πρακτικής Άσκησης επί πλοίου

25 «ΛΥΝΟΥΜΕ ΚΑΒΟΥΣ» ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας για την προσοχή σας «ΛΥΝΟΥΜΕ ΚΑΒΟΥΣ» ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google