Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Γιάννης Μουρουζίδης 21 Ιουνίου 2013 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Θεσμός, Αποστολή και Στόχοι της ΑνΑΔ Η Οικονομική Κρίση Σχέδια ΑνΑΔ για Ανέργους Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων Ταχύρρυθμα Προγράμματα Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης Βελτίωση της Απασχολησιμότητας των Ανέργων και του Αδρανούς Γυναικείου Δυναμικού Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Πτυχιούχων Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων 2

3 ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ Ημικρατικός Οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 13μελές Τριμερές Διοικητικό Συμβούλιο (Κυβέρνηση - Εργοδότες – Συντεχνίες) Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (0,5% του μισθολογίου ιδιωτικών επιχειρήσεων και ημικρατικών οργανισμών) Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι στη Δημόσια Υπηρεσία και οι Αυτοαπασχολούμενοι 3

4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑνΑΔ Δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του κράτους. 4

5 ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑνΑΔ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 5

6 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Προτεραιότητα της ΑνΑΔ η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση και την ανεργία στην Κύπρο Εφαρμογή από την Άνοιξη 2009 Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης – Σχεδίου Δράσης Συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους Κοινωνικούς Εταίρους Στήριξη επιχειρήσεων για πρόληψη απολύσεων προσωπικού και πρόσληψη ανέργων Ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης για ανέργους και αδρανές γυναικείο δυναμικό 6

7 ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε ανέργους, με επιδίωξη την ουσιαστική βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για παραγωγική ένταξη τους στην απασχόληση Τα προγράμματα καλύπτουν σημαντικές οριζόντιες αλλά και εξειδικευμένες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και πράσινων δεξιοτήτων Τα προγράμματα έχουν διάρκεια ώρες Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν και καταβάλλεται στους συμμετέχοντες επίδομα €5 την ώρα Προγράμματα μέσα στο 2013: Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποδοχή, Τραπεζοκομία, Επιμόρφωση στην Ειδικότητα Τεχνικού Φωτοβολταικών Συστημάτων, Επιμόρφωση Οικοδόμων, Εγκατάσταση Συστημάτων Κεντρικής Θέρμανσης Υγραερίου, Πράσινες Δεξιότητες για Μηχανικούς, Ενημέρωση για τις Προοπτικές Εργοδότησης στα Έργα Αξιοποίησης του Φυσικού Αερίου, Συγκολλητές Σωληνώσεων Υψηλής Πίεσης 7

8 ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή βασικής αρχικής κατάρτισης σε ανειδίκευτα άτομα που εισέρχονται στην αγορά εργασίας ή σε ανέργους για να μπορέσουν να απασχοληθούν σε επαγγέλματα στα οποία υπάρχει ζήτηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού Δίνεται προτεραιότητα σε μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά αδρανείς, άτομα με αναπηρία, μονογονιούς και νέους κάτω των 25 ετών Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 21 μέχρι 25 εβδομάδες και περιλαμβάνουν και τοποθέτηση σε επιχείρηση για απόκτηση πρακτικής κατάρτισης Προσφέρονται δωρεάν ενώ καταβάλλεται επίδομα €125 την εβδομάδα πέραν του ανεργιακού επιδόματος που δυνατόν να λαμβάνουν Προγράμματα μέσα στο 2012: Τεχνικοί Τηλεπικοινωνιών / Κινητών Τηλεφώνων, Ισιωτές Αυτοκινήτων και Τεχνικοί Ανελκυστήρων Πρόγραμμα μέσα στο 2013: Εφαρμοστές βιομηχανικών σωληνώσεων υψηλής πίεσης 8

9 ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στόχος του Σχεδίου είναι η βελτίωση της οργάνωσης της διεύθυνσης των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα από τη στελέχωση και κατάρτιση νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Η ένταξη των νέων απόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται πάνω σε συνεχή βάση Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 6 μήνες και σχεδιάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης προσαρμοσμένο στις λειτουργίες της επιχείρησης και τις ανάγκες του πτυχιούχου Παρέχεται επιχορήγηση στην επιχείρηση μέχρι €1.200 το μήνα ενώ ο ελάχιστος μισθός του πτυχιούχου είναι €950 το μήνα 9

10 ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων σε εργοδότες, με τη μορφή χορηγίας και καθοδήγησης, για εξατομικευμένη κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων ατόμων, για πλήρωση δηλωμένων θέσεων εργασίας με μακροχρόνια ανέργους ή αντικατάσταση προσωρινά απασχολούμενων αλλοδαπών από τρίτες χώρες με Κύπριους και κοινοτικούς ανέργους Η ένταξη των ανέργων γίνεται πάνω σε συνεχή βάση Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 3 μήνες και σχεδιάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης προσαρμοσμένο στις λειτουργίες της επιχείρησης Παρέχεται επιχορήγηση στην επιχείρηση μέχρι €1.200 το μήνα 10

11 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Στόχος είναι η παροχή ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας στους ανέργους Δίνεται προτεραιότητα στις γυναίκες, σε νέους ηλικίας χρονών χωρίς προσόντα, σε άτομα άνω των 55 ετών και ομάδες που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια 160 ώρες και τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας έχουν διάρκεια 10 εβδομάδες Προσφέρονται δωρεάν, ενώ καταβάλλεται επίδομα ύψους €5 την ώρα για τα προγράμματα κατάρτισης και €125 την εβδομάδα για τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την ΑνΑΔ και το ΕΚΤ 11

12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Στόχος είναι η παροχή ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας στο αδρανές γυναικείο δυναμικό Δίνεται προτεραιότητα σε ειδικές ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια 100 ώρες και τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας έχουν διάρκεια 8 εβδομάδες Προσφέρονται δωρεάν, ενώ καταβάλλεται επίδομα ύψους €5 την ώρα για τα προγράμματα κατάρτισης και €125 την εβδομάδα για τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την ΑνΑΔ και το ΕΚΤ 12

13 ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Στόχος είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς να αξιοποιήσουν προσοντούχους Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους άνεργους πτυχιούχους κάτω των 35 ετών χωρίς σχετική πείρα πέραν του ενός μηνός Δίνεται προτεραιότητα σε κατόχους Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου, έγγαμους με εξαρτώμενο τέκνο/ τέκνα, έγγαμους με εγγεγραμμένο/η στη ΔΥΑ άνεργο/η σύζυγο, μονογονιούς με εξαρτώμενα τέκνα και σε μακροχρόνια ανέργους Καταβάλλεται επίδομα ύψους €125 την εβδομάδα 13

14 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εξέταση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου και την πιστοποίηση των επαγγελματικών του προσόντων Το Έργο απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, εργαζόμενους, άνεργους και οικονομικά αδρανείς που επιθυμούν να εξεταστούν για πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων Η εξέταση θα διενεργείται σε εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ Εξεταστικά Κέντρα κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/ και συνθήκες προσομοίωσης, στη βάση 70 Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων που έχουν αναπτυχθεί Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την ΑνΑΔ και το ΕΚΤ 14

15 Ευχαριστώ για την Προσοχή σας
Ιστοσελίδα ΑνΑΔ: Τηλέφωνο επικοινωνίας για τα Σχέδια της ΑνΑΔ: 15


Κατέβασμα ppt "ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google