Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο για την ελευθερία & ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης Η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα: Νομικά ζητήματα και προκλήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο για την ελευθερία & ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης Η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα: Νομικά ζητήματα και προκλήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο για την ελευθερία & ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης Η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα: Νομικά ζητήματα και προκλήσεις Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011

2 Νομοθετικό πλαίσιο  Άναρχο τοπίο παρά τη θέσπιση πληθώρας νομοθετικών ρυθμίσεων  Ιδιότυπο καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών  Ανάγκη ρύθμισης της αγοράς: ιδιαίτερα επιτακτική στο πλαίσιο της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση  Ν. 3792/2007: Θέτει τις βάσεις για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα:  Διατάξεις μεταβατικού σταδίου  Διατάξεις για την οριστική επίγεια ψηφιακή τηλεόραση  Μεταβατική περίοδος  Δυνατότητα παράλληλης μετάδοσης αναλογικού και ψηφιακού σήματος από τους νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς  Μη καθορισμός της διάρκειας της μεταβατικής περιόδου

3 Νομοθετικό πλαίσιο  Οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση  Απονομή συχνοτήτων σε πάροχους περιεχομένου κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικού περιεχομένου και χρήσης συχνότητας από το ΕΣΡ  Υιοθέτηση κανονιστικών πράξεων πριν τη διαδικασία της αδειοδότησης:  Προεδρικό διάταγμα βάσει πρότασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ, μετά από γνώμη του ΕΣΡ και της ΕΕΤΤ: προϋποθέσεις συμμετοχής, κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας αυτών, διαδικασία, όροι της άδειας, υποχρεώσεις του αδειούχου, τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία του δικτύου, κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια (αρθρο 13(5))  Κοινή απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ μ ετά από γνώμη της ΕΕΤΤ: Χάρτης Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος, τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής (άρθρο 13(12))  Απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ: αριθμός των αδειών που θα προκηρυχθούν, εμβέλειά των αδειών (εθνική ή περιφερειακή), είδος του προγράμματός (ενημερωτικό, γενικού ή θεματικού περιεχομένου, μη ενημερωτικό, ειδικότερο θεματικό περιεχόμενό σε περίπτωση πρόβλεψης αδειοδότησης ενημερωτικών σταθμών θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικών (άρθρο 13(13))  Κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ: ύψος οικονομικού ανταλλάγματος, ποσοστό που θα περιέλθει στο ΕΣΡ, διαδικασία καταβολής, κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια (άρθρο 13(15))

4 Μεταβατική περίοδος  Διαμόρφωση της αγοράς ελλείψει ασφάλειας δικαίου και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, συντονισμό και επίβλεψη από την πολιτεία  Ατέλειες  Έλλειψη σαφούς νομοθετικού πλαισίου  Στρεβλή «προσωρινή αδειοδότηση»  Μόνο για τους νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς με άνιση μεταχείριση των περιφερειακών/τοπικών σταθμών  Χωρίς νέο περιεχόμενο και νέες υπηρεσίες από την ιδιωτική τηλεόραση  Χωρίς τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση φάσματος  Χωρίς την εξασφάλιση συχνοτήτων που επαρκούν για ταυτόχρονη αναλογική και ψηφιακή εκπομπή  Χωρίς μέριμνα για την προστασία του καταναλωτή  Περιθωριοποίηση ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών

5 Προκλήσεις για το μέλλον  Διόρθωση αδυναμιών νομοθετικού πλαισίου  Καθορισμός νέου Χάρτη Συχνοτήτων - προώθηση βέλτιστης εκμετάλλευσης των ραδιοσυχνοτήτων με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τους πολίτες  Διαχωρισμός πάροχου δικτύου/πάροχου περιεχομένου  Καλύτερη ενημέρωση των πολιτών  Καθορισμός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την έγκαιρη και συντονισμένη μετάβαση  Εφαρμογή των κανόνων που θα υιοθετηθούν

6 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα MEDIADEM: www.mediadem.eliamep.gr


Κατέβασμα ppt "Πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο για την ελευθερία & ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης Η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα: Νομικά ζητήματα και προκλήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google