Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεμα α΄ συναντησησ: ΠροτασειΣ για διαφοροποιημενη διδασκαλια σε συγκεκριμενα μορφοσυντακτικΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεμα α΄ συναντησησ: ΠροτασειΣ για διαφοροποιημενη διδασκαλια σε συγκεκριμενα μορφοσυντακτικΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεμα α΄ συναντησησ: ΠροτασειΣ για διαφοροποιημενη διδασκαλια σε συγκεκριμενα μορφοσυντακτικΑ φαινομενα Γεωργία Κούμα Επιθεωρήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Φιλολόγων 15/10/2014 –Π.Ι. Λατσιά /10/2014 Παράρτημα Λεμεσού 4/11/204 Λ. Κοκκινοχωρίων

2 Στόχοσ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Η επιμόρφωση των φιλολόγων σε τεχνικές διαφοροποίησης διδασκαλίας και σε τρόπους αξιοποίησης - εμπλουτισμού των υφιστάμενων σχολικών εγχειριδίων στη διδακτική πράξη. Η συνειδητοποίηση ότι τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν εργαλεία, όχι Αναλυτικό Πρόγραμμα, το περιεχόμενο των οποίων ο φιλόλογος μπορεί να προσαρμόσει, να ανασχηματίσει και να αξιοποιήσει ανάλογα. Η παρουσίαση / συζήτηση δράσεων /δραστηριοτήτων σε τάξη μεικτών ικανοτήτων, για εμπλουτισμό του ρεπερτορίου διδακτικών πρακτικών. Η συνεχής ανάπτυξη των φιλολόγων, η οποία αποτελεί το κλειδί για την επιτυχημένη αλλαγή στο σχολείο.

3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Προβλημα – παραδοχεσ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Προβλημα – παραδοχεσ Ένας μεγάλος αριθμός μαθητών δεν είναι σε θέση να μάθει αυτά που «διδάσκονται». Οι μαθητές δεν κατανοούν αυτά που ακούν /διαβάζουν. Οι μαθητές είναι αδύνατοι. Οι μαθητές δεν διαβάζουν. Οι μαθητές δεν μπορούν να παράγουν ορθό λόγο, ούτε γραπτό ούτε προφορικό. Οι μαθητές δεν «κάνουν» την κατ΄ οίκον εργασία τους. Θεραπεύονται αυτά τα προβλήματα; Πώς μπορούμε να παρέμβουμε με τρόπο αποτελεσματικό;

4 Θεωρητικο μεροσ: Ορισμοσ τησ διαφοροποιημενησ διδασκαλιασ
Θεωρητικο μεροσ: Ορισμοσ τησ διαφοροποιημενησ διδασκαλιασ Όλοι οι μαθητές μας είναι οι ίδιοι; Έχουν τις ίδιες ανάγκες; Πώς θα πρέπει να τους προσεγγίζουμε; Πώς θα τους διδάσκουμε; Διαφοροποίηση σημαίνει προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. (Tomlinson, 2000) Διαφοροποίηση είναι η διδασκαλία διά της οποίας διδάσκουμε διαφορετικούς μαθητές με ποικίλους και ιεραρχημένους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τρόπους, μέσα, διαδικασίες, περιβάλλον, ούτως ώστε ν΄ ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες μαθητών που συνυπάρχουν σε τάξεις μεικτής ικανότητας. (Κανάκης, 1991) Είναι και οργανωτική (π.χ. οργάνωση χώρου, τάξης, μεθόδων, αριθμού ασκήσεων, υλικών, μορφής αξιολόγησης και παιδαγωγική (π.χ. σκοπού –στόχων, περιεχομένου, αλληλεπίδρασης, αξιολόγησης στρατηγικής. (Κουτσελίνη, 2001)

5 Διαφοροποιημενη διδασκαλια
Η διαφοροποίηση ως θεωρία και ως φιλοσοφία προτείνει τροποποιήσεις στον τρόπο διδασκαλίας, ώστε η διδασκαλία να ανταποκρίνεται στις ποικίλες, πολυεπίπεδες και διαφορετικές ανάγκες των μαθητών του τμήματος. Είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τη «βιογραφία» των μαθητών του. Σκοπός της είναι η οικοδόμηση της γνώσης για όλους τους μαθητές.

6 σκοποσ τησ διαφοροποιημενησ διδασκαιασ
Ο τελικός σκοπός των διαδικασιών διαφοροποίησης είναι: Η μεγιστοποίηση του κινήτρου, της γνωστικής και μεταγνωστικής ανάπτυξης και της επίδοσης του κάθε μαθητή Η ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και ενδιαφερόντων Η κάλυψη των κενών μάθησης Η προώθηση της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των μαθητών Η διευκόλυνση της αυτοκατανόησης και της αυτογνωσίας Η ενίσχυση της ικανότητας συνεργασίας και κοινωνικής μάθησης.

7 εφαρμοζεται ευκολα η Διαφοροποιημενη διδασκαλια;
εφαρμοζεται ευκολα η Διαφοροποιημενη διδασκαλια; Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη είναι δύσκολη υπόθεση, όχι όμως ακατόρθωτη, επειδή πρέπει να δίνει τη δυνατότητα : στον προικισμένο μαθητή να προχωρήσει βαθύτερα. στον «αδύνατο» μαθητή να «στηριχθεί» και να αρχίσει ανοδική πορεία. - σε κάθε άλλο μαθητή να βελτιωθεί.

8 τι πρεπει να λαμβανω υποψη στη Διαφοροποιημενη διδασκαλια;
τι πρεπει να λαμβανω υποψη στη Διαφοροποιημενη διδασκαλια; Βασικά ερωτήματα: Πώς μπορώ να διδάξω πιο αποτελεσματικά; Πώς μπορώ να βοηθήσω όλους τους μαθητές μου; Πώς μπορώ να κάνω πιο θετική τη στάση των μαθητών μου απέναντι στο σχολείο και στη μάθηση; Να λαμβάνετε υπόψη τα ακόλουθα: Ποιους διδάσκω; (βιογραφία μαθητών) Πού διδάσκω; (μαθησιακό περιβάλλον) Τι διδάσκω; (περιεχόμενο) Γιατί το διδάσκω; (νόημα/προστιθέμενη αξία/ διαχρονικότητα) Πώς διδάσκω; (μέθοδοι διδασκαλίας). Ποιοι είναι οι στόχοι μου; (σαφής προσανατολισμός) Βάσει ποιων δεικτών επάρκειας (οδοδείκτες) θα προσπαθήσω να τους υλοποιήσω και να μετρήσω την αποτελεσματικότητά μου;

9 Τομεισ διαφοροποιησησ
Εφαρμόζεται σε τέσσερις τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ανάλογα με την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον ή το μαθησιακό προφίλ των μαθητών: Περιεχόμενο (π.χ. τι χρειάζεται να μάθει ο μαθητής /πώς θα έχει πρόσβαση στην πληροφορία) Διαδικασία (π.χ. δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής) Προϊόντα μάθησης (π.χ. εργασίες διαβαθμισμένης δυσκολίας) Μαθησιακό περιβάλλον (π.χ. πώς νιώθει ο μαθητής, πώς δουλεύει η τάξη)

10 Σχεδιασμοσ διαφοροποιημενησ διδασκαλιασ
1. Γνώρισε τους μαθητές σου! 2. Οργάνωσε τι θα διδάξεις, γιατί και πώς θα το διδάξεις και ενημέρωσε σχετικά τους μαθητές σου! 3. Ποια είναι η στοχοθεσία σου; Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές σου στο τέλος του μαθήματος (δείκτες επάρκειας); 4. Να θυμάσαι ποιες δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές θα πρέπει να καλλιεργήσεις μέσω της συγκεκριμένης ύλης! 5. Έχε υπόψη σου διάφορες διδακτικές στρατηγικές! 6. Διάλεξε διάφορες διδακτικές δραστηριότητες! 7. Βρες διάφορους τρόπους να μετράς και να αξιολογείς την πρόοδο των μαθητών σου, βάσει των στόχων σου!

11 Αξιολογηση του μαθητη (Ι)
Α. αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση Ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει το επίπεδο γνώσεων των μαθητών, τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρά τους για μάθηση, τις εμπειρίες, τις συνήθειες και τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να διαμορφωθεί ανάλογα το πρόγραμμα διδασκαλίας και μάθησης της γλώσσας, να οριστούν οι στόχοι, τα μέσα και τα υλικά υλοποίησής τους, οι στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν, οι δεξιότητες στις οποίες θα στοχεύει το γλωσσικό πρόγραμμα.

12 Αξιολογηση του μαθητη (ΙΙ)
Β. Διαμορφωτική αξιολόγηση Επιτρέπει τον έλεγχο της εξελικτικής πορείας των μαθητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους και παρέχει στον εκπαιδευτικό πληροφορίες, ώστε να βελτιώσει γενικότερα τη μαθησιακή διαδικασία. Γ. Τελική ή αθροιστική αξιολόγηση Επιτρέπει την εκφορά μιας συνολικής κρίσης για το βαθμό επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων και για την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος. Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης: • ο φάκελος των γλωσσών (portfolio), • τα σχέδια εργασίας (project) • η αυτοαξιολόγηση και η αλληλοαξιολόγηση/ετεροαξιολόγηση

13 Διαμορφωτικη αξιολογηση
Αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, διάχυτη κατά τη διάρκεια της καθημερινής διδακτικής εργασίας, ενταγμένη στη ροή του εκπαιδευτικού έργου και πολύμορφη ως προς τους τρόπους και τις τεχνικές που την τεκμηριώνουν. Η διαμορφωτική αξιολόγηση αποσκοπεί στον έλεγχο της πορείας του εκπαιδευομένου προς την κατάκτηση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού στόχου. Επιδιώκεται να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την τροποποίηση του προγράμματος ή των μεθόδων διδασκαλίας. Η αξιολόγηση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στον εκπαιδευτικό, ώστε να παίρνει αποφάσεις για το έργο του, κάνοντας κάθε φορά ανάλογες τροποποιήσεις στον κάθε προγραμματισμό και σε κάθε διδακτική

14 Την αξιολογηση πρεπει να τη διέπουν οι ακολουθες αρχες (ΜατσαγγοΥρας, 2001):
  • Η βασική λειτουργία της αξιολόγησης είναι παιδαγωγική και αποσκοπεί στη διάγνωση των διδακτικών καταστάσεων και στην ανατροφοδότηση των ατόμων που ενέχονται σε αυτές • Το περιεχόμενο της αξιολόγησης πρέπει να βρίσκεται σε άμεση αντιστοίχιση με τους σκοπούς και το περιεχόμενο της διδασκαλίας για να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα της αξιολόγησης • Τα εργαλεία και τις διαδικασίες της αξιολόγησης πρέπει να τα διακρίνει η αντικειμενικότητα, η διακριτικότητα, η αξιοπιστία και η πρακτικότητα.

15 Τυπολογία στρατηγικων μαθησησ
Α. Γνωστικές στρατηγικές (π.χ. βρίσκει νέους τρόπους σύνδεσης της νέας πληροφορίας με την προηγούμενη, κρατεί σημειώσεις, γράφει λέξεις/φράσεις κλειδιά) Β. Μεταγνωστικές στρατηγικές (π.χ. παρακολουθεί, ελέγχει και ρυθμίζει τη μάθησή του, εντοπίζει τα λάθη του, επιλέγει τρόπους διόρθωσής του) Γ. Κοινωνικές – συναισθηματικές στρατηγικές (π.χ. διαχειρίζεται το άγχος του, ερωτά τον καθηγητή διευκρινιστικές ερωτήσεις)

16 η διαδικασια εφαρμογήσ διαφοροποιημενησ διδασκαλιασ (Ι)
Στάδιο 1ο : Προετοιμασία εκπαιδευτικού: ανάλυση γνωστικού αντικειμένου – αναγκών μαθητών Ποιες οι βασικές – πυρηνικές γνώσεις που πρέπει να διδάξω σήμερα; Ποιες είναι οι προαπαιτούμενες γνώσεις /δεξιότητες /στάσεις /τρόποι σκέψης; Ποιες είναι οι μετασχηματιστικές γνώσεις; Πώς αυτές μετατρέπονται σε στόχους και ιεραρχημένες δραστηριότητες;

17 η διαδικασια εφαρμογήσ διαφοροποιημενησ διδασκαλιασ; (ΙΙ)
η διαδικασια εφαρμογήσ διαφοροποιημενησ διδασκαλιασ; (ΙΙ) Στάδιο 2ο: Οργάνωση διδασκαλίας –μάθησης. Επιλογή εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης Σύντομη διερεύνηση στις προαπαιτούμενες γνώσεις Ιεράρχηση δραστηριοτήτων και εργασία εξατομικευμένα και σε ομάδες μεικτής ικανότητας Ιεράρχηση ασκήσεων και εξατομικευμένη εργασία Ανάθεση εργασιών στους μαθητές ανάλογα με το επίπεδό τους (επίπεδο ετοιμότητας) Ανακοίνωση των εργασιών – επανατροφοδότηση - αξιολόγηση. Είναι μια συνεχής πορεία αναζήτησης και δημιουργίας!

18 Ενδεικτικη Βιβλιογραφια (Ι)
Κουτσελίνη, Μ. (2006). Διαφοροποίηση Διδασκαλίας – Μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας : Φιλοσοφία και έννοια προσεγγίσεις και εφαρμογές . Τόμος Α΄. Λευκωσία. Κουτσελίνη, Μ. (2008). Εποικοδόμηση και Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας. Λευκωσία. Βαλιαντή, Σ. & Κουτσελίνη, Μ. (2009). Εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας - μάθησης με την αξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων. ΙΓ΄ Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Ιωάννινα - Νοέμβριος 2009. Βαλιαντή, Σ. & Κουτσελίνη, Μ. (2008). Εφαρμογή της Διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας: Προϋποθέσεις και Θέματα προς Συζήτηση. Πρακτικά Παγκύπριου Συνέδριου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. Λευκωσία. Κύπρος.

19 Ενδεικτικη Βιβλιογραφια (ΙΙ)
Tomlison, C. A., μετ. Θεοφιλίδη, Χρ., Μαρτίδου –Φορσιέ Δ. (2003). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας Ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών. Λευκωσία. Tomlinson, C. A. (1995). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. Tomlinson, C.A. (2003). Differentiating Instruction in Response to Student Readiness, Interest, and Learning Profile in Academically Diverse Classrooms: A Review of Literature. Journal for the Education of the Gifted, 27 (2/3),

20 Πρακτικη εφαρμογη διαφοροποιημενησ διδασκαλιασ
Πρακτικη εφαρμογη διαφοροποιημενησ διδασκαλιασ Γραμματικό φαινόμενο: Αντωνυμίες Διδακτικό εγχειρίδιο: Νεοελληνική Γλώσσα, Β΄ Γυμνασίου, έκδ. ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 6η Ενότητα (σελ ). Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α΄Β΄Γ΄ Γυμνασίου, (σελ ) – Φύλλα εργασίας Ο προοργανωτής αναφέρει ότι σ΄ αυτή την Ενότητα, μεταξύ άλλων, Θα μιλήσουμε για τις αντωνυμίες, κυρίως για τις προσωπικές. Στόχος πολύ γενικός και αόριστος. - Ξέρετε τι ξέρουν οι μαθητές σας για τις αντωνυμίες; (διαγνωστική άσκηση;) - Τι προσδοκάτε να ξέρουν, όταν θα ολοκληρώσετε τη διδασκαλία των Αντωνυμιών; - Τι πρέπει να τους διδάξετε και με ποια μεθοδολογία, για να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν εύστοχα τις αντωνυμίες, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό τους λόγο; - Πώς θα γνωρίζετε ότι έχουν κατανοήσει / αφομοιώσει όλοι οι μαθητές σας τις Αντωνυμίες;

21 Διδασκοντασ τισ Αντωνυμιεσ, τι αναμενω;
Διδασκοντασ τισ Αντωνυμιεσ, τι αναμενω; Οι μαθητές μου: (δείκτες επάρκειας;) Να αναγνωρίζουν τις αντωνυμίες στον προφορικό και γραπτό λόγο και να τις κατηγοριοποιούν. Να αναγνωρίζουν τη γραμματική τους μορφή και τον συντακτικό τους ρόλο. Να αναγνωρίζουν τους δυνατούς και αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών. Να διακρίνουν τη διαφορά του άρθρου από την προσωπική αντωνυμία. Να γνωρίζουν τη διαφορά του αναφορικού που από το ερωτηματικό πού. Να συνειδητοποιούν γιατί χρησιμοποιούμε στον λόγο αντωνυμίες. (μεταγνωστική δεξιότητα)

22 Α΄ Εργασια: ΠροβληματισμοΣ για τιΣ Δραστηριοτητες του ΒΙΒΛΙΟΥ
Α΄ Εργασια: ΠροβληματισμοΣ για τιΣ Δραστηριοτητες του ΒΙΒΛΙΟΥ Ποιες δράσεις /δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου θα επιλέγατε είτε για άσκηση στην τάξη είτε ως κατ΄ οίκον εργασία; Γιατί; Ποιες από αυτές θα επιλέγατε να δώσετε: 1. στους προχωρημένους μαθητές σας; 2. Στους «αδύνατους» μαθητές; 3. Στους υπόλοιπους; Τι είδους συμπληρωματικές εργασίες θα δίνατε είτε στην τάξη είτε ως κατ΄ οίκον εργασία, για να εμπεδώσουν τις αντωνυμίες; Γιατί;

23 Β΄ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προβληματισμος για ΑΛΛΕΣ Δραστηριοτητες
Β΄ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προβληματισμος για ΑΛΛΕΣ Δραστηριοτητες Στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καλείσθε να μελετήσετε τις δραστηριότητες που ακολουθούν και να επιλέξετε ποιες από αυτές θα δίνατε στους μαθητές σας, βάσει του βαθμού ετοιμότητάς τους, των ενδιαφερόντων τους και του μαθησιακού τους στυλ. Σχεδιάστε δικές σας δράσεις/δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στα επίπεδα των συγκεκριμένων μαθητών σας.

24 ΕνδεικτικεΣ δραστηριοτητες Α΄ δραστηριοτητα
ΕνδεικτικεΣ δραστηριοτητες Α΄ δραστηριοτητα Να υπογραμμίσετε τις αντωνυμίες και να αναφέρετε σε ποιο είδος ανήκει η κάθε μια. Κάποια κράτη επενδύουν τεράστια χρηματικά ποσά για εξοπλισμούς. Όπως οι ίδιοι οι πρωθυπουργοί τους δηλώνουν εμφαντικά, λόγοι άμυνας και κρατικής ασφάλειας τους οδηγούν σε αυτές τις επενδύσεις. Όσοι τοποθετούνται ενάντια αυτής της πολιτικής, διακηρύττουν τις φιλειρηνικές τους θέσεις ποικιλότροπα. Αυτοί οι οποίοι σέβονται την κοινή γνώμη και τους εαυτούς τους ομολογούν πως αυτοί οι εξοπλισμοί συμβάλλουν στην ισχυροποίηση της εξωτερικής τους πολιτικής και στην αναβάθμιση του ρόλους τους στο πολιτικό γίγνεσθαι. Εκείνοι που εισηγούνται κατάργηση ή περιορισμό των εξοπλισμών συμβάλλουν στην ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. Πόσοι όμως είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν αυτές τις θέσεις; Πώς μπορούν να διαμαρτυρηθούν αποτελεσματικά; Πού θα πρέπει να αποταθούν για να εισακουσθούν; - Πώς θα οργανώσετε τους μαθητές σας /την τάξη σας; - Σε ποιους μαθητές σας θα δώσετε αυτή τη δραστηριότητα; - Πώς θα αξιοποιήσετε το Βιβλίο της Γραμματικής; - Πώς θα διαχειρισθείτε τα λάθη των μαθητών σας;

25 Β΄ Δραστηριοτητα Παίζουμε με τις λέξεις!
Β΄ Δραστηριοτητα Παίζουμε με τις λέξεις! - Να αναθέσετε στους μαθητές σας, συνεταιριστικά, να φτιάξουν κρυπτόλεξο με όσο πιο πολλές αντωνυμίες μπορούν, με τη βοήθεια της Γραμματικής (σελ ). - Να το ανταλλάξουν με άλλη δυάδα μαθητών και να κυκλώσουν τις αντωνυμίες (π.χ. μέσα σε 3΄). -Οι κατασκευαστές του κρυπτολέξου ελέγχουν εάν οι συμμαθητές τους έχουν κυκλώσει ορθά όλες τις αντωνυμίες. - Κερδίζει/ουν η/οι δυάδα/ες μαθητών που θα κυκλώσει/ουν πρώτη/ες όλες τις αντωνυμίες ! Να σχολιάσετε ποιο παιδαγωγικό όφελος έχει αυτή η δραστηριότητα.

26 Γ΄ Δραστηριότητα: Να περιγραψετε σε μια παραγραφο ( λεξεισ) την εικονα τησ Μαχαιριωτισσασ η τον πινακα του Πωλ Γεωργίου, χρησιμοποιωντασ τισ ακολουθεσ αντωνυμιεσ: αυτη, εμασ, η οποια, ιδιοσ, ποιοσ, καθενασ

27 Δ΄ δραστηριοτητα Χωρίζουμε την τάξη σε δυο ομάδες. Παράδειγμα:
Ένα παιδί που ανήκει στην Α΄ Ομάδα αρχίζει μία πρόταση στην οποία υπάρχει αντωνυμία και αμέσως κάποιο παιδί από τη Β΄ Ομάδα πρέπει να την ολοκληρώσει. Παράδειγμα: Παιδί Α΄ Ομάδας Παιδί Β΄ Ομάδας Έχεις κάτι να μου πεις για την ταινία που παρακολούθησες ψες; Ο πόλεμος που γίνεται στη Συρία επηρέασε και την Κύπρο. Είπε αυτά τα λόγια γιατί ένιωσε πολύ ταπεινωμένος.

28 Ε΄ δραστηριοτητα είδος
Συμπληρώστε τα κενά με τη σωστή αντωνυμία και προσδιορίστε το είδος της. Πώς μπορείτε να τη μετασχηματίσετε για να τη δώσετε σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση αυτού του γραμματικού φαινομένου; είδος είδος 1. Ο …………ο ξάδελφός ……… είπε στους γονείς …..…ότι δεν θέλει να τους συνοδεύσει στο Θέατρο. 2. ……….. οι αγριότητες δεν τιμούν τον άνθρωπο! 3. Η …………. θα υποδυθεί τον ρόλο ……… της ταιριάζει. 4. Έγινε ……… άνθρωπος μετά την επίλυση των οικονομικών …….. προβλημάτων. 5. ….. επιθυμείς να φας ως επιδόρπιο; 6. …… θέλεις θα το έχεις σήμερα!

29 Στ΄ δραστηριοτητα Να ακούσεις πολύ προσεκτικά το τραγούδι Η ενδεκάτη εντολή της Νανάς Μούσχουρη ή τη συνέντευξη π.χ. του Κώστα Μόντη (Ντοκιμαντέρ για τον Κώστα Μόντη Μέρος 1ον (You Tube) και να καταγράψεις στον πίνακα που ακολουθεί τις αντωνυμίες που ακούονται στους στίχους /στη συνέντευξη. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

30 Ζ΄ δραστηριοτητα Κείμενο1: Οι μαθητές εκτιμούσαν την υπεύθυνη του τμήματός τους. Η υπεύθυνη του τμήματος αγαπούσε πολύ τους μαθητές. Μαζί με τους μαθητές μιλούσε τα διαλείμματα. Οι μαθητές θαύμαζαν και σέβονταν την υπεύθυνη του τμήματος. Κείμενο 2: Οι μαθητές εκτιμούσαν την υπεύθυνη του τμήματός τους. Αυτή τους αγαπούσε πολύ. Μαζί τους μιλούσε τα διαλείμματα. Εκείνοι την θαύμαζαν και την σέβονταν. Ποιο κείμενο προτιμάτε; Γιατί;

31 Η΄ δραστηριοτητα Σε ποια που θα βάλετε τόνο; Γιατί;
Ο άνθρωπος που κάθεται απέναντί μου είναι πολύ περίεργος! Ξαφνικά έβγαλε τα παπούτσια του και άρχισε να τρέχει. Που να πήγε άραγε; Που και που άκουγα κάτι παράξενα γέλια… Δεν καταλαβαίνω από που προέρχονται. Λέτε να είναι αυτού του ανθρώπου που συμπεριφερόταν τόσο περίεργα και που καθόταν απέναντί μου; Τι να του συνέβη άραγε; Να συζητήσετε την προστιθέμενη αξία, εάν υπάρχει, αυτού του τύπου άσκησης. Σε ποιους μαθητές σας θα τη δίνατε; Γιατί;

32 Θ΄ δραστηριοτητα Να δηλώσετε εάν η υπογραμμένη λέξη είναι άρθρο ή προσωπική αντωνυμία και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. άρθρο/ προσ. αντων. 1. Γιατί της είπες ότι δεν μπορεί να παίξει; 2. Με τον διάλογο πρέπει να επιλύονται οι διαφορές των ανθρώπων. 3. Να τους! Έρχονται τρέχοντας! 4. Κάποιοι πολίτες, όπως εμάς, ονειρεύονται μια Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη. 5. Σας ενδιαφέρει η ηλεκτρονική ξενάγηση στο Μουσείο;

33 Ι΄ Δραστηριοτητα Να περιγράψετε προφορικά το πιο κάτω τοπίο χρησιμοποιώντας 6 διαφορετικών ειδών αντωνυμίες. Τι περιμένετε από τους άριστους /μέτριους/αδύνατους μαθητές σας; Πώς θα βοηθήσετε τους μέτριους αδύνατους μαθητές σας;

34 ΙΑ΄ δραστηριοτητα Φανταστείτε ότι επισκέπτεσθε την αρχαία Αθήνα και ότι συναντάτε ένα αγόρι /κορίτσι της ηλικίας σας στην παλαίστρα/αγορά της πόλης. Γράψτε ένα φανταστικό διάλογο, που να περιστρέφεται γύρω από τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιείστε δυνατούς και αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών. Αντρέας: Πώς σε λένε; Παρμενίων: Με λένε Παρμενίων. Αντρέας: Μου αρέσει εδώ… εμείς στην πατρίδα μου δεν έχουμε τέτοιους χώρους… Παρμενίων: Έλα μαζί μου να σου δείξω πώς περνούμε τον ελεύθερό μας χρόνο. Αντρέας: …. Ποιες δυσκολίες αναμένετε να έχουν οι μαθητές σας; Πώς θα τους βοηθήσετε;

35 για την προσοχή και τη συμμετοχή σας! Καλή συνέχεια!
Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή και τη συμμετοχή σας! Καλή συνέχεια!


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεμα α΄ συναντησησ: ΠροτασειΣ για διαφοροποιημενη διδασκαλια σε συγκεκριμενα μορφοσυντακτικΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google