Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2010-2013
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων Φεβρουάριος 2011

2 Υλικό ΠΕΜ για το γλωσσικό μάθημα
Φάκελοι υλικού: κείμενα-δραστηριότητες- ασκήσεις Ασκήσεις γραμματικής Λεξικό ελληνικής ως ξένης (και Ασκήσεις χρήσης λεξικού) Οδηγός «Διδάσκοντας ΝΕ Γλώσσα στο Γυμνάσιο» Πηγή: και

3 Σκοπός του γλωσσικού υλικού
Βελτίωση του επιπέδου ελληνομάθειας των μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας Ένταξη των μειονοτικών μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα Αναθεώρηση, αναδιοργάνωση και εμπλουτισμός του περιεχομένου ώστε να καταστεί πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων ώστε να αυξηθεί η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των μαθητών μέσα στην τάξη

4 Επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση
Επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση Κέντρο της γλωσσικής διδασκαλίας το κείμενο Διδασκαλία γραμματικών φαινομένων μέσα από το κείμενο Τελικός στόχος: σύνθεση κειμένου (προφορικού ή γραπτού) από τους ίδιους τους μαθητές

5 Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου
5η Ενότητα Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου

6 Προαπαιτούμενη γνώση Να γνωρίζουν οι μαθητές τι είναι το ρήμα.
Να διακρίνουν το θέμα από την κατάληξη. Να γνωρίζουν συνοπτικά τα είδη των κειμένων (με έμφαση στα αφηγηματικά, που έχουν ως κύριο άξονα το χρόνο): 3η ενότητα Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της αφήγησης: 3η ενότητα

7 Στόχοι 5ης ενότητας Στο τέλος της ενότητας οι μαθητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν για: Το ρόλο του ρήματος μέσα στην πρόταση Τις κατηγορίες των ρημάτων: α) μορφή (π.χ. φωνές) β) σημασία (π.χ. χρόνοι, ποιόν ενεργείας) Το ρόλο των ρημάτων στην αφήγηση Το σχετικό με το θέατρο και τον κινηματογράφο λεξιλόγιο Στόχοι: Κειμενικοί, γραμματικοί, συντακτικοί, λεξιλογικοί

8 Εισαγωγικά κείμενα (1)

9 Εισαγωγικά κείμενα (2)

10 Κείμενο 12, ενότητα «τσίρκο», Α΄ Γυμνασίου
Εισαγωγικά κείμενα (3) Κείμενο 12, ενότητα «τσίρκο», Α΄ Γυμνασίου

11 Επεξεργασία κειμένων Α) Ερωτήσεις κατανόησης (παραγωγή προφορικού λόγου): Τι κείμενα είναι αυτά; Τι παρουσιάζουν; Σε τι είδους έντυπα μπορούμε να συναντήσουμε τέτοια κείμενα; Τι είδους πληροφορίες δίνει καθένα από τα κείμενα αυτά; Εσείς έχετε πάει ποτέ σε θέατρο ή σε κινηματογράφο; Πού βρισκόταν; Ποια παράσταση/ταινία παρακολουθήσατε; Ποια ήταν η υπόθεση της παράστασης/ταινίας που παρακολουθήσατε; (Σημειώνουμε στον πίνακα λέξεις/φράσεις σχετικές με το θέατρο και τον κινηματογράφο για να τις αξιοποιήσουμε στην παραγωγή γραπτού λόγου.)

12 Εισαγωγικό κείμενο (2)

13 Επεξεργασία κειμένου (2)
Α) Ερωτήσεις κατανόησης (παραγωγή προφορικού λόγου): Γιατί ο συγγραφέας αποφάσισε να μην ξαναδεί τους φίλους του; Β) Ασκήσεις γραμματικής (έλεγχος προαπαιτούμενης γνώσης): Να υπογραμμίσετε τα ρήματα του κειμένου (2) που διαβάσατε. Αν οι μαθητές/τριες δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα ρήματα, δεν προχωράμε στους υπόλοιπους στόχους της ενότητας.

14 Ασκήσεις για την κατανόηση του ρήματος
Άσκηση 237

15 Ασκήσεις για την κατανόηση του ρήματος
Άσκηση 238

16 Ασκήσεις για την κατανόηση του ρήματος
Άσκηση 243

17 Επεξεργασία κειμένου (2)
Αφού οι μαθητές/τριες υπογραμμίσουν τα ρήματα του κειμένου, προχωράμε στις φωνές. Γ) Ασκήσεις γραμματικής: ενεργητική-παθητική φωνή Ποια από τα υπογραμμισμένα ρήματα είναι ενεργητικής φωνής (-ω/-ώ) και ποια παθητικής φωνής (-μαι); Ενδεικτικές ασκήσεις: , , 378, 379

18 Ενδεικτική άσκηση για τις φωνές
Άσκηση 371

19 Επεξεργασία κειμένου (2)
Δ) Ασκήσεις γραμματικής: οι χρόνοι Επικεντρωνόμαστε: 1. στη χρονική βαθμίδα: στο παρόν (ενεστώτας) και στο παρελθόν (αόριστος, παρατατικός) 2. στο ποιόν ενεργείας (εξακολουθητικό-επαναλαμβανόμενο, συνοπτικό-στιγμιαίο) Σε ποιο χρόνο βρίσκονται τα ρήματα του κειμένου;

20 Επεξεργασία κειμένου (2)
Ποιόν ενεργείας

21 Ενδεικτικές ασκήσεις για το ποιόν ενεργείας
Άσκηση 331

22 Ενδεικτικές ασκήσεις για το ποιόν ενεργείας
Άσκηση 339

23 Ενδεικτικές ασκήσεις για το ποιόν ενεργείας
Άσκηση 344

24 Ενδεικτικές ασκήσεις για το ποιόν ενεργείας
Άσκηση 346

25 Ενδεικτικές ασκήσεις για το ποιόν ενεργείας
Άσκηση 361

26 Πώς χρησιμοποιώ το λεξικό
Λήμμα Μέρος του λόγου Ορισμός Σημασίες Παραδείγματα Συνώνυμα-αντώνυμα Κλίση Άρθρο Σχόλιο (σε περίπτωση ιδιομορφίας) Εκφράσεις που σχηματίζει το λήμμα Επίπεδο ύφους Επιστημονικός τομέας όπου ανήκει

27 Προτεινόμενες ασκήσεις σε σχέση με το λεξιλόγιο της ενότητας
Να βρείτε και να γράψετε λέξεις από την οικογένεια λέξεων «θέατρο»και «κινηματογράφος». Να κατονομάσετε τα μέρη ενός θεάτρου/κινηματογράφου (κείμενα 9 και 21, ενότητα «Τσίρκο», Α΄ Γυμνασίου). Άσκηση 3, σελ. 22 (ενότητα «Τσίρκο», Α΄ Γυμνασίου) Άσκηση 9, σελ 11 (Ασκήσεις χρήσης λεξικού)

28 Ε) Λεξιλόγιο: Θέατρο Λεξικό: σελίδες

29 Λεξιλόγιο: Κινηματογράφος
Λεξικό: σελίδα 311

30 Κείμενο 9, ενότητα «Τσίρκο», Α΄ Γυμνασίου

31 Κείμενο 21, ενότητα «Τσίρκο», Α΄ Γυμνασίου

32 Άσκηση 3, σελ. 22, ενότητα «Τσίρκο», Α΄ Γυμνασίου

33 Λεξικό: Άσκηση 9, σελ. 11

34 Παραγωγή γραπτού λόγου
Προτεινόμενες ασκήσεις: α) Ερωτήσεις σε αφηγηματικό κείμενο- υπερδομή αφήγησης (άσκηση 623, Ασκήσεις γραμματικής) β) Γράφω τη συνέχεια μιας ιστορίας- Αφηγηματικό κείμενο (άσκηση 2, σελίδα 21, ενότητα «Τσίρκο», Α΄ Γυμνασίου) γ) Παρουσιάζω στην εφημερίδα του σχολείου μου μια θεατρική παράσταση/μια ταινία που παρακολούθησα αξιοποιώντας το λεξιλόγιο της ενότητας. δ) Γράφω μια ιστορία με βάση εικόνες.

35 Γραμματική: άσκηση 623

36 Γραμματική: σελίδα 71, additional

37 Διαθεματική εργασία Προτεινόμενες ασκήσεις για τους μαθητές/τριες:
α) Από τις τοπικές εφημερίδες να βρουν ποιες θεατρικές παραστάσεις/ταινίες παίζονται αυτή την περίοδο στην περιοχή τους. β) Να βρουν προσκλήσεις, εισιτήρια, κείμενα με τον κανονισμό που ισχύει κατά τη διάρκεια μιας παράστασης/προβολής. β) Να φτιάξουν μία πρόσκληση για μια θεατρική παράσταση του σχολείου τους. δ) Να γράψουν το σενάριο μιας θεατρικής παράστασης και να ζωγραφίσουν τα κουστούμια των ηρώων. ε) Να βρουν πληροφορίες για τον Καραγκιόζη.

38 Σελίδα 34, ενότητα «Τσίρκο», Α΄ Γυμνασίου

39 Κείμενο 8, ενότητα «Τσίρκο», Α΄ Γυμνασίου
Άλλα προτεινόμενα κείμενα από το υλικό του ΠΕΜ για τη συγκεκριμένη ενότητα Κείμενο 8, ενότητα «Τσίρκο», Α΄ Γυμνασίου

40 Κείμενο 10, ενότητα «Τσίρκο», Α΄ Γυμνασίου

41 Κείμενο 18, ενότητα «Τσίρκο», Α΄ Γυμνασίου

42 Κείμενο 28, ενότητα «Τσίρκο», Α΄ Γυμνασίου


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google