Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Καλές Πρακτικές Εισήγηση: Χρήστος Ι. Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ

2 Χρήσιμοι ορισμοί για την «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Η αειφόρος ανάπτυξη είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της Kοινωνίας της Πληροφορίας όπου οργανισμοί, ινστιτούτα, πολίτες επικοινωνούν και αλληλοσυμπληρώνονται στις ενέργειες τους μέσα από συνθήκες καθολικής πρόσβασης στην πληροφορία, ανάλυσή και χρήση της για τον σχηματισμό και την λήψη αποφάσεων. Η σύνδεση αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με την διάχυση της χρήσης του διαδικτύου ή του υπολογιστή αλλά με οριζόντιες ενέργειες και σχεδιασμό σε πολλαπλά επίπεδα, όπως οι εφαρμογές, όπου δραστηριοποιούνται διαφορετικοί «παίκτες». Στην κατεύθυνση αυτή το κλειδί είναι η συνεχής προσπάθεια για ελεύθερη διάδοση της γνώσης στην κοινωνία λαμβάνοντας υπόψη την αυτονομία των πολιτών που συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή.

3 Η Δράση e-Europe 2005 της Ε.Ε.: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους
Σύγχρονες δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης (e- learning) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (e-health) Δυναμικό περιβάλλον ηλ. επιχειρείν (e-commerce) και ως καταλύτη γι’ αυτές, Διαδεδομένη διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές Ασφαλή υποδομή πληροφοριών

4 Η Ψηφιακή Στρατηγική i2010 της Ε.Ε.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Ιούνιο του 2005 τη νέα ψηφιακή στρατηγική i2010 που έχει ως στόχο η Ευρώπη να καταστεί ελκυστικότερη για επενδύσεις και καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση. Οι τρεις κύριοι στόχοι του i2010: Ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος της πληροφορίας που παρέχει οικονομικά προσιτές και ασφαλείς ευρυζωνικές επικοινωνίες και ψηφιακές υπηρεσίες Επιδόσεις παγκόσμιας κλάσης σε έρευνα και καινοτομία στις ΤΠΕ, κλείνοντας το χάσμα με τους ηγετικούς ανταγωνιστές της Ευρώπης Μια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς, που παρέχει δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προάγει την ποιότητα ζωής.

5 Πώς μπορεί η Τ.Α. να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης;

6 Χαρακτηριστικά και Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ΤΠΕ στην Τ.Α.
Οι ΤΠΕ & Διαδικτύου έχουν τέτοια φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά ώστε να επηρεάζουν τον τρόπο εργασίας, επικοινωνίας και μάθησης. Ειδικότερα είναι: Τεχνολογίες Υποδομής Καθολικής Εφαρμογής Ανατρεπτικές Αποδιαρθρωτικές & Αναδιαρθρωτικές Επιτρέπουν την υπέρβαση σταδίων εξέλιξης Η αξιοποίηση τους προϋποθέτει και απαιτεί: Οργανωτικές & Θεσμικές αλλαγές Αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και κυρίως στις νοοτροπίες (καταπολέμηση της τεχνοφοβίας) και τις συμπεριφορές

7 ΤΠΕ & Τοπική Αυτοδιοίκηση = Νέες δυνατότητες για τις τοπικές κοινωνίες
ΤΠΕ & Τοπική Αυτοδιοίκηση = Νέες δυνατότητες για τις τοπικές κοινωνίες Περισσότερη αποτελεσματικότητα για την ΤΑ Συμμετοχή και διαβούλευση στις τοπικές κοινωνίες Τοπική ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις σε ανθρώπους & τεχνολογίες Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τον πολίτη Τοπική και Περιφερειακή Διαλειτουργικότητα Διευκόλυνση της τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας Νέες πρακτικές, αγορές, υπηρεσίες & προϊόντα Διεύρυνση της δημοκρατίας

8 Ηλεκτρονική Κυβέρνηση = Νέα Εποχή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ηλεκτρονική Κυβέρνηση = Νέα Εποχή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσα από το διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο προς στον πολίτη και τις επιχειρήσεις Βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται με παραδοσιακούς τρόπους με την χρήση των ΤΠΕ Τοπική, περιφερειακή και εθνική Διαλειτουργικότητα (επιχειρησιακή και τεχνική) Τοπική ανάπτυξη μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ διεύρυνση του επιχειρηματικού ορίζοντα και των συνόρων της αγοράς για τις επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και νέες θέσεις εργασίας Ενίσχυση της δημοκρατίας στη βάση της μέσα από τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών και γνωμών Ενημέρωση, διαφάνεια, διαβούλευση και συμμετοχή Διεύρυνση των δυνατοτήτων για καλύτερη λήψη των αποφάσεων των αιρετών

9 Σημαντικά Οφέλη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Με την πραγματική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των Δήμων και των Κοινοτήτων: Γίνεται πιο εύκολη και αποτελεσματική η καθημερινή τους δουλειά Διευκολύνεται και προωθείται η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα Παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες και βελτιώνεται η επικοινωνία με τους πολίτες Συμπληρώνονται οι υφιστάμενες υποδομές και επιπλέον δημιουργούνται νέες Δημιουργούνται ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα τοπικά δρώμενα Εξοικονομούνται πόροι Τελικά ωφελείται οικονομικά και κοινωνικά ολόκληρη η τοπική κοινωνία

10 Προϋποθέσεις & Προκλήσεις επιτυχίας
1. Υποδομές - Εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα - Δικτυακές υποδομές, είτε εθνικές (πχ. Σύζευξις), είτε τοπικές (ευρυζωνικά δίκτυα) ..... 2. Ανθρώπινοι πόροι - Οι «άνθρωποι της Κοινωνίας της Πληροφορίας» παντού σε κάθε Δήμο - Ολοι οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ γίνονται καλοί χρήστες 3. Συντονισμός -Η ΚΕΚΔΕ συντονίζει συνεργασίες και διευκολύνει πρωτοβουλίες από δήμους και κοινότητες, τοπικές ενώσεις και δημοτικές, διαδημοτικές εταιρείες 4. Μηχανισμοί Υποστήριξης - Γραφείο υποστήριξης - Οριζόντια εργαλεία (toolkits)

11 Προϋποθέσεις & Προκλήσεις – (1) Υποδομές
Προϋποθέσεις & Προκλήσεις – (1) Υποδομές Ελάχιστο επίπεδο πληροφοριακής υποδομής σε κάθε Δήμο, ανάλογα με το μέγεθος και τη δραστηριότητα που αναπτύσσει Αναδιοργάνωση, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα Υποδοχή και αξιοποίηση δικτύων και υποδομών που θα δημιουργηθούν: όπως π.χ. το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ), οι Ευρυζωνικές υποδομές, ο Πληροφοριακός εξοπλισμός Δήμων και Νομαρχιών... Δεν γίνονται όλα από την αρχή: αναγνωρίζονται και αναλύονται οι κοινές απαιτήσεις των συστημάτων των Δήμων Δημιουργούνται βασικές πλατφόρμες – εργαλεία

12 Προϋποθέσεις & Προκλήσεις – (2) Ανθρώπινοι Πόροι
Προϋποθέσεις & Προκλήσεις – (2) Ανθρώπινοι Πόροι Ελάχιστο επίπεδο ανθρωπίνων πόρων ανάλογα με το μέγεθος του Δήμου - «Η Πληροφορική και το Διαδίκτυο θέλουν τους ανθρώπους τους» Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των χρηστών: οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο μπορούν να γίνουν εύχρηστα εργαλεία και να βοηθήσουν στην καθημερινή μας εργασία Ανοιχτή διάχυση και διαχείριση της πληροφορίας, μοντέλα συνεργασίας και ανταλλαγής πρακτικών, επιμόρφωση Αξιοποίηση υπό διαμόρφωση υποδομών και προώθηση νέων έργων: Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (υπηρεσίες και πλατφόρμες συνεργασίας), έργα επιμόρφωσης (γενικά και ανά έργο)

13 Προϋποθέσεις & Προκλήσεις – (3) Συντονισμός
Προϋποθέσεις & Προκλήσεις – (3) Συντονισμός Η ΚΕΔΚΕ συνεργάζεται με δήμους και κοινότητες, τοπικές ενώσεις και δημοτικές επιχειρήσεις για την προώθηση σχετικών δράσεων, δικτυώνεται και συντονίζει την δικτύωση των Δήμων σε όλα τα επίπεδα. Η ΚΕΔΚΕ οργανώνει και συντονίζει νέες δράσεις, προσφέρει υπηρεσίες και τεχνογνωσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη δημόσια διοίκηση Η ΚΕΔΚΕ προωθεί μια σειρά από οριζόντια εργαλεία και μηχανισμούς υποστήριξης Η ΚΕΔΚΕ υποστηρίζει την ανάλυση και αξιοποίηση της διεθνούς, εθνικής και τοπικής εμπειρίας, αναδεικνύει τη σημασία των δράσεων για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

14 Προϋποθέσεις & Προκλήσεις – (4) Μηχανισμοί Υποστήριξης
Προϋποθέσεις & Προκλήσεις – (4) Μηχανισμοί Υποστήριξης Η ΚΕΔΚΕ δημιουργεί : μηχανισμούς υποστήριξης (κεντρικοί μηχανισμοί με θεματική εξειδίκευση), οριζόντια εργαλεία, πλατφόρμες συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών σε διάφορα επίπεδα Γραφείο υποστήριξης για όλους τους φορείς (Help Desk) Οριζόντια εργαλεία λογισμικού για συγκεκριμένα θέματα (toolkit)

15 Ο ρόλος της ΚΕΔΚΕ στην προώθηση της ΚτΠ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Στρατηγικός και συνθετικός: προτείνει και υποστηρίζει την μετάβαση στις νέες διαδικασίες και ιδέες, συνθέτει τις κοινές ανάγκες και την γενική στρατηγική Συντονιστικός και συνεργατικός: συντονίζει τις σχετικές δράσεις, διευκολύνει την ανταλλαγή δομημένης και χρήσιμης πληροφορίας σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Ρόλος καταλύτη (Δήμοι και Κοινότητες, ΤΕΔΚ, Δημοτικές και Διαδημοτικές επιχειρήσεις και σύνδεσμοι κ.α.) παρεμβαίνει σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Υποστηρικτικός: με κατάλληλους μηχανισμούς και με γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες σε ζητήματα υλοποίησης

16 Βασικές Αρχές της Στρατηγικής της ΚΕΔΚΕ για την ΚτΠ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Υλοποίηση υπηρεσιών για πρόσβαση από πολλαπλά κανάλια (τηλέφωνο σταθερό και κινητό, διαδραστική τηλεόραση, διαδίκτυο και ΚΕΠ) Ανάπτυξη εφαρμογών μια φορά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες Χρήση ανοικτών προτύπων Έμφαση στη διαλειτουργικότητα

17 Αλλαγές στην καθημερινότητα των αιρετών
Οργάνωση – προγραμματισμός της πληθώρας των καθημερινών επαφών και συνεργασιών Πληροφόρηση για όλα τα θέματα του δήμου μέσω του πληροφοριακού συστήματος αλλά και για παραδείγματα «καλής πρακτικής» είναι μια «εύκολη και γρήγορη» διαδικασία μέσω του διαδικτύου. Πρόσβαση στα στοιχεία προγραμματισμού και παρακολούθησης της προόδου στην υλοποίηση των έργων του δήμου, Ενημέρωση για την διαχείριση - αντιμετώπιση των αιτημάτων ή παραπόνων των πολιτών Χρέωση σε συγκεκριμένη οργανική μονάδα ή υπάλληλο ηλεκτρονικά τα έγγραφα ή τις υποθέσεις που υποβάλλονται στο δήμο είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά (σε χαρτί) από τους πολίτες, τους εποπτεύοντες ή τους συνεργαζόμενους φορείς. Άμεση πληροφόρηση για τις θέσεις των πολιτών στα διάφορα ζητήματα του δήμου

18 Αλλαγές στην καθημερινότητα των εργαζομένων στους δήμους
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο δίδει την δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε όλο προσωπικό του δήμου (φυσικά ανάλογα με τις αρμοδιότητες του καθενός) Το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων – υποθέσεων παρέχει αφενός μια καθαρή εικόνα της συνολικής ροής εργασίας που απαιτείται για την διεκπεραίωση κάθε θέματος. Ο ρόλος των εργαζομένων σταδιακά αναβαθμίζεται και γίνεται ποιο ουσιαστικός ποιο επιτελικός. Το πληροφοριακό υλικό που μπορεί να είναι χρήσιμο στους πολίτες ή κάποια ομάδα επαγγελματιών με απλή κίνηση του αρμόδιου υπαλλήλου (καταχώριση του αντίστοιχου χαρακτηρισμού) εμφανίζεται στην διαδυκτιακή πύλη του δήμου. Και πολλά ακόμη ανά τομέα του κάθε Δήμου (Οικονομικά, ΓΠΣ κοκ)

19 Αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών
Ο πολίτης και οι επιχειρήσεις αντίστοιχα από ένα σημείο πρόσβασης θα μπορούν να έχουν άμεση πληροφόρηση σχετικά με θέματα πρόσβασης και χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών από την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς επίσης και την άμεση εξυπηρέτηση τους - σε πραγματικό χρόνο. Τα νέα μέσα που πλέον θα χρησιμοποιηθούν κατ’ εξοχή οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα είναι, το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και το διαδίκτυο ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας και τα μέσα που διαθέτει ο καθένας. Μέσω του Διαδικτύου μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες να υποβάλούν αιτήσεις για διάφορες υπηρεσίες και να γίνουν πληρωμές Μέσω του σταθερού και κινητού Τηλεφώνου μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες να υποβάλούν αιτήσεις για διάφορες υπηρεσίες χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου υπαλλήλου Μέσω κινητού Τηλεφώνου - μηνύματα (SMS) θα ενημερώνονται πολίτες και επιχειρήσεις για την έκβαση ενός αιτήματος.

20 ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

21 Επένδυση σε ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Επένδυση σε ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Τα «Ευρυζωνικά δίκτυα» παρέχουν δυνατότητα γρήγορων, ασφαλών και αξιόπιστων συνδέσεων στο διαδίκτυο στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μίας περιοχής με ανταγωνιστικές τιμές. Στους δήμους προσφέρουν δυνατότητες για την παροχή καλλίτερων υπηρεσιών προς τον πολίτη αλλά και πηγή εσόδων, δεδομένου ότι οι δήμοι μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση ευρυζωνικών υποδομών. Η υλοποίηση των ευρυζωνικών δικτύων επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία κάθε τοπικής κοινωνίας και συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πολίτη αφού παρέχουν νέες δυνατότητες για υπηρεσίες υγείας, μάθησης, πολιτισμού, ψυχαγωγίας και επιχειρηματικότητας.

22 Επένδυση σε ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Επένδυση σε ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 4ετές σχέδιο στην Βαρκελώνη για να συνδέσει 386 δήμους με ένα κεντρικό δίκτυο 10 Gbps Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό €488 εκατομμύρια και στοχεύει να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών με την παροχή ίσης πρόσβασης σε χαμηλού κόστους ευρυζωνική υποδομή. Η δράση συντονίζεται από την Κυβέρνηση της Καταλονίας και την Localret (μια κοινοπραξία 782 δήμων) και στοχεύει να συνδέσει σημαντικό αριθμό πόλεων σε όλη την επαρχία της Καταλονίας. Θα βασιστεί σε πολλαπλούς και συνδεδεμένους δακτυλίους οπτικούς ινών, ενώ η ομάδα που ηγείται της δράσης είναι σε επαφή με φορείς παροχής υπηρεσιών που θα χρησιμοποιήσουν, αρχικά, την υποδομή αυτή.  Η όλη δράση στηρίζεται σε ένα σχέδιο 25-έτους επένδυσης – απόσβεσης, με επιστροφή 8% ετησίως.

23 Επένδυση σε ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Επένδυση σε ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 4ετές σχέδιο στην Βαρκελώνη για να συνδέσει 386 δήμους με ένα κεντρικό δίκτυο 10 Gbps Η ιδέα είναι να προσφερθούν υπηρεσίες  - υποδομές με έμφαση στις σκοτεινές ίνες (dark fiber) όπως και στην περίπτωση της Stokab στην Στοκχόλμη της Σουηδίας. Υπολογίζεται ότι εργασίες εκσκαφής και η εγκατάσταση των οπτικών ινών θα κοστίσουν περίπου  €200 εκατομμύρια και ο στόχος είναι να καταστεί ολόκληρο το δίκτυο, λειτουργικό, μέσα σε τέσσερα έτη. Η Kαταλανική κυβέρνηση θεωρεί  η δράση αυτή μπορεί να αποφύγει τις νομικές προκλήσεις, τις οποίες μερικά άλλα δημοτικά δίκτυα έχουν αντιμετωπίσει στην Ευρώπη, με το να προσφέρει μόνο χονδρικές υπηρεσίες (Μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2005 όσον αφορά στα σχέδια κατασκευής δημοτικού δίκτυο στη Γαλλία, αποτελεί, άλλωστε, ανάλογο ευνοϊκό σχετικό προηγούμενο.)

24 Επένδυση σε ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Επένδυση σε ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 4ετές σχέδιο στην Βαρκελώνη για να συνδέσει 386 δήμους με ένα κεντρικό δίκτυο 10 Gbps Παρόμοιες προσπάθειες εντοπίζονται στην Σουηδία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία. Κρίσιμο σημείο αποτελεί ο ενιαίος και συντονισμένος έλεγχος, με τους δήμους, των δημοτικών οδών και δρόμων. Η ιδέα είναι να υπάρξει μια τρίτη οντότητα στην οποία οι δήμοι μπορούν να δώσουν τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρήσει στην LocalRet με σκοπό την συντονισμένη φυσική πρόσβαση, για να χτιστεί άμεσα το δίκτυο. ... και της Λάρισας;

25 «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Η ΚΕΔΚΕ έχει ως υποχρέωσή της να επιλέξει την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λύση για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δημότες τους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης υιοθετήθηκε ως βασική αρχή υλοποίησης της στρατηγικής αλλά και της προκήρυξης έργων: «Ανάπτυξη της κάθε εφαρμογής μία φορά για χρήση απ' όλους» (Develop once, use many) προκειμένου να αποφευχθεί η αγορά της ίδιας εφαρμογής από τους 1033 δήμους της χώρας χωριστά με το αντίστοιχο πολλαπλάσιο κόστος. Οι πόροι που θα εξοικονομηθούν με αυτόν τον τρόπο θα επενδυθούν στην προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των δήμων και την εξυπηρέτηση των δημοτών.

26 «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Βασική φιλοσοφία της αρχής αυτής είναι η δημιουργία μιας ουδέτερης και ανοιχτής πλατφόρμας από την ΚΕΔΚΕ, η οποία θα δίνει την δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Δήμους να αναπτύξουν στο μέλλον οποιεσδήποτε πρόσθετες εφαρμογές και υπηρεσίες θέλουν, συνεργαζόμενοι με οποιαδήποτε εταιρεία επιλέξουν, με τον όρο ότι θα συμμορφώνονται στον ορισμό των ανοικτών προτύπων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας. Η απαίτηση για υλοποίηση του παρόντος έργου με τη χρήση ανοιχτών προτύπων είναι ο μοναδικός τρόπος που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα ενός τέτοιου κομβικού έργου. Το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό αποτελεί το κλειδί για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, τη χρήση και τον σκοπό του, για τους ακόλουθους τεχνικούς και άλλους λόγους:

27 «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Χρήση ανοιχτών προτύπων για τους ακόλουθους τεχνικούς και άλλους λόγους: Διασφαλίζει διαφάνεια στην επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τους πολίτες, καθώς επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να γνωρίζει πώς αυτά κωδικοποιούνται, αποθηκεύονται και υπόκεινται επεξεργασία 2. Προσφέρει δυνατότητα επέκτασης, μεταβολής ή προσαρμογής των εφαρμογών από άλλους εκτός του αρχικού κατασκευαστή 3. Δίνει δυνατότητα διαρκούς συντήρησης και υποστήριξης της λειτουργίας από άλλους εκτός του αρχικού κατασκευαστή, χωρίς το πρόσθετο κόστος περιοδικών αναβαθμίσεων.

28 «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Χρήση ανοιχτών προτύπων για τους ακόλουθους τεχνικούς και άλλους λόγους: 4. Διασφαλίζει ελευθερία στη χρήση των εφαρμογών από οποιοδήποτε φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς πρόσθετο κόστος αδειών χρήσης. 5. Προσφέρει αύξηση του ανταγωνισμού και δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εταιριών σε τοπικό επίπεδο, προσφέροντας αυτοδύναμες υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού. 6. Αυξάνει την συνεργασία μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω ανταλλαγών εφαρμογών και τεχνογνωσίας.

29 Παρούσα Κατάσταση

30 Παρούσα Κατάσταση – Συμμετοχή των ΟΤΑ στο Ε.Π. ΚτΠ του Γ’ ΚΠΣ
Εως την οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ είχαν εντάξει συνολικά έργα στο Ε.Π. ΚτΠ συνολικού Π/Υ 157 εκ. ΕΥΡΩ, για τα οποία είχαν πραγματοποιηθεί 55 εκ. ΕΥΡΩ Νομικές Δεσμεύσεις και 49 εκ. ΕΥΡΩ Δαπάνες. Τα έργα αυτά κατηγοριοποιούνται ως εξής: 3.321 έργα προμήθειας εξοπλισμού εργαστηρίων πληροφορικής σχολικών επιτροπών 338 έργα εξοπλισμού ΚΕΠ 47 έργα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης πολιτών (e-gov) 67 έργα ανάπτυξης Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών Δήμων 28 έργα ανάπτυξης Ευρυζωνικών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης Δήμων 49 έργα προώθησης της ευρυζωνικότητας 39 έργα ψηφιακών βιβλιοθηκών και κόμβων πληροφόρησης δήμων 2 έργα ευφυιών μεταφορών

31 Συμμετοχή των ΟΤΑ στο Ε.Π. ΚτΠ ανά Περιφέρεια
ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ %ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΡΓΩΝ Π/Υ %Π/Υ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗ 725 19 17 ΒΟΡΕΙΟ_ ΑΙΓΑΙΟ 191 5 4 ΔΥΤΙΚΗΣ_ΕΛΛΑΔΑΣ 215 6 8 ΔΥΤΙΚΗΣ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 213 ΗΠΕΙΡΟΥ 134 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 329 9 10 ΙΟΝΙΩΝ_ΝΗΣΩΝ 129 3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 683 18 15 ΚΡΗΤΗΣ 264 7 ΝΟΤΙΟΥ_ΑΙΓΑΙΟΥ 204 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 219 ΣΤΕΡΕΑΣ_ΕΛΛΑΔΑΣ 223 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_ΘΡΑΚΗΣ 286 ΣΥΝΟΛΟ 3.815 100 99 ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ (ΚΕΔΚΕ) 1 3.816

32 Συμμετοχή των ΟΤΑ στα Π.Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ
Συμμετοχή των ΟΤΑ στα Π.Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ Στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π) έως την υπάρχουν συνολικά 334 ενταγμένα έργα με τελικούς δικαιούχους Ο.Τ.Α. που ανήκουν στην κατηγορία της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τα οποία αφορούν σε μεγάλο βαθμό υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση (Σχολικές Επιτροπές) αλλά και υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στον Πολιτισμό/Τουρισμό, στη Δημόσια Διοίκηση και στο Περιβάλλον. Εως την τα έργα που είχαν εντάξει οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ στα 13 Π.Ε.Π. για την ΚτΠ ήταν συνολικού Π/Υ 10 εκ. ΕΥΡΩ και για τα οποία είχαν πραγματοποιηθεί 3 εκ. ΕΥΡΩ Δαπάνες.

33 Προγράμματα και Δράσεις (1)
Το άμεσο ζητούμενο είναι η διεύρυνση της συμμετοχής των ΟΤΑ στην ΚτΠ (Γ΄ ΚΠΣ). Άμεσες ενέργειες: Ουσιαστική αξιοποίηση ΣΥΖΕΥΞΙΣ στους Δήμους τελικούς ωφελούμενους Διασφάλιση ελάχιστου αναγκαίου πληροφοριακού εξοπλισμού Δήμων Πραγματοποίηση δράσεων διάδοσης των ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών Υλοποίηση των ενταγμένων έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Υλοποίηση των έργων κατασκευής Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών στις μεγαλύτερες πόλεις εκτός Αττικής Συμμετοχή στην Πρόσκληση της ΕΥΔ ΚτΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

34 Προγράμματα και Δράσεις (2)
(συνέχεια) Ευρύτερη αξιοποίηση έργων που ήδη υλοποιούνται στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και του πολιτισμού στους Δήμους Ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (διαχείριση απορριμάτων, ύδρευση και αποχέτευση, ρύθμιση κυκλοφορίας κ.α.) Πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη προνοιακών και κοινωνικών υπηρεσιών υγείας Και τέλος μια πρωτοβουλία που θα καταπολεμήσει τον ψηφιακό αναλφαβητισμό αφορά στην αξιοποίηση της υποδομής των σχολικών εργαστηρίων και της υποδομής των ΑΕΙ/ΤΕΙ για τη μαζική επιμόρφωση των ενήλικων δημοτών

35 Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι ένα έργο του ΥΠΕΣΔΔΑ με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Παρέχει χωρίς κόστος προηγμένο Δίκτυο Δεδομένων, Φωνής και Εικόνας που θα συνδέει όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Παρέχει σε δημόσιους φορείς (μεταξύ των οποίων 900 Δήμοι) προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες όπως: Φιλοξενία δικτυκών τόπων Ψηφιακές υπογραφές και υποδομή δημόσιου κλειδιού Τηλεκπαίδευση και τηλεσυνδιάσκεψη

36 Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Οφέλη Άμεσα οφέλη:
Εξοικονόμηση πόρων. Υπολογίζεται ότι το κόστος των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα είναι λιγότερο από το μισό Μεγάλο εύρος υπηρεσιών Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών Ασφάλεια συναλλαγών και δεδομένων Υποστήριξη και εκπαίδευση Μακροπρόθεσμα οφέλη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Συμμετέχει στην κοινωνία της γνώσης Παρέχει ασφαλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχειρίζεται ευκολότερα πληροφορίες και πόρους Γίνεται παραγωγικότερη και πιο ανταγωνιστική

37 Καλές Πρακτικές των ΤΠΕ σε ΟΤΑ στην Ελλάδα & Διεθνώς

38 1. ΙΤΑΛΙΑ – Δήμος της Μπολόνια
Ο Δήμος της Μπoλόνια τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ενεργοποίησης του πολίτη και συμμετοχής του στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων της καθημερινής λειτουργίας του δήμου σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό στην ειδική ιστοσελίδα του δήμου της Μπολόνια με τη επονομασία IPERBOLE δημοσιοποιούνται τα επίσημα έγγραφα που αφορούν την λειτουργία και υπηρεσίες του δήμου αλλά και ευανάγνωστες και εύκολες στην κατανόηση περιλήψεις τους. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα μέσα από δημιουργία ηλεκτρονικών φόρουμ επικοινωνίας στους πολίτες να εκφράζουν ιδέες, προτάσεις και να αξιολογούν την δράση του δημοτικής αρχής. Για λόγους λειτουργικότητας τα φόρουμ συντονίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό. Περιοδικά οι απόψεις των πολιτών δημοσιοποιούνται και προωθείται η διάδραση με τους λοιπούς συμμετέχοντες. Ενδεικτικό θέμα που αποτέλεσε αντικείμενο ηλεκτρονικού διαλόγου και συγκέντρωσε εντονότατη ανταπόκριση από τους πολίτες υπήρξε το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή της Μπολόνια. Μεριμνήθηκε ιδιαίτερα η ανάπτυξη ενός πλαισίου προστασίας της ασφάλειας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και διάδρασης με τους πολίτες. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DEMOS που είχε ως στόχο την χρήση των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοποριακών μηχανισμών διαβούλευσης και υποστηρίχθηκε από σημαντική ενημερωτικές και επικοινωνιακή καμπάνια.

39 2. ΣΟΥΗΔΙΑ – Δήμος Στοκχόλμης
Στόχος της πρωτοβουλίας του Δήμου Στοκχόλμης υπήρξε η διευκόλυνση του διαλόγου πολιτών – τοπικών αρχών μέσα από μια διαδραστική διαδικτυακή διαδικασία ηλεκτρονικών φόρουμ ώστε να διευρυνθεί ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών με τους πολίτες σε μια προσπάθεια περαιτέρω εξέλιξη της. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθεια δημοσιοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου όλα τα έγγραφα του αφορούσαν την λειτουργία του καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες και δόθηκε η δυνατότητα να λαμβάνει ο πολίτης στην προσωπική του ηλεκτρονική διεύθυνση τα πρακτικά από της εργασίες των δημοτικών Συμβουλίων. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη μιας λειτουργικής και εύκολης στην χρήση μηχανή πλοήγησης για την εύρεση των πληροφοριών από τους πολίτες αλλά και την ανάπτυξη ενός μηχανισμού πλαισίου προστασίας της ασφάλειας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και διάδρασης με τους πολίτες. Σε ειδική επιμέρους ιστοσελίδα αναπτύχθηκε ένα μοντέλο ηλεκτρονικού κοινοβουλίου. Μέσα από ένα ηλεκτρονικό φόρουμ επικοινωνίας και συζήτησης μεταξύ των πολιτών της περιοχής ενισχύθηκε η συζήτηση σε θέματα καθημερινής λειτουργία του δήμου και παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για προκαθορισμένα θέματα που αφορούσαν τον δήμο. Το έργο υποστηρίχθηκε από σημαντική ενημερωτικές και επικοινωνιακή καμπάνια. www2.stockholm.se/english

40 3. ΕΛΛΑΔΑ – Δήμος Αθηναίων – Δήμος Τοπείρου Ξάνθης
3. ΕΛΛΑΔΑ – Δήμος Αθηναίων – Δήμος Τοπείρου Ξάνθης Οι Ιστοσελίδες των δήμων αυτών αναγνωρίστηκαν από τις 50 ιστοσελίδες τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση το επίπεδο ποιοτικής παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΕeLAN – θεμελιώδεις αρχές Ηλεκτρονικών Δικτύων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υλοποιήθηκε στα 5ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για Ερευνα και Ανάπτυξη και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την διάδραση με τους πολίτες. Tόσο ο Δήμος Αθηναίων όσο και ο Δήμος Τοπείρου Ξάνθης παρέχουν στους πολίτες την δυνατότητα, όχι μόνο να ενημερώνονται έγκαιρα για τα τρέχοντα θέματα του δήμου αλλά και να συμμετέχουν ενεργά και να εκφράζουν την άποψη τους συμμετέχοντας σε ηλεκτρονικά φόρουμ. Οι πολίτες μπορούν επίσης να βρουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις διαδικασίες που απαιτούνται για προσκόμιση δικαιολογητικών και απόκτηση αδειών , Αρχείο νέων και δελτίων τύπου , Κατάλογος της πόλης, Ειδήσεις γύρω από πολιτιστικά και αθλητικά θέματα. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονική αλληλογραφία με όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες του Δήμου, ακόμη και με τον Δήμαρχο και το Δ. Συμβούλιο

41 4. ΕΛΛΑΔΑ – Δήμος Αμαρουσίου -Δήμος Ψυχικού
Η πρώτη εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο πλαίσιο του προγράμματος Νέες Τεχνολογίες και που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να δοθεί στους πολίτες η ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις τους σε θέματα που τους αφορούν Δήμος Ψυχικού Υπό υλοποίηση ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενθάρρυνσης του διαλόγου και αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών στους δημότες


Κατέβασμα ppt "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google