Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 1 Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ για την Ευρυζωνικότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 1 Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ για την Ευρυζωνικότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 1 Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ για την Ευρυζωνικότητα (Θεσσαλονίκη 22-23 Νοεμβρίου 2007) Γιάννης Καλογήρου και Θόδωρος Καρούνος, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ΕΒΕΟ/ΕΜΠ, Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας της ΚΕΔΚΕ για την Ευρυζωνικότητα Αθήνα, 2 Απριλίου 2008

2 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 2 1. Οι πρωτοβουλίες της ΚΕΔΚΕ για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την προώθηση της ευρυζωνικότητας •Στρατηγικό σχέδιο για τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην αυτοδιοίκηση (Οδικός χάρτης για τοπέρασμα των δήμων και των κοινοτήτων στην ψηφιακή εποχή). •Συνέδρια- Συναντήσεις –Συνέδριο Ηρακλείου 2006 (με διεθνή συμμετοχή) –Συνέδριο Θεσαλλονίκης 2007 (με διεθνή συμμετοχή) –Συνάντηση Εργασίας της Θεματικής Ομάδας για την ευρυζωνικότητα 2008 (με διεθνή συμμετοχή). •Δύο μεγάλα έργα – Πρόγράμμα «Ψηφιακός Δήμος» για την ευαισθητοποίηση και την εξοικείωση 17616 αιρετών με τις ΤΠΕ (2008), –Το έργο για τη δημιουργία ενός ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος στους δήμους και τις κοινότητες για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο, που αρχικά θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε 16 δήμους (2007-2008)

3 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 3 2. Η ευρυζωνικότητα στο επίκεντρο της αυτοδιοικητικής ατζέντας Η ευρυζωνικότητα: – προσφέρει μια δέσμη τεχνολογικών δυνατοτήτων, που συγκροτούν ένα προηγμένο περιβάλλον εργασίας και λειτουργίας και μπορούν να μετασχηματισθούν σε δυναμικές λειτουργικές, επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δυνατότητες, –αποτελεί το μέσο για την παροχή προωθημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

4 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 4 2. Η ευρυζωνικότητα στο επίκεντρο της αυτοδιοικητικής ατζέντας (..συνεχ..) •Αναγκαίο υποστηρικτικό περιβάλλον για τη βελτίωση της δουλειάς και της λειτουργίας του δήμου. •Απαραίτητη δικτυακή υποδομή για τη λειτουργία μιας σύγχρονης πόλης. •Χρήσιμο εργαλείο για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των δημοτών (ενδυνάμωση). •Αποτελεσματικό μέσο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

5 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 5 Συμβολή των ΟΤΑ στην ψηφιακή σύγκλιση •Ο ρόλος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως φορέων διαχείρισης υποδομών ευρυζωνικότητας και διάδοσης της ευρυζωνικής πρόσβασης και των ευρυζωνκών υπηρεσιών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός στην προσπάθεια της χώρας για τη σύγκλιση με το ευρωπαϊκό μέσο επίπεδο και στον τομέα της ευρυζωνικής πρόσβασης.

6 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 6 πρώτη και επιτακτική προτεραιότητα •Η αποδοτική και η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης που συνδέονται με την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών (οπτικοί δακτύλιοι και μητροπολιτικά δίκτυα, ασύρματα δίκτυα) και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο. •Η ανάληψη των κατάλληλων ενεργειών για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών που προσφέρει το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις». Γενικότερα, η εξοικείωση με πρακτικές συνάθροισης της ζήτησης για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ευρύτερα ηλεκτρονικών υπηρεσιών μπορεί να διασφαλίσει σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

7 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 7 3. Εναλλακτικά μοντέλα διαχείρισης και αξιοποίησης των ευρυζωνικών υποδομών και παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών •Η πρόσβαση με οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι (FTTH) αποτελεί την πλέον ασφαλή μακροχρονίως επένδυση, αλλά και ευέλικτες ασύρματες υποδομές, όπου είναι αναγκαίες. •Οι ΟΤΑ διατηρούν τον έλεγχο του επιπέδου της «παθητικής» υποδομής (αγωγοί, ίνες) με «ανοικτή πρόσβαση» στο επίπεδο του ενεργού εξοπλισμού. •Επέκταση της υποδομής (διαδημοτικές συνεργασίες). •Ρυθμιστικά θέματα.

8 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 8 4. Ευρυζωνικές υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν στις τοπικές κοινωνίες •Το έργο του «Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος των ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων» θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο.

9 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 9 5. Τα ανθρώπινα δίκτυα μεταφοράς γνώσης, πείρας και επικοινωνίας •Διευκολύνει και υποστηρίζει την υλοποίηση και κυρίως τη λειτουργική αξιοποίηση των έργων ΤΠΕ και επιτρέπει την κωδικοποίηση, τη διαχείριση και τη διάχυση της σχετικής γνώσης, καθώς και την αξιοποίηση της διεθνούς πείρας. •E-local government forum.

10 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 10 6. Οι δημόσιες πολιτικές και οι επιχειρηματικές στρατηγικές για την προώθηση της ευρυζωνικότητας •Η διαθεσιμότητα και η αξιοποίηση της ευρυζωνικότητας δεν προκύπτει στο πλαίσιο μιας αυτόματης διαδικασίας στο πλαίσιο της αγοράς. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι παρτατηρούνται χρονικές υστερήσεις αλλά και επιλεκτική ανάπτυξη σε ορισμένες μόνον περιοχές, που αποδεικνύονται επιχειρηματικά προσοδοφόρες. •Η δημόσια αυτή παρέμβαση πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. •Eνεργοποίηση του επιχειρηματικού τομέα, αλλά και του επιστημονικού δυναμικού κάθε περιοχής καθώς και κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.

11 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 11 7. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών προώθησης της ευρυζωνικότητας 1.Η αποδοτική και αποτελεσματική ολοκλήρωση και η οργάνωση της υποδοχής και της λειτουργικής αξιοποίησης ευρυζωνικών έργων που υλοποιούνται είτε από τους δήμους είτε από τη δημόσια διοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 2.Η ευαισθητοποίηση των αιρετών για τη σημασία της ευρυζωνικότητας και ευρύτερα της λειτουργικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Στην κατεύθυνση αυτή η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος «ψηφιακός δήμος» του ΙΤΑ είναι καθοριστική. 3.Ο ορισμός του υπευθύνου για την ΚτΠ σε κάθε δήμο και η συγκρότηση της αντίστοιχης ομάδας που θα ασχοληθεί και με την προώθηση της ευρυζωνικότητας. 4.Η αξιοποίηση του έργου της ΚΕΔΚΕ για τη δημιουργία ενιαιου διαδικτυακού περιβάλλοντος για την παροχή ηλεκτρονικών (ευρυζωνικών) υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις της περιοχής. 5.Η μετατροπή των δημόσιων χώρων (σχολεία, πλατείες, βιβλιοθήκες, σταθμούς κ.α.) σε κέντρα ελεύθερης πρόσβασης (hot spot).

12 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 12 7. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών προώθησης της ευρυζωνικότητας (..συνεχ..) 6. Η ενθάρρυνση της ευρυζωνικότητας σε νέα και ανακαινισμένα κτίρια (ξεκινώντας από τα δημόσια και δημοτικά). 7. Η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης των αυτοδιοικητικών στελεχών και των δημοτικών υπαλλήλων στη χρήση και την αξιοποιηση των ΤΠΕ. 8. Η προώθηση προγραμμάτων μαζικής εξοικείωσης των δημοτών στη χρήση του Διαδικτύου και της πληροφορικής (ειδικά για αυτοαπασχολούμενους, άνεργους, πολίτες μεγαλύτερων ηλικιών) 9. Παροχή από πολλά κανάλια δημόσιων υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο (ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υγείας, εκπαίδευσης). 10. Διευκόλυνση των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών στην ευρυζωνική πρόσβαση. 11. Αξιοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων ΤΠΕ και των επιστημονικών/ ερευνητικών δυνάμεων της ευρύτερης περιοχής (τοπικά ΑΕΙ, ΤΕΙ και σχολικό δίκτυο). 12. Ευρυζωνική πρόσβαση σε κάθε σπίτι (οπτική ίνα στο σπίτι).

13 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 13 8. Η στρατηγική και οι προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. •Η ΚΕΔΚΕ θα διαμορφώσει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις και θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε η στρατηγική της για την ένταξη και την ισχυρή παρουσία των δήμων στην ψηφιακή εποχή να υλοποιηθεί με τον αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, συμβάλλοντας έτσι στην ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. •Η στρατηγική αυτή έχει κεντρική επιδίωξη τη λειτουργική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δουλειά των δήμων, στην τοπική δραστηριότητα, στην καθημερική ζωή και την ενδυνάμωση των δημοτών. •Και στην πορεία αυτή η ευρυζωνικότητα έχει κεντρική θέση.

14 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 14 9. Τα κεντρικά ερωτήματα της σημερινής συζήτησης •Πως μπορούν τα δίκτυα οπτικών ινών των 80 περίπου μεγαλύτερων δήμων (εκτός Λεκανοπεδίου και Θεσσαλονίκης) να διοικηθούν και να επεκταθούν ώστε να παρέχουν FTTH; •Τι θα γίνει με τους δήμους του Λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης; •Ποια τα κυρίαρχα μοντέλα- από τη διεθνή πείρα- για την παροχή FTTH; Ποιος ο ρόλος των δήμων; Ποιος ο ρόλος των άλλων «παικτών»; •Ποια τα ρυθμιστικά θέματα; •Πως η τοπική ανάπτυξη μπορεί να επηρεαστεί από την παροχή FTTH;

15 Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 15 9. Τα κεντρικά ερωτήματα της σημερινής συζήτησης (..συνεχ..) •Αποσαφήνιση ρόλων. •Κρίσιμη μάζα και διαδημοτικές συνεργασίες. •Τρόποι συνεργασίας δήμων, πανεπιστημίων και του επιχειρηματικύ τομέα; •Πως θα χρησιμοποιηθούν τα 150 περίπου WiFi Δικτύων που αναπτύσσονται παράλληλα; •Πως τα δημόσια ενδοδίκτυα μπορούν να επιταχύνουν την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο; Αξιοποίηση του «Σύζευξις».


Κατέβασμα ppt "Γιάν. Καλογήρου & Θ. Καρούνος, ΕΜΠ ΣΝΆΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 2/4/2008 1 Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ για την Ευρυζωνικότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google