Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέρος Δεύτερο: Το πλαίσιο υλοποίησης Κεφάλαιο 4: Η Ηλεκτρονική κυβέρνηση. Κεφάλαιο 5: Η εκπαίδευση στην ΚτΠ. Κεφάλαιο 6: Το νέο Μοντέλο της απασχόλησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέρος Δεύτερο: Το πλαίσιο υλοποίησης Κεφάλαιο 4: Η Ηλεκτρονική κυβέρνηση. Κεφάλαιο 5: Η εκπαίδευση στην ΚτΠ. Κεφάλαιο 6: Το νέο Μοντέλο της απασχόλησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Μέρος Δεύτερο: Το πλαίσιο υλοποίησης Κεφάλαιο 4: Η Ηλεκτρονική κυβέρνηση. Κεφάλαιο 5: Η εκπαίδευση στην ΚτΠ. Κεφάλαιο 6: Το νέο Μοντέλο της απασχόλησης. Κεφάλαιο 7: Το Ηλεκτρονικό εμπόριο. Κεφάλαιο 8: Η Νέα Ψηφιακή Οικονομία.. Κεφάλαιο 9: Η Τηλεϊατρική. Κεφάλαιο 10: Η ψηφιακή Τηλεόραση Κεφάλαιο 11: Η σημασία του Παγκόσμιου διαδικτύου για την ΚτΠ Κεφάλαιο 12: Θεωρητικό Υπόδειγμα

3 Κεφάλαιο 4: Η Ηλεκτρονική Κυβέρνηση. 4.1 Η Δημόσια Διοίκηση(ΔΔ) στην ΚτΠ 4.2 Οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες για την εισαγωγή της Δ-Δ στην ΚτΠ. 4.3 Η Ελληνική Δ.Δ στην ΚτΠ 4.4 Εμπειρίες από την Δ.Δ στην Κύπρο

4 4.1 Η Δημόσια Διοίκηση(ΔΔ) στην ΚτΠ Οι δημόσιες διοικήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ανεξάρτητα από την οργανωτική τους επάρκεια χαρακτηρίζονται: από γραφειοκρατικά προβλήματα και αγκυλώσεις και δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Όμως ο ρόλος τους είναι εξαιρετικά σημαντικός Και σε πολλές περιπτώσεις αναντικατάστατος.

5 Η εισαγωγή των ψηφιακών εφαρμογών στην δημόσια διοίκηση θα κινηθεί σε δύο βασικούς τομείς :  Στην άμεση και λειτουργική ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης σε τοπικό - περιφερειακό - Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Στην πρόσβαση πολιτών και επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Δίκτυο Δημόσίας Διοίκησης (Η.Δ.Δ.Δ).

6 Στο επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών του (Η.Δ.Δ.Δ) διακρίνονται τρία κύρια επίπεδα :  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνίας  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες συναλλαγών

7 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αναζητά την πληροφορία που επιθυμεί μέσω του δικτύου, π.χ διαγωνισμοί, προκηρύξεις, επίσημα έγγραφα και αποφάσεις κλπ.

8 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνίας Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με την συγκεκριμένη υπηρεσία που επιθυμούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητώντας πληροφορίες ή ακόμα συζητώντας από την οθόνη του υπολογιστή τους με τον αρμόδιο υπάλληλο μέσω τηλεδιάσκεψης

9 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες συναλλαγών Οι ενδιαφερόμενοι: θα μπορούν να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις για την διεκπεραίωση των εργασιών τους να προμηθεύονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να διενεργούν ολοκληρωμένες δοσοληψίες (πληρωμή λογαριασμών-έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών κλπ)

10 Ενδεικτικός κατάλογος των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Δικτύου δημόσιας διοίκησης

11 4.2 Οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες για την εισαγωγή της Δ-Δ στην ΚτΠ Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της εισαγωγής των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας στην δημόσια διοίκηση, με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων σε αυτές μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

12 Ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για την εισαγωγή της δημόσιας διοίκησης στην ΚτΠ Το επιστέγασμα των μέχρι τώρα προσπαθειών, αποτελεί η έκδοση της Πράσινης βίβλου “ για τις πληροφορίες του δημοσίου τομέα στην Κοινωνία της Πληροφορίας”, η οποία περιγράφει με σαφήνεια το πλαίσιο των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν τα επόμενα χρόνια στην κατεύθυνση της μετεξέλιξης του δημόσιου τομέα σε μια ευέλικτη και λειτουργική υπηρεσία στην οποία όλοι οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή.

13 4.3 Η Ελληνική Δ.Δ στην ΚτΠ Το Ελληνικό κράτος εισάγει την φιλοσοφία της ποιοτικής εξυπηρέτησης του πολίτη στα πλαίσια του προγράμματος “Ποιότητα για τον πολίτη” που απαρτίζεται από δέκα στάδια τα σημαντικότερα εκ των οποίων παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο:

14  Πληροφόρηση του πολίτη μέσω του τηλεφώνου (177), σχετικά με τα δικαιολογητικά που χρειάζεται για την έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών καθώς και παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που πρέπει να απευθυνθεί για την εξυπηρέτηση του.  Δυνατότητα τηλεφωνικής αίτησης(1502), για απόκτηση διαφόρων πιστοποιητικών (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ποινικού μητρώου, βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ακόμα και πιστοποιητικών σπουδών και αντίγραφα πτυχίων). Ειδική έκδοση για το σύνολο των προκηρύξεων των θέσεων απασχόλησης στον δημόσιο τομέα,(εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά)

15  Η κατάθεση αιτήσεων στις υπηρεσίες του δημοσίου μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω fax, ή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Πληροφόρηση του πολίτη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον φορέα που έχει την ευθύνη παροχής των υπηρεσιών (υπουργείο, περιφέρεια, νομαρχία, δήμος κλπ). Δημιουργία ειδικών ομάδων διοίκησης σε όλα τα υπουργεία για τον συντονισμό των διαδικασιών και των δράσεων του φιλόδοξου αυτού προγράμματος

16 Επίσης... Το υπουργείο οικονομικών ανακοίνωσε ότι μέσω του προγράμματος TAXIS, ο φορολογούμενος μπορεί πλέον να συμπληρώνει και να υποβάλλει την δήλωση του μέσω του Ηλεκτρονικού του Υπολογιστή Η δημιουργία σελίδων του ΟΤΕ στο διαδίκτυο μέσα από τις οποίες ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να αναζητήσει πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου (υπηρεσία 131)

17 Τέλος... Τέλος το Υπουργείο Εσωτερικών και δημόσιας διοίκησης ανακοίνωσε την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος ' ΣΥΖΕΥΞΙΣ’: το οποίο θα αποτελέσει τον εθνικό κορμό ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, υποστηρίζοντας τηλεματικές υπηρεσίες για την μετάδοση δεδομένων, φωνής και εικόνας θεωρώντας την δημόσια διοίκηση ως κλειστή ομάδα χρηστών.

18 4.4 Εμπειρίες από την Δ.Δ στην Κύπρο Προετοιμασία διαδικτυακών τόπων κυβερνητικών υπηρεσιών με κύριο στόχο την ενημέρωση και την πληροφόρηση των πολιτών

19

20

21


Κατέβασμα ppt "Μέρος Δεύτερο: Το πλαίσιο υλοποίησης Κεφάλαιο 4: Η Ηλεκτρονική κυβέρνηση. Κεφάλαιο 5: Η εκπαίδευση στην ΚτΠ. Κεφάλαιο 6: Το νέο Μοντέλο της απασχόλησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google