Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 1 Λεωνίδας Κάκαρης Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης Δ.Χίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 1 Λεωνίδας Κάκαρης Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης Δ.Χίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 1 Λεωνίδας Κάκαρης Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης Δ.Χίου

2 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 2 Εργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο Δήμο Χίου  Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου  Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών Δ.Χίου  Σύζευξη  Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις.  Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για τη διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων & Στόλου Οχημάτων Δήμου Χίου

3 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 3  Προϋπολογισμός 65.000 €  2 Υποέργα Α) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία πιλοτικού ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου και περιεχομένου επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιώνΑ) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία πιλοτικού ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου και περιεχομένου επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών Β) Λειτουργία του πιλοτικού ευρυζωνικού δικτύουΒ) Λειτουργία του πιλοτικού ευρυζωνικού δικτύου

4 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 4 Α) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία πιλοτικού ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου και περιεχομένου επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών  Προϋπολογισμός 45.000 €  Ανάδοχος Ευαγγελινού Αλεξάνδρα  Αφορά: Προμήθεια Υπολογιστών, χώρου επίδειξης και δικτυακού εξοπλισμού

5 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 5 Α) Λειτουργία του πιλοτικού ευρυζωνικού δικτύου  Προϋπολογισμός: 20.000 €  Ανάδοχος: Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Χίου (ΔΑΕΧ)  Αφορά: Την οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος  Περιλαμβάνεται: Η δημιουργία 2 ιστοσελίδων

6 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 6 Α) Λειτουργία του πιλοτικού ευρυζωνικού δικτύου

7 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 7 Α) Λειτουργία του πιλοτικού ευρυζωνικού δικτύου  Α) Ιστοσελίδα www.chiosbroadband.grwww.chiosbroadband.grwww.chiosbroadband.gr  Β) Ιστοσελίδα www.cbw.grwww.cbw.grwww.cbw.gr

8 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 8 Α) Λειτουργία του πιλοτικού ευρυζωνικού δικτύου  Α) Ιστοσελίδα www.chiosbroadband.grwww.chiosbroadband.grwww.chiosbroadband.gr Δημιουργός: chiosonline.grΔημιουργός: chiosonline.gr

9 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 9 Α) Λειτουργία του πιλοτικού ευρυζωνικού δικτύου  Β) Ιστοσελίδα www.cbw.grwww.cbw.grwww.cbw.gr Δημιουργός: chiosonline.grΔημιουργός: chiosonline.gr

10 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 10 Β) Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών Δ.Χίου  Προύπολογισμός 1.260.000€  Περιλαμβάνει σύνδεση με οπτική ίνα των Δήμων Χίου, Ομηρούπολης και Καμποχώρων μεταξύ τους.  Καθώς και των δημοσίων υπηρεσιών του Δήμου Χίου και όλων των σχολείων  Σύνολο σημείων 96

11 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 11 Β) Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών Δ.Χίου  Υπάρχει απόφαση ένταξης  Εχει επιλεγεί ως Τεχνικός Σύμβουλος το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Συντάσσεται τεχνική μελέτη  Αναμένεται μέσα στο Α εξάμηνο του 2006 να δημοπρατηθεί το έργο

12 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 12 Β) Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών Δ.Χίου

13 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 13 Γ) ΣΥΖΕΥΞΙΣ  Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα.  Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορμού για τους φορείς του Δημοσίου, με σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς), Δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστών - Internet) και Video (τηλεδιάσκεψη - τηλεεκπαίδευση).

14 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 14 Γ) ΣΥΖΕΥΞΙΣ  Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.  Περιλαμβάνονται 1800 σημεία σε όλη την Ελλάδα (Δήμοι, ΚΕΠ, Περιφέρειες, Υπουργεία)  Μεταξύ αυτών Ο Δήμος Χίου και το ΚΕΠ Δήμου Χίου  Το έργο αλληλοσυμπληρώνεται από το ΜΑΝ Δ.Χίου

15 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 15 Γ) Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις.  Προϋπολογισμός 1.962.000 €  Φορέας ΚΕΔΚΕ  Περιλαμβάνονται 15 Δήμοι  Μεταξύ αυτών και ο Δήμος Χίου

16 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 16 Γ) Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις.  1) Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων, προστίμων και χρεώσεων  2) Εγγραφή τροποποίηση Δημ. Μητρώων  3) Εκδοση πιστοποιητικών  4) Εκδοση Οικοδομικών αδειών

17 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 17 Γ) Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις.  4) Συγκοινωνίες και οδικό δίκτυο  5) Περιβάλλον και καθαριότητα  6) Υγεία  7) Εκπαίδευση

18 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 18 Γ) Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις.  8) Πολιτισμός  9) Αδειες λειτουργίας καταστημάτων  10)Πληρωμή Δημοτικών τελών

19 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 19 Δ) Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για τη διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων & Στόλου Οχημάτων Δήμου Χίου  1) Α υποέργο: Προμήθεια ψηφιακών δεδομέων  2) Β υποέργο: Προμήθεια λογισμικού εξυπηρέτησης πολιτών  3) Γ υποέργο: Προμήθεια Γ.Σ.Π και εφαρμογών Γ.Σ.Π.

20 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 20 Δ) Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για τη διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων & Στόλου Οχημάτων Δήμου Χίου  Α υποέργο: Εισαγωγή δεδομένων στο GISΕισαγωγή δεδομένων στο GIS Προμήθεια δορυφορικής εικόνας Προμήθεια δορυφορικής εικόνας Ψηφιοποίηση δεδομένωνΨηφιοποίηση δεδομένων

21 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 21 Δ) Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για τη διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων & Στόλου Οχημάτων Δήμου Χίου  Β υποέργο: Προμήθεια εφαρμογών Προμήθεια εφαρμογών Προσαρμογή των δεδομένων ώστε να λειτουργούν στους υπολογιστές με οθόνες αφής Προσαρμογή των δεδομένων ώστε να λειτουργούν στους υπολογιστές με οθόνες αφής Προμήθεια χαρτών πληροφόρησης & ενημέρωσηςΠρομήθεια χαρτών πληροφόρησης & ενημέρωσης

22 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 22 Δ) Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για τη διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων & Στόλου Οχημάτων Δήμου Χίου  Γ υποέργο: Προμήθεια server και υπολογιστώνΠρομήθεια server και υπολογιστών Προμήθεια εκτυπωτή UPS και plotterΠρομήθεια εκτυπωτή UPS και plotter Μονάδες PC & Οθόνες ΑφήςΜονάδες PC & Οθόνες Αφής

23 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 23 Δ) Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για τη διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων & Στόλου Οχημάτων Δήμου Χίου  Γ υποέργο: Barcode scannerBarcode scanner Συσκευές GPS χειρόςΣυσκευές GPS χειρός Λογισμικό GISΛογισμικό GIS Εξοπλισμός παρακολούθησης οχήματος δορυφορικής ζεύξης με κέντρο λήψης σημάτωνΕξοπλισμός παρακολούθησης οχήματος δορυφορικής ζεύξης με κέντρο λήψης σημάτων

24 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 24 Δ) Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για τη διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων & Στόλου Οχημάτων Δήμου Χίου  Γ υποέργο: Εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων με real- time ανάλυση των σημάτων που αποστέλλουν τα οχήματαΕφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων με real- time ανάλυση των σημάτων που αποστέλλουν τα οχήματα Εφαρμογή GIS διαχείρισης Γενικών & Πολεοδομικών ΠληροφοριώνΕφαρμογή GIS διαχείρισης Γενικών & Πολεοδομικών Πληροφοριών

25 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 25 Δ) Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για τη διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων & Στόλου Οχημάτων Δήμου Χίου  Γ υποέργο: Εφαρμογή GIS διαχείρισης ΈργωνΕφαρμογή GIS διαχείρισης Έργων Εφαρμογή GIS δικτύων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού)Εφαρμογή GIS δικτύων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού) Εφαρμογή GIS διαχείρισης Οικονομικών ΣτοιχείωνΕφαρμογή GIS διαχείρισης Οικονομικών Στοιχείων

26 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 26 Δ) Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για τη διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων & Στόλου Οχημάτων Δήμου Χίου  Γ υποέργο: Περιλαμβάνεται εκπαίδευση χρηστώνΠεριλαμβάνεται εκπαίδευση χρηστών Και 12μηνη υποστήριξη και συντήρησηΚαι 12μηνη υποστήριξη και συντήρηση

27 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 27 Τέλος διάλεξης Ευχαριστώ  Κάκαρης Λεωνίδας υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης Δήμου Χίου


Κατέβασμα ppt "Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου 1 Λεωνίδας Κάκαρης Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης Δ.Χίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google