Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ, Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Έργο LIGHT, Oι Βιβλιοθήκες συνεργάζονται με άλλα Πολιτιστικά Ιδρύματα και βελτιώνουν την πρόσβαση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ, Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Έργο LIGHT, Oι Βιβλιοθήκες συνεργάζονται με άλλα Πολιτιστικά Ιδρύματα και βελτιώνουν την πρόσβαση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ, Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Έργο LIGHT, Oι Βιβλιοθήκες συνεργάζονται με άλλα Πολιτιστικά Ιδρύματα και βελτιώνουν την πρόσβαση στην τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά.

2 2 Εισαγωγικές πληροφορίες Έργο στα πλαίσια της ΚΠ Interreg IIIC (Γ’ Κύκλος Υλοποίησης. Συνολικός προϋπολογισμός € 814.400 με επιχορήγηση € 533.562 από πόρους ΕΤΠΑ και το υπόλοιπο ως Εθνική Συμμετοχή. Το Έργο έχει διάρκεια 27 μήνες με συμβατική λήξη 09/2006. Συντονιστής εταίρος (Lead Partner) είναι η ΔΚΒΒ

3 3 Συμμετέχοντες 1. Δημόσια Kεντρική Bιβλιοθήκη Βέροιας 2. Δήμος Λισσαβόνας – Τμήμα Bιβλιοθηκών & Aρχείων 3. Δημόσια Bιβλιοθήκη του Bekes 4. Δημοτική Bιβλιοθήκη της Bologna 5. Δημόσια Bιβλιοθήκη του Roskilde Σύμβουλος Υποστήριξης: Innovatia ΕΠΕ

4 4 Γενικοί στόχοι  Δημιουργία περιβάλλοντος συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών διαπεριφερειακά  Υποκίνηση μακροχρόνιων συνεργασιών πολιτιστικών φορέων σε τοπικό επίπεδο  Δοκιμή «μπουκέτου» παροχής υπηρεσιών που θα βελτιώνουν την πρόσβαση στις πηγές της πολιτιστικής κληρονομιάς  Σύνδεση μεσοπρόθεσμα τη στρατηγική της κάθε Βιβλιοθήκης με περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές

5 5 Διάρθρωση του Έργου Μελέτη καταγραφής-αρχική ιδέα πιλ. εφαρμογής Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών Ενέργειες διάχυσης - πληροφόρησης Εκτίμηση ωφελιμότητας/βιωσιμότητας Διαχείριση Έργου

6 6 Χρονοδιάγραμμα ΥΠΟΜΝΗΜΑ C1: Διοίκηση Έργου C2: Μελέτη καταγραφής – αρχική ιδέα πιλοτικής εφαρμογής C3: Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών C4: Ενέργειες διάχυσης - πληροφόρησης C5: Εκτίμηση ωφελιμότητας - βιωσιμότητας

7 7 Μελέτη Πολιτιστικού περιβάλλοντος – C2  Ανάλυση πολιτιστικού προϊόντος και πολιτιστικού αποθέματος  Εξειδίκευση κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανάδειξη των πηγών πολιτιστικής κληρονομιάς  Συνεργασία με άλλους οργανισμούς/φορείς τοπικά  Ανάδειξη καλών πρακτικών εφαρμογής που ήδη λειτουργούν τοπικά Μελέτη του πολιτιστικού περιβάλλοντος των περιοχών που συμμετέχουν και δημιουργία απογραφικού δελτίου των πηγών πολιτιστικής κληρονομιάς ΣΤΟΧΟΙ:

8 8 Προσδιορισμός και επιλογή πιλοτικών εφαρμογών – C3  Βελτίωση της πρόσβασης στις πηγές της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής με τη χρήση νέων τεχνολογιών  Σύνδεση των Τοπικών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων με τις προτεραιότητες της περιφερειακής ανάπτυξης κάθε περιοχής  Ενεργοποίηση της ΤΑ και άλλων φορέων στην κατεύθυνση καλύτερης αξιοποίησης του Πολιτιστικού αποθέματος Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών/υπηρεσιών ΣΤΟΧΟΙ:

9 9 Πιλοτικές εφαρμογές Μπολόνια/Λισσαβόνα  Τοπική Κοινοπραξία: Δήμος Μπολόνιας-Τμήμα Τουρισμού, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Cineteca/Δήμος Λισσαβόνας-Τμήμα Τουρισμού, Ίδρυμα Gulbenkian, Εθνικό Κέντρο για το Βιβλίο και τις Βιβλιοθήκες  Εφαρμογή: Ηλεκτρονικό Κέντρο Πληροφόρησης σε θέματα Πολιτισμού της περιοχής-Δημιουργία ψηφιακού αρχείου σε θέματα που σχετίζονται με την Τοπική Ιστορία και την Πολιτιστική Κληρονομιά/ Δημιουργία Δικτυακού τόπου με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό με περιεχόμενο από τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τις υπηρεσίες τουρισμού της Λισσαβόνας

10 10 Προβολή έργου – C4 Ενέργειες διάχυσης - πληροφόρησης ΣΤΟΧΟΣ: Να παρουσιαστούν σε επιλεγμένες ομάδες (πολιτιστικούς φορείς, μουσεία και αρχεία, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ) οι υπηρεσίες, που θα βελτιώνουν την πρόσβαση στις πηγές της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την περαιτέρω προώθηση και υποστήριξή των

11 11 Πλάνο προβολής και προώθησης  Δικτυακή παρουσία  Road shows  Εκδηλώσεις  Διακίνηση υλικού προβολής (έντυπο και Ο/Α)  Παρουσιάσεις στην ΤΑ  Γενικές εκστρατείες ενημέρωσης  Ενδοεταιρικά εργαστήρια  Αναφορά αξιολόγησης

12 12 Αξιολόγηση-Βιωσιμότητα υπηρεσιών  Αξιολόγηση και μέτρηση των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία των πιλοτικών εφαρμογών  Βιώσιμες εφαρμογές  Αξιολόγηση πιθανής μεταφοράς τεχνογνωσίας  Υλοποίηση μηχανισμών συγκριτικής αξιολόγησης

13 13 Για ενημέρωση… - Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας www.libver.gr - Interreg IIIC www.interreg3c.net


Κατέβασμα ppt "Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ, Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Έργο LIGHT, Oι Βιβλιοθήκες συνεργάζονται με άλλα Πολιτιστικά Ιδρύματα και βελτιώνουν την πρόσβαση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google