Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 6.3 Τρόπος σχεδιασμού της επί τόπου υποστήριξης για πρακτικά θέματα και θέματα επιμελητείας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 6.3 Τρόπος σχεδιασμού της επί τόπου υποστήριξης για πρακτικά θέματα και θέματα επιμελητείας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 6.3 Τρόπος σχεδιασμού της επί τόπου υποστήριξης για πρακτικά θέματα και θέματα επιμελητείας

2 Προπαρασκευαστικές Δραστηριότητες Πρέπει να δίδεται προσοχή στα πρακτικά ζητήματα και στα ζητήματα επιμελητείας και οργάνωσης ώστε η κινητικότητα να εξελίσσεται ανεμπόδιστα και η προσφερόμενη υποστήριξη να είναι αποτελεσματική. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ποιότητας για την Κινητικότητα απαιτεί να υπάρχει εγγυημένη υποστήριξη των συμμετεχόντων για θέματα επιμελητείας, η οποία θα καλύπτει ταξιδιωτικά θέματα, τις μεθόδους ασφάλισης έως και την παροχή γνώσεων για τις φιλοξενούσες χώρες. Σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκονται όλα τα συνεργαζόμενα μέρη, αφού το κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικές αρμοδιότητες για τη διαχείριση της κινητικότητας.

3 Προπαρασκευαστικές Δραστηριότητες Υπάρχει θεωρητικά η πιθανότητα ο τελικός αποδέκτης να αναλάβει ανεξάρτητα τη διεκπεραίωση θεμάτων όπως η διοργάνωση του ταξιδιού και η διαμονή στον τόπο προορισμού, ωστόσο είναι σημαντικό ο προωθών οργανισμός να εγγυάται πάντοτε τον συντονισμό και τον έλεγχο αυτών των ενεργειών. Υπάρχει πλήθος βασικών πληροφοριών για τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η κινητικότητα, οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται στους αποδέκτες:  Ο τόπος προορισμού και οι σημαντικοί οργανισμοί για την ανάπτυξη της εμπειρίας της κινητικότητας  Οργανισμοί εκπροσώπησης και προστασίας του αποδέκτη στη χώρα όπου λαμβάνει χώρα η κινητικότητα  Διαδικασίες ανταλλαγής συναλλάγματος για τις χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του Ευρώ  Ήθη και έθιμα της φιλοξενούσας χώρας  Λεξιλόγιο για την τοπική γλώσσα  Χαρακτηριστικά του τοπικού συστήματος μεταφορών  Πληροφορίες για το κλείσιμο θέσεων για το ταξίδι, γα τη διαμονή σε οικογένειες, για τη διαμονή σε ξενοδοχεία.

4 Προπαρασκευαστικές Δραστηριότητες Τα θέματα επιμελητείας θα πρέπει να διεκπεραιώνονται πολύ προσεκτικά. Πρόκειται για τα εξής: Ταξιδιωτικές πληροφορίες: σε συνεργασία με τον οργανισμό συντονισμού και τον φιλοξενούντα οργανισμό, ο αποστέλλων οργανισμός θα πρέπει να εντοπίζει την καλύτερη επιλογή για τη μεταφορά βάσει της σχέσης ποιότητας-κόστους. Η ασφαλιστική κάλυψη: θα πρέπει πάντοτε να παρέχεται ασφάλιση και υγειονομική κάλυψη των συμμετεχόντων. Πιθανή βίζα εισόδου, άδειες παραμονής και εργασίας: κάθε άτομο που διαθέτει Διαβατήριο της ΕΕ με ισχύ δέκα ετών μπορεί να μείνει σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για μια περίοδο έως και τριών μηνών χωρίς βίζα ή άδεια εργασίας. Στέγαση: δυστυχώς, οι οικονομικοί περιορισμοί συχνά καθορίζουν την τυπολογία της στέγασης ανάλογα με τις οικονομικές παραμέτρους Τοπικές μεταφορές και σίτιση: είναι βολικό ο αποστέλλων και ο φιλοξενών οργανισμός να καθορίζουν όλα τα βήματα που απαιτούνται για την υποστήριξη του αποδέκτη προκειμένου η κινητικότητα να έχει επιτυχή εξέλιξη, τα οποία σχετίζονται με τις τοπικές μεταφορές και τη σίτιση. Η τελευταία μπορεί επίσης να παρέχεται στις εγκαταστάσεις του εστιατορίου/της καντίνας της επιχείρησης όπου λαμβάνει χώρα η κατάρτιση.

5 Προπαρασκευαστικές Δραστηριότητες Περιεχόμενα  Ρόλοι και ευθύνες για τη διοργάνωση προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων επιμελητείας  Θέματα επιμελητείας που χρήζουν φροντίδας: ταξίδι, ασφαλιστική κάλυψη και προστασία της υγείας, άδεια εργασίας, άδεια παραμονής, στέγαση, τοπικές μεταφορές.  Δυνατότητα διεκπεραίωσης ορισμένων θεμάτων επιμελητείας από τους ίδιους τους αποδέκτες.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 6.3 Τρόπος σχεδιασμού της επί τόπου υποστήριξης για πρακτικά θέματα και θέματα επιμελητείας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google