Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IKRP Rokas & Partners Περίληψη νομικού πλαισίου για τις αλλοδαπές εταιρείες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IKRP Rokas & Partners Περίληψη νομικού πλαισίου για τις αλλοδαπές εταιρείες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IKRP Rokas & Partners Περίληψη νομικού πλαισίου για τις αλλοδαπές εταιρείες

2 ΘΕΜΑΤΑ Μορφές εταιρειών Εργατικό δίκαιο Φορολογικό πλαίσιο Είσοδος και παραμονή στη χώρα

3 ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

4 Μορφές εταιρειών ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΕ ΑΕ

5 ΕΠΕ •Ελάχιστο κεφάλαιο 5,000 Λέβα •Μεταβίβαση μεριδίων ελεύθερη •Υπάρχει δυνατότητα μονοπρόσωπης ΕΠΕ •Έχει δύο υποχρεωτικά όργανα –Συνέλευση –Διαχειριστή (ες) •Ο/Οι Διαχειριστής/ές διευθύνουν και εκπροσωπούν την εταιρεία

6 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ •Ελάχιστο κεφάλαιο 50,000 Λέβα •Μετοχές ονομαστικές, ανώνυμες ή άϋλες •Μεταβίβαση μετοχών γίνεται ως εξής: –Ονομαστικές με οπισθογράφηση –Ανώνυμες με παράδοση –Άϋλες με ειδική διαδικασία •Ορισμένες αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι προσδιορισμένες •Υπάρχουν 2 τύποι οργάνων Διοίκησης – Διοικητικό Συμβούλιο –Εποπτεύον Συμβούλιο + Διαχειριστικό Συμβούλιο

7 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

8 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ •Όλες οι συμβάσεις γίνονται γραπτά •Υποχρέωση ενημέρωσης εντός 3 ημερών στις ασφαλιστικές αρχές •2 τύποι Συμβάσεων –Ορισμένου χρόνου –Αορίστου

9 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ •Ελάχιστος μηνιαίος μισθός 150 Λέβα. •Σε περίπτωση κλεισίματος της εταιρείας η αποζημίωση περιορίζεται σε έναν μισθό •Καταγγελία χωρίς παραβίαση κανόνων γίνεται μόνο με σύμφωνη γνώμη εργαζομένου και με min αποζημίωση 4 μισθών •Ακαμψία στο νομικό πλαίσιο – δεν υπάρχουν ειδικά εργατικά δικαστήρια •Δωρεάν έξοδα δίκης για τον εργαζόμενο και γενικά ευνοϊκό καθεστώς για τους εργαζομένους

10 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

11 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ •Συντελεστής φορολόγησης κερδών των εταιρειών είναι 15% •Ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα φορολογούνται για μερίσματα με 7% •Αλλοδαπά πρόσωπα φορολογούνται για αμοιβές με 15% •Ημεδαπά πρόσωπα ή αλλοδαποί με παραμονή πάνω από 183 ημέρες φορολογούνται με βάση κλίμακα μέχρι 24% •ΦΠΑ 20%. Εγγραφή στο σύστημα ΦΠΑ γίνεται για εταιρείες με τζίρο πάνω από 50,000 Λέβα.

12 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ •Υποχρεωτική εγγραφή εργαζομένων •Ασφαλιστικές εισφορές με βάση κλίμακας μέχρι 38,9% και με ανώτατο μισθό 1,300 Λέβα και για 2005 καταβάλλονται 70-30 (εργ-μισθ) ενώ προβλέπεται να γίνει 50-50 μέχρι το 2007 •Οι δόσεις καταβάλλονται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες του επόμενου μήνα

13 ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

14 ΕΙΣΟΔΟΣ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ •Δεν απαιτείται βίζα για μέλη της ΕΕ για παραμονή έως και 90 ημέρες το εξάμηνο μετά από την πρώτη είσοδο. •Προσοχή στην εισαγωγή/εξαγωγή συναλλάγματος και στην δήλωση τόπου διαμονής στην αστυνομία •Για παραμονή πέραν των 90 ημερών χρειάζεται άδεια παραμονής. Αυτή δίδεται σε –Διαχειριστές εταιρείας –Επενδυτές (250,000 Ευρώ) –Εκπροσώπους Εμπορικών Αντιπροσωπειών –Έχοντες άδεια εργασίας (μέχρι 1 χρόνο)

15 ΕΙΣΟΔΟΣ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ •Διαχειριστές και αντιπρόσωποι εταιρειών έχουν το δικαίωμα παραμονής και εργασίας (με σύμβαση η οποία δηλώνεται). Εφ’ όσον διαμένουν πάνω από 183 ημέρες ετησίως, φορολογούνται με το καθεστώς ημεδαπών. •Η απόκτηση άδειας εργασίας από μη Διαχειριστές είναι περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία.

16

17


Κατέβασμα ppt "IKRP Rokas & Partners Περίληψη νομικού πλαισίου για τις αλλοδαπές εταιρείες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google