Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 5.2 Πραγματοποίηση της επιλογής: διαδικασίες και κριτήρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 5.2 Πραγματοποίηση της επιλογής: διαδικασίες και κριτήρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 5.2 Πραγματοποίηση της επιλογής: διαδικασίες και κριτήρια

2 Πραγματοποίηση της επιλογής Η διαδικασία επιλογής για την κινητικότητα Χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη παρουσία διάφορων μεταβλητών που δυσχεραίνουν την τυποποίηση. Υπάρχουν διαφορές στην εκκίνηση ενός προγράμματος κινητικότητας IVT και ενός προγράμματος VETPRO. Πρώτον, λόγω του ότι η επιλογή πρέπει να γίνει μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού πιθανών υποψηφίων και δεύτερον, μεταξύ απλώς του αριθμού των υποψηφίων που απαιτούνται για την κάλυψη όλων των διαθέσιμων θέσεων για την κινητικότητα.

3 Πραγματοποίηση της επιλογής Οι Εθνικές Υπηρεσίες υπογραμμίζουν την ύπαρξη τριών μακρο- τυπολογιών μεταβλητών που αντιστοιχούν στις τυπολογίες των κριτηρίων επιλογής που θα χρησιμοποιηθούν:  η τυπολογία της ομάδας των αποδεκτών της κινητικότητας αποτελεί κρίσιμο χαρακτηριστικό  οι μεταβλητές αφορούν τις ιδιαιτερότητες του κάθε project, όπως αναφέρονται στους στόχους του παρόντος  οι μεταβλητές αφορούν τον αριθμό των αναμενόμενων υποψηφιοτήτων

4 Πραγματοποίηση της επιλογής Μεθοδολογίες και κριτήρια επιλογής Αφού γίνει η δημόσια ανακοίνωση και παραληφθούν οι αιτήσεις συμμετοχής, το προσωπικό του προγράμματος μπορεί να ξεκινήσει την αξιολόγηση. Οι Εθνικές Υπηρεσίες προτείνουν γενικά τρεις μακρο-τυπολογίες για τις μεθοδολογίες και τα κριτήρια επιλογής:  το επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων του υποψηφίου  οι δεξιότητες και το επίπεδο γνώσεων σε σχέση με την επαγγελματική μαθητεία  ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο παροχής κινήτρων

5 Πραγματοποίηση της επιλογής Η αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων αναφέρεται στις ικανότητες επικοινωνίας του υποψηφίου χρησιμοποιώντας τη γλώσσα τις φιλοξενούσας χώρας ή τη γλώσσα που χρησιμοποιείται κατά την εργασία. Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων σε σχέση με την επαγγελματική μαθητεία πραγματοποιείται αναλύοντας το Βιογραφικό Σημείωμα – αυτό, αν είναι εφικτό, θα πρέπει να συντάσσεται στην τυποποιημένη μορφή του εντύπου Europass CV, το οποίο διατίθεται κατά την ανακοίνωση της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων. Η αξιολόγηση του πλαισίου κινήτρων απαιτεί να έχει ο υπεύθυνος αξιολόγησης ειδικές δεξιότητες καθοδήγησης.

6 Πραγματοποίηση της επιλογής Στο τέλος της φάσης αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων θα πρέπει να κοινοποιούνται τα αποτελέσματα συμπληρώνοντας τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης οι οποίοι θα πρέπει να γίνονται διαθέσιμοι προς κάθε ενδιαφερόμενο. Γενικά, είναι σκόπιμο να κοινοποιείται στους επιλαχόντες η επιλογή τους με χρήση εργαλείων απευθείας επικοινωνίας (e-mail, επιστολή, τηλεγράφημα). Οι πίνακες κατάταξης θα πρέπει πάντα να συνοδεύονται από μια λίστα αναπληρωματικών, καθώς ορισμένα από τα άτομα μπορεί να παραιτηθούν άμεσα (χωρίς να περιμένουν την αναχώρηση για τη χώρα όπου θα πραγματοποιηθεί η επαγγελματική μαθητεία).

7 Πραγματοποίηση της επιλογής Περιεχόμενα:  Διαδικασίες και φάσεις της επιλογής.  Τα πιο συνηθισμένα κριτήρια επιλογής για ένα πρόγραμμα κινητικότητας.  Τα εργαλεία εφαρμογής των κριτηρίων.  Απαιτούμενες πληροφορίες για την πρακτική χρήση των κριτηρίων.  Μετά την επιλογή: γνωστοποίηση της κατάταξης.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 5.2 Πραγματοποίηση της επιλογής: διαδικασίες και κριτήρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google