Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
Στέφανη Κωνσταντίνου

2 Εισαγωγή Ηλεκτρονική Υγεία Έχει ως στόχο τη συγκέντρωση, ανάλυση και αποθήκευση κλινικών δεδομένων σε όλες τις μορφές καθώς και την ανταλλαγή αυτών των δεδομένων ανάμεσα στις μονάδες παροχής υγείας, τους ασφαλιστικούς φορείς και τις υγειονομικές αρχές. Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Υγείας αποτελεί ένα ψηφιακά αποθηκευμένο αρχείο με στοιχεία για τη ζωή του ατόμου, με επικέντρωση την υγεία του. Σκοπός του είναι η καταγραφή των σχετικών δεδομένων για την υποστήριξη λήψης απόφασης, παρεμβάσεων, αξιολόγηση και έρευνα, την συνέχεια και ολοκλήρωση της φροντίδας.

3 Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα ΕΗR σύστημα
Ελεγχόμενη πρόσβαση στις πληροφορίες Η εξασφάλιση μεγάλου βαθμού προστασίας και ασφάλειας κατά τη μεταφορά των δεδομένων Πρόσβαση σε αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες Εικοσιτετράωρη διαθεσιμότητα και γρήγορη απόκριση Προστασία δικαιωμάτων του ασθενή Προστασία των προσωπικών δεδομένων Για να πετύχει αυτό πρέπει να ικανοποιούνται: Οι νομοθεσίες Οι κανόνες προστασίας των δεδομένων Το ιατρικό απόρρητο

4 Νομοθεσίες Οι πιο πάνω νομοθεσίες ισχύουν και για την Κύπρο
Νομοθεσία για την Προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης epSOS (περιλαμβάνεται και χώρες μη ΕΕ) Σε διεθνές επίπεδο ΗΠΑ -> σύστημα ΗΙΡΑΑ Τσεχία -> σύστημα ΙΖΙΡ Αυστραλία -> σύστημα ΝΕΗΤΑ - Νομοθεσία που αφορά θέματα βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών υπογραφών και έξυπνων καρτών - Νομοθετικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την εισαγωγή της τεχνολογίας των πληροφοριών Οι πιο πάνω νομοθεσίες ισχύουν και για την Κύπρο

5 epSOS Βασικός στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα και η ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης για τους πολίτες.

6 Σύστημα HIPAA Θεσπίστηκε το 1996 στο Αμερικάνικο Κογκρέσο.
Είναι ένα σύνολο κανόνων που απευθύνονται στην πρόσβαση, την επικύρωση, την αποθήκευση, τον έλεγχο, και τη μεταφορά των ηλεκτρονικών ιατρικών αναφορών. Αυτός ο νόμος είχε ως αποτέλεσμα την διασφάλιση της ιδιωτικότητας του ασθενή.

7 Σύστημα IZIP Ο κύριος ρόλος του συστήματος IZIP είναι να παρασχεθεί η τεχνική υποδομή υπηρεσιών για το αρχείο που ενσωματώνει τα ιατρικά δεδομένα από τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης και από οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης (HPOs), και η εξασφάλιση πλήρους ελέγχου από τον ασφαλισμένο πολίτη.

8 Σύστημα ΝΕΗΤΑ O ρόλος του είναι να συντονίζει την πρόσληψη λύσεων ηλεκτρονικής υγείας στο αυστραλιανό δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 

9 Θέμα εργασίας Το δικό μου θέμα επικεντρώνεται στην μυστικότητα (privacy), ιδιωτικότητα (ownership), billing στην διπλωματική όμως θα αναφερθώ και στο θέμα τις ασφάλειας (security) και της διαλειτουργικότητας (interoperability) γιατί όλα σχετίζονται μεταξύ τους.

10 Διπλωματική εργασία Έχω μελετήσει τα πιο πάνω θέματα όμως υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που μπορώ να βρω σχετικά με το θέμα μου. Θα συνεχίσω την εργασία μου ερευνώντας ακόμη περισσότερο τα κεφάλαια που θα αναφέρω πιο κάτω.

11 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή Κίνητρο Σκοπός Διπλωματικής
Κεφάλαιο 2 – Υπόβαθρο 2.1 Ιατρική πληροφορία 2.2 Ιατρικός Φάκελος 2.3 Ιστορία του Ιατρικού Φακέλου Ασθενή 2.4 Ηλεκτρονιή Υγεία 2.5 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή 2.6 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Φακέλου

12 Περιεχόμενα (συνέχεια)
Κεφάλαιο 3 – Νομοθετικό Υπόβαθρο 3.1 Ιστορική αναδρομή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων 3.2 Προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 3.2.1 Θέτοντας το νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3.2.2 Θέτοντας το νομοθετικό πλαίσιο σε Διεθνές επίπεδο 3.2.3Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Κύπρο

13 Περιεχόμενα (συνέχεια)
3.3 Νομοθεσία που αφορά θέματα βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών υπογραφών και έξυπνων καρτών 3.3.1 Θέτοντας το νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3.3.2 Θέτοντας το νομικό πλαίσιο στην Κύπρο 3.4 Νομοθετικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την εισαγωγή της τεχνολογίας των πληροφοριών 3.4.1 Θέτοντας το νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3.4.2 Θέτοντας το νομικό πλαίσιο στην Κύπρο 3.5 Αναβάθμιση νομοθετικού πλαισίου

14 Περιεχόμενα (συνέχεια)
Κεφάλαιο 4 – Διαλειτουργικότητα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Ορισμός 4.3 Επίπεδα διαλειτουργικότητας 4.4 Διασύνδεση Κεφάλαιο 5 – Security και Privacy των προσωπικών δεδομένων 5.1 Εισαγωγή 5.2 Security 5.3 Privacy 5.4 Αρχές ασφάλειας των δεδομένων 5.5 Προστασία των ιατρικών δεδομένων (Κρυπτογραφία, εξακρίβωση ταυτότητας)

15 Περιεχόμενα (συνέχεια)
Κεφάλαιο 6 – Ownership   6.1 Εισαγωγή 6.2 Εξακρίβωση της ταυτότητας 6.2.1 ασθενής εξακρίβωση 6.2.2 ισχυρή εξακρίβωση 6.3 Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 7 – Συμπεράσματα Βιβλιογραφία


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google