Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Enterprise and.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Enterprise and."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Enterprise and Industry Directorate General

2 Αρχές & Στόχοι του προγράμματος

3 Ποιος είναι ο κύριος στόχος? “.. Η διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, η μάθηση και η δικτύωση για νέους επιχειρηματίες από τις χώρες της ΕΕ, μέσα από την παραμονή σε ΜΜΕ έμπειρων επιχειρηματιών σε άλλες χώρες - μέλη της ΕΕ”

4 Ποιος είναι ο ειδικός στόχος? Υποστήριξη και ενίσχυση •Επιχειρηματικότητας •Διεθνοποίησης •Ανταγωνιστικότητας των νέων επιχειρηματιών και των νέων ΜΜΕ στις χώρες της ΕΕ.

5 Διαμονή 1-6 μήνες 870 Νέοι επιχειρηματίες 870 Επιχειρηματίες υποδοχής σε άλλη χώρα μέλος της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με - Ένα Γραφείο Υποστήριξης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (SO) - 22 Συμπράξεις - 105 ενδιάμεσους οργανισμούς (IOs) σε εθνικό/ περιφερειακό επίπεδο Συντονισμός Υποστήριξη Εύρεση του κατάλληλου Υποστήριξη μετακίνησης Ανταλλαγές εμπειριών, διείσδυση στην αγορά, δικτύωση, κατάρτιση

6 Ρόλοι & Μεθοδολογία

7 Μοντέλο υλοποίησης

8 Σχέσεις μεταξύ IO, NE & HE ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΝΕΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Χώρα AΧώρα B

9 Κύριοι εμπλεκόμενοι •Νέοι επιχειρηματίες (NE) •Επιχειρηματίες υποδοχής (HE) •Ενδιάμεσοι οργανισμοί (IO) •Ευρωπαϊκές συμπράξεις (EP) •Γραφείο Υποστήριξης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (SO) •Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM)  Σχέσεις

10 Δυνητικά οφέλη για NEs •Απόκτηση εμπειρίας από μια έμπειρη επιχείρηση; •Ανάπτυξη διεθνών διασυνδέσεων και γνώση των ξένων αγορών •Οφέλη από πιθανή ευκαιρία συγχρηματοδότησης και ανάπτυξη νέων αγορών ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες •Διείσδυση σε διαφορετική κουλτούρα και οργάνωση εργασίας •Κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

11 Τα δυνητικά οφέλη για τους HEs •Συνεργασία με ένα NE ο οποίος έχει πολύ καλές αναλυτικές και στρατηγικές δεξιότητες •Πρόσβαση σε νέες δεξιότητες και στην καινοτόμα γνώση του ΝΕ που συνήθως δεν έχει μια ΜΜΕ •Συνεργασία με νέα μυαλά που συνεισφέρουν σε νέες ιδέες και απόψεις •Απόκτηση γνώσης και πληροφοριών για ξένες αγορές και ευκαιρίες για διεθνοποίηση της επιχείρησης •Επέκταση της επιχείρησης σε μια νέα χώρα •Δικτύωση με άλλους HEs σαν μέρος ενός δυναμικού δικτύου επιτυχημένων επιχειρηματιών

12 Υποχρεώσεις των IOs 1. Παροχή πληροφοριών στους NEs 2. Προώθηση και έρευνα για πιθανούς HE 3. Επιβεβαίωση αίτησης NEs & HEs 4. Προκαταρκτικό ταίριασμα NEs & HEs 5. Κατάρτιση των NEs στη χώρα προέλευσης τους 6. Διαχείριση δεσμεύσεων και υποχρεώσεων 7. Υποστήριξη σε πρακτικά ζητήματα 8. Υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση 9. Εξασφάλιση υψηλών στάνταρντ and ανατροφοδότηση πληροφοριών 10. Οργάνωση δικτύωσης IOs &“alumni” 11. Υποβολή εκθέσεων προόδου

13 Ρόλος των ευρωπαϊκών συμπράξεων (EP) •Διοργάνωση και υλοποίηση 30-50 επιτυχών σχέσεων ΝΕ & ΗΕs (από τις οποίες 50 % με άλλες συμπράξεις) •Ο συντονιστής IO αντιπροσωπεύει τη σύμπραξη •Συντονισμός των διοικητικών διεργασιών για τους IOs μέσω των EP ιδιαίτερα όσον αφορά στα οικονομικά •Παροχή πρώτου επιπέδου υποστήριξης και καθοδήγηση στην καθημερινή λειτουργία των IOs •Εξασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση, υποβολή εκθέσεων και στήριξη της δικτύωσης όλων των IOs στις EP

14 Υποχρεώσεις του Γραφείου Υποστήριξης (Support Office) 1. Συντονισμός μάρκετινγκ και προώθησης 2. Καθοδήγηση και υποστήριξη EPs/IOs 3. Συντονισμός και εμψύχωση 4. Λειτουργία του κεντρικού web site 5. Ανάπτυξη online υλικού κατάρτισης 6. Δικτύωση μεταξύ των IOs 7. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 8. Οργάνωση 3 συναντήσεων στις Βρυξέλλες

15 Τα 10 βήματα μιας συνεργασίας 1. Αίτηση του NE2. Έλεγχος αιτήσεων από IO 3. Ο HE εκδηλώνει ενδιαφέρον συμμετοχής 4. Έλεγχος φακέλου από IO 5. Ταίριασμα NE και HE από τον IOs 6. NE, HE και IOs προετοιμάζουν τη συμφωνία 7. NE προετοιμάζει τη μετακίνηση του 8. Ο IO μεταφέρει χρηματοδότηση στους NE‘s 9. Ο NE λαμβάνει υποστήριξη από HE‘s IO 10. Οι NE & IO υποβάλουν εκθέσεις

16 Χρηματοδοτικό πλαίσιο Μέγιστη χρηματοδότηση ανά EP€ 140,000 Μέγιστο ποσό που θα πληρωθεί σε NEs€100,000 συνολικά και €10,000 για κάθε τρίτο μέρος Μέγιστο ποσό ανά NE ανά μήνα για παραμονή στον HE € 1100 Μέγιστο ποσό του κάθε ΕΡ για κάθε επιτυχημένο ταίριασμα €900 (€600 για EP του HE; €300 για EP του NE) Μέγιστο ποσοστό δαπανών για υπηρεσίες που πληρώνονται σε NEs 50% Μέγιστο ποσοστό σε ΕΡ για αποτυχημένες συνεργασίες €560 (€280 για κάθε EP που συμμετέχει)

17 Συνιστώμενα ποσά για NΕs/μήνα Χώρα που διαμένει ο HE€/μήνα Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία830 Βουλγαρία, Ρουμανία, Λιθουανία560 Τσεχία, Πολωνία, Λετονία, Σλοβακία610 Δανία1100 Εσθονία, Ουγγαρία670 Ιρλανδία, Μ. Βρετανία1000 Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος780 Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία900 Μάλτα, Σλοβενία720 Φινλανδία, Σουηδία950


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Enterprise and."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google