Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας Νίκος Μυρτάκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας Νίκος Μυρτάκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας Νίκος Μυρτάκης

2 Κοινωνική Οικονομία « Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς, κυρίως συνεταιρισμούς, κοινωνίες αλληλοβοήθειας και σωματεία ( ενώσεις ), η ίδρυση και λειτουργία των οποίων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :  Σκοπό έχουν κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του ή την κοινωνία, παρά την επιδίωξη του κέρδους  Έχουν ανεξάρτητη διοίκηση  Εφαρμόζουν δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων  Αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και στην εργασία έναντι του κεφαλαίου κατά τη διανομή του εισοδήματος » Jacques Defourny, 2001

3 Κοινωνική Οικονομία « Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ταξινόμηση των τομέων που παρουσιάζουν οικονομική δραστηριότητα, οι συνεταιρισμοί αποτελούν συστατικό στοιχείο της Κοινωνικής Οικονομίας. Ιδρύονται και λειτουργούν για να εξυπηρετούν τα μέλη τους αλλά και τρίτους, με κανόνες διαφορετικούς από εκείνους των συμβατικών επιχειρήσεων. Αξιοποιούν πρωτίστως τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη συνεργασία, χρησιμοποιώντας το κεφάλαιο μόνο ως μέσο για την επίτευξη αυτών των πλεονεκτημάτων.» ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ( ΙΣΕΜ - Κ. Παπαγεωργίου - Ο. Κλήμη - Καμινάρη – Γ. Αλεξόπουλος, 2008)

4 Κοινωνικές Επιχειρήσεις Δίκτυο EMES ( EMES International Research Network «The Emergence of social Enterprises in Europe») Τα οικονομικά χαρακτηριστικά :  συνεχής δραστηριότητα παραγωγής αγαθών και / ή παροχής υπηρεσιών,  ανάληψη οικονομικού ρίσκου και  ελάχιστο επίπεδο ανταποδοτικής απασχόλησης. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά :  σαφής κοινωνικός σκοπός / στόχος παροχής υπηρεσίας στην κοινότητα,  πρωτοβουλία προερχόμενη από μια ομάδα πολιτών,  περιορισμένη διανομή κερδών Η συμμετοχική διακυβέρνηση :  υψηλός βαθμός αυτονομίας / ανεξαρτησίας  δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που στηρίζεται στην αρχή « ένα μέλος, μια ψήφος » και όχι στην κατοχή κεφαλαίου,  Εκπροσώπηση και συμμετοχή στη διοίκηση και συναπόφαση όλων των εταίρων που επηρεάζονται από την δραστηριότητά της

5 Κοινωνικές Επιχειρήσεις Social Business Initiative – Οκτώβριος 2011 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στον όρο « κοινωνική επιχείρηση » το ακόλουθο περιεχόμενο : « ένας φορέας της κοινωνικής οικονομίας, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι όχι η δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της αλλά η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Δραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο, και χρησιμοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή εργαζομένων, καταναλωτών και παραγόντων που επηρεάζονται από τις εμπορικές της δραστηριότητες »

6 προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμφέροντες όρους δανεισμού. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα : Μια Επιχείρηση της Κοινωνικής Οικονομίας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ στην ανάπτυξη και εξυγίανση των επιχειρήσεών τους ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ στο ξεκίνημά τους. Η Τράπεζα των Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων Στηρίζει : Συμπαραστέκεται ενεργά σε :

7 Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα : Θέση στην Αγορά Δίκτυο καταστημάτων Χρηματοδοτήσεις προς ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Καταθέσεις με μερίδιο αγοράς πάνω από 16% ( Νομός Ηρακλείου πάνω από 23%)

8 Συνεργασία με κύριους οικονομικούς κλάδους επί συνόλου χαρτοφυλακίου (12 μηνο 2013) Η θέση της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Αγορά Επιχειρήσεις Νοικοκυριά Επαγγελματίες- Αγρότες Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η Παγκρήτια Τράπεζα δεν σταμάτησε ποτέ να χρηματοδοτεί βιώσιμες επιχειρήσεις

9 Χρηματοδοτήσεις προς ΜΜΕ και Επαγγελματίες Μέσω τραπεζικού δανεισμού 1,36 δις € Ευρωπαϊκοί πόροι (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων– Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) 177,5 εκ. € Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα 19,4 εκ. € Πρόγραμμα Jessica 35 εκ. € ΕΤΕΑΝ ( ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης ) – πρώην ΤΕΜΠΜΕ 18,5 εκ. € ΤΕΠΙΧ ( ΤΕΠΙΧ (Ταμείο Επιχειρηματικότητας) 20 εκ. € Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 3 εκ. € AFI (Action Finance Initiative) 0,5 εκ. € Νέο

10 175 εκ. ευρώ από το 2007 Για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ΟΤΑ της Κρήτης, καθώς και Jessica. 35 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση υποδομών και έργων αστικής ανάπτυξης από ΟΤΑ στην Περιφέρεια Κρήτης μέσω του προγράμματος Jessica. 2,5 εκ. ευρώ για εγγυήσεις σε μικροδάνεια (μέχρι 25.000 ευρώ) σε πολύ μικρές βιώσιμες επιχειρήσεις Επιτυχημένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Το πρόγραμμα «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους» χρηματοδοτεί ΜΜΕ τους τομείς της βιομηχανίας, των εμπορικών υπηρεσιών και του τουρισμού, οι οποίες πληρούν ένα από τα εξής κριτήρια επιλεξιμότητας : - Nα έχουν προσθέσει στο προσωπικό τους τουλάχιστον έναν νέο κατά το τελευταίο εξάμηνο από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας με την Τράπεζα. - Να προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση σε νέους ή προγράμματα πρακτικής άσκησης. - Να συνεργάζονται με ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης, τεχνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή πανεπιστήμιο για την απασχόληση νέων. Το πρόγραμμα «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους» χρηματοδοτεί ΜΜΕ τους τομείς της βιομηχανίας, των εμπορικών υπηρεσιών και του τουρισμού, οι οποίες πληρούν ένα από τα εξής κριτήρια επιλεξιμότητας : - Nα έχουν προσθέσει στο προσωπικό τους τουλάχιστον έναν νέο κατά το τελευταίο εξάμηνο από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας με την Τράπεζα. - Να προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση σε νέους ή προγράμματα πρακτικής άσκησης. - Να συνεργάζονται με ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης, τεχνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή πανεπιστήμιο για την απασχόληση νέων. 50 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων και κεφαλαίου κίνησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματιών (Νοέμβριος 2013) Τα μικροδάνεια απευθύνονται σε επαγγελματικές ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση πχ. γυναικείοι συνεταιρισμοί, νέοι επιχειρηματίες, επιχειρηματίες μειονοτήτων, επιχειρηματίες με ειδικές ανάγκες, προσωπικές εταιρείες κλπ.

11 Μικροχρηματοδοτήσεις Progress  Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Παγκρήτια και Πελοποννήσου λειτούργησαν ως πάροχοι των μικροχρη - ματοδοτήσεων Progress στην Ελλάδα, με 900.000 ευρώ και 4.000.000 ευρώ αντίστοιχα για το 2013.

12 Σε χιλ. € % ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.870 1,53% ΟΤΑ 12.975 10,64% ΕΜΠΟΡΙΟ 9.702 7,95% ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 58.787 48,19% ΕΝΕΡΓΕΙΑ 29.507 24,19% ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.897 2,38% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 6.242 5,12% Δάνεια Μέσω ΕΤΕπ Σε χιλ. € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 175.000 ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 139.785 ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΕΤΕπ 120.618 ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΤΕΙ ( υπόλοιπα πελατών ) 121.979 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 42.589

13 Εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (10/2014) ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρ. δανείων Χορηγηθέντα κεφάλαια Σημερινά υπόλοιπα Αγροτικός Τομέας 338.400 €37.182 € Κατασκευές 216.000 €10.456 € Βιοτεχνία 18.000 €4.496 € Χονδρικό εμπόριο 232.900 €26.825 € Λιανικό εμπόριο 39501.172 €366.592 € Υπηρεσίες 7122.151 €90.822 € Τουρισμός 12186.169 €142.218 € Άλλες δραστηριότητες 17217.400 €182.007 € ΣΥΝΟΛΟ 831.122.192 €860.598 €

14 Δυσκολίες στη διάθεση των μικροπιστώσεων  Κακή κατάσταση της οικονομίας και των ΜΜΕ  Έλλειψη εμπειρίας διαχείρισης μικροπιστώσεων  Έλλειψη επιχειρηματικής παιδείας  Υψηλό τραπεζικό κόστος ανά δανειολήπτη  Νέα μεθοδολογία & διαδικασίες – έλλειψη τεχνογνωσίας  Έλλειψη διασφαλίσεων

15 Συνεργασία με την AFI (Action Finance Initiative) Η Action Finance Initiative (AFI), είναι ένας νεοϊδρυθείς μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα της Actionaid στην Ελλάδα και της ADIE στην Γαλλία και αποσκοπεί στην ανάπτυξη του θεσμού των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. Η συνεργασία αποσκοπεί : -στην προαγωγή των μικροπιστώσεων ( μικροδάνεια ) στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και εν γένει ευάλωτων κατηγοριών πολιτών, ώστε να μπορέσουν να οργανωθούν, να αναπτύξουν βιώσιμες μικροεπιχειρήσεις και να αποκατασταθούν επαγγελματικά - στην προώθηση στην κοινωνία των βασικών αξιών της κοινωνικής οικονομίας, καθώς το εγχείρημα υποστηρίζεται από μια οργάνωση με έντονα ανθρωπιστικό χαρακτήρα και την Παγκρήτια, μια τράπεζα που λειτουργεί με βάση τις αρχές και τις αξίες του συνεργατισμού και της κοινωνικής οικονομίας -στην προαγωγή των μικροπιστώσεων ( μικροδάνεια ) στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και εν γένει ευάλωτων κατηγοριών πολιτών, ώστε να μπορέσουν να οργανωθούν, να αναπτύξουν βιώσιμες μικροεπιχειρήσεις και να αποκατασταθούν επαγγελματικά - στην προώθηση στην κοινωνία των βασικών αξιών της κοινωνικής οικονομίας, καθώς το εγχείρημα υποστηρίζεται από μια οργάνωση με έντονα ανθρωπιστικό χαρακτήρα και την Παγκρήτια, μια τράπεζα που λειτουργεί με βάση τις αρχές και τις αξίες του συνεργατισμού και της κοινωνικής οικονομίας Η παροχή των μικροδανείων αναμένεται να ξεκινήσει τις προσεχείς ημέρες, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

16 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε ΟΤΑ, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Αγροτικό Τομέα Δωρεάν Υπηρεσία Πληροφόρησης για Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα προς ΟΤΑ, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του Αγροτικού Τομέα. Συνεργασία με εταιρεία Επιχειρηματικών Συμβούλων, με γραφεία στην Ελλάδα και τις Βρυξέλλες για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

17  Σκοπός του SES Net είναι η ίδρυση μιας συνεργασίας για την κοινωνική χρηματοοικονομική, η οποία, ξεκινώντας από την Καρδίτσα, έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός κοινωνικού χρηματοοικονομικού εργαλείου με σκοπό την χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ανάλογα με την επιτυχία του θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  Το συγκεκριμένο εργαλείο κοινωνικής χρηματοοικονομικής θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση ή ενθάρρυνση επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν από κοινωνικές επιχειρήσεις. Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Social Entrepreneurship Supporting Network)- Σκοπός

18  Η βασική αξία των φορέων που συνεργάζονται στο πεδίο της Κοινωνικής Χρηματοοικονομικής είναι η ενδυνάμωση της αλλαγής και η ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω της υποστήριξης με χρηματοοικονομικά εργαλεία και θεσμούς καινοτόμου χαρακτήρα.  Οι κύριοι στόχοι του SES Net είναι :  Η ανάπτυξη ενός μοντέλου χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων κάθε μορφής.  Η ανάπτυξη της προσφοράς χρηματοδότησης προς τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ( Κοιν. Σ. Επ ), άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις και πιθανόν νέους που προτίθενται να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις.  Η παρακίνηση υποψήφιων κοινωνικών επιχειρηματιών. Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Social Entrepreneurship Supporting Network)- Αξίες / Στόχοι

19  Αναπτυξιακή Καρδίτσας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας  Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA)  Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( Ε. Ε. Τ. Α. Α. Α. Ε )  Με την υποστήριξη της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος ( Ε. Σ. Τ. Ε ) και της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του Social Enterprise Finance και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Social Entrepreneurship Supporting Network)- Εταίροι


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας Νίκος Μυρτάκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google