Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008

2 ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  8.000 Πρατήρια σε όλη την Ελλάδα 6.200 Εταιριών - Μελών του ΣΕΕΠΕ 6.200 Εταιριών - Μελών του ΣΕΕΠΕ  Περίπου 25.000 εργαζόμενοι στα Πρατήρια Καυσίμων  6.000.000 αυτοκίνητα παντός τύπου που εξυπηρετούνται από τα πρατήρια καυσίμων όλο το χρόνο. 2ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ήδη από το 1982 Εταιρίες - Μέλη του ΣΕΕΠΕ εκπαιδεύουν το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με την λειτουργία των πρατηρίων και συγκεκριμένα: Τους πρατηριούχους Τους πρατηριούχους Το προσωπικό των πρατηρίων Το προσωπικό των πρατηρίων Τους επιθεωρητές πωλήσεων των πρατηρίων Τους επιθεωρητές πωλήσεων των πρατηρίων ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/20083

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ  Το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2006 προβλέπει την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, στην οποία θα καθορίζονται η έναρξη ισχύος καθώς και οι λεπτομέρειες για εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων.  Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει επίσης ότι «για να τύχει άδειας λειτουργίας πρατηρίου ο υπεύθυνος εκμεταλλευτής πρέπει να έχει παρακολουθήσει το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται στην πιο πάνω απόφαση». ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/20084

5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕΕΠΕ  Σε εφαρμογή της απαίτησης του ΠΔ 118/2006 ο ΣΕΕΠΕ, τον Σεπτέμβριο του 2007, κατέθεσε στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ολοκληρωμένες σκέψεις για την εκπαίδευση των Πρατηριούχων που περιλαμβάνει: Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Υπόχρεους εκπαίδευσης Υπόχρεους εκπαίδευσης Θεματολόγιο εκπαίδευσης Θεματολόγιο εκπαίδευσης Εκπαιδευτικούς φορείς Εκπαιδευτικούς φορείς Πιστοποίηση (Διαδικασία – Διάρκεια) Πιστοποίηση (Διαδικασία – Διάρκεια) ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 55

6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Η διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του πρατηρίου καυσίμων  Η εφαρμογή των νόμων σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού αλλά και του κοινού  Η προστασία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας  Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων  Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών  Η αύξηση των πωλήσεων  Η εφαρμογή των αγορανομικών διατάξεων, κλπ  Η προστασία της περιουσίας 6ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008

7 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δ. SECURITY Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008

8 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Εκπαίδευση Εκπαίδευση  Στον τρόπο λειτουργίας του πρατηρίου με κυρίαρχο γνώμονα την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση των πελατών: Στις δυνατότητες του εξοπλισμού, Στις δυνατότητες του εξοπλισμού, Στην σωστή και ασφαλή χρήση του εξοπλισμού Στην σωστή και ασφαλή χρήση του εξοπλισμού  Στη νομιμότητα της λειτουργίας του πρατηρίου  Στον ασφαλή εφοδιασμό των οχημάτων  Στον ασφαλή εφοδιασμό του πρατηρίου  Την ασφαλή λειτουργία πλυντηρίου-λιπαντηρίου  Τη χρήση πυροσβεστικών μέσων ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/20088

9 Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Η εκπαίδευση αφορά στη γνώση για:  Τον έλεγχο του εξοπλισμού Αντλιών Αντλιών Φρεατίων Δεξαμενών Φρεατίων Δεξαμενών Ανυψωτήρων Ανυψωτήρων Εξοπλισμού Λιπαντηρίου Εξοπλισμού Λιπαντηρίου  Τη σήμανση Κατάσταση σημάτων, διαφημιστικών πινακίδων Κατάσταση σημάτων, διαφημιστικών πινακίδων  Τον έλεγχο των υπολοίπων μηχανημάτων Μηχανοστασίου Μηχανοστασίου Πλατείας Πλατείας  Την ασφαλή εργασία από οποιοδήποτε συνεργείο αποκατάστασης βλαβών ή συντήρησης εξοπλισμού στο πρατήριο ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/20089

10 Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εκπαίδευση αφορά στη γνώση για:  τον εφοδιασμό του πρατηρίου με καύσιμα  τον εφοδιασμό των αυτοκινήτων  τη λειτουργία του πλυντηρίου -λιπαντηρίου  την ανακύκλωση προϊόντων και υλικών επιβλαβών στο περιβάλλον (καμένα λαδιά, λάστιχα, μπαταρίες, απόβλητα ελαιολασποσυλλέκτη, κλπ)  τον έλεγχο δεξαμενών και αντλιών για διαρροές (wet stock control)  την λειτουργία του συστήματος ανάκτησης ατμών (Stage I) ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/200810

11 Δ. SECURITY  Για την ασφάλεια των χώρων του πρατηρίου κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας  Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων  Για την επάρκεια του φωτισμού ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/200811

12 Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Εκπαίδευση στους τομείς:  Εξυπηρέτησης του πελάτη  Καθαριότητας και Υγιεινής (προσωπικού και χώρων)  Γνώση των προϊόντων και των προδιαγραφών τους ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/200812

13 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ  Ο κύκλος εκπαίδευσης των Πρατηριούχων είναι: Ευρώπη : ~ 3 έτη για το σύνολο των Πρατηρίων Ευρώπη : ~ 3 έτη για το σύνολο των Πρατηρίων Ελλάδα : ~ 5 έτη για το 70% των Πρατηρίων Ελλάδα : ~ 5 έτη για το 70% των Πρατηρίων  Ο κύκλος εκπαίδευσης του προσωπικού των Πρατηρίων είναι: Ευρώπη: ~ 3 έτη για το σύνολο των Πρατηρίων Ευρώπη: ~ 3 έτη για το σύνολο των Πρατηρίων Ελλάδα : σχεδόν ανύπαρκτος Ελλάδα : σχεδόν ανύπαρκτος 13ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008

14 Τα προγράμματα αυτά διεξάγονται ανάλογα με το θέμα από:  Προσωπικό της Εταιρίας Εμπορίας  Εξωτερικούς συνεργάτες - εκπαιδευτές  Κοινή ομάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/200814 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

15 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Οι ανάγκες για εκπαίδευση συνήθως εντοπίζονται από:  Νομοθετικές απαιτήσεις  Το προσωπικό και τις διοικήσεις των Εταιριών Εμπορίας  Προτάσεις- ανάγκες των πρατηριούχων  Ανάγκες των καταναλωτών  Περιβαλλοντικές ανάγκες  Τεχνολογικές εξελίξεις ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/200815

16  Επέκταση εκπαίδευσης σε όλο το προσωπικό που απασχολείται στα Πρατήρια Καυσίμων  Ανάγκη στήριξης με θεσμοθέτηση και πιστοποίηση της εκπαιδευτικής ύλης από την Πολιτεία  Συμμετοχή και υποστήριξη κοινών εκπαιδευτικών δράσεων από Εταιρείες Εμπορίας, φορείς και Πολιτεία  Ανάπτυξη και χρήση διαδικτυακών εφαρμογών  Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης (όπως προβλέπεται από Π.Δ. 118/2006) για εκπαίδευση και πιστοποίηση πρατηριούχων ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 16

17 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ  Ασφάλεια στη λειτουργία των πρατηρίων  Προστασία του καταναλωτή  Προστασία του περιβάλλοντος  Άριστες υπηρεσίες προς το κοινό 17ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google