Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Το έργο «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Ημερίδα παρουσίασης του έργου «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Το έργο «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Ημερίδα παρουσίασης του έργου «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Το έργο «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Ημερίδα παρουσίασης του έργου «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» 20-12-2005

2 2 Στόχοι του έργου  Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.  Η χρήση του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης προηγούμενων έργων της ΚτΠ όπως η δημιουργία αίθουσας τηλεκπαίδευσης.  Η εκπαίδευση- κατάρτιση των τελικών χρηστών σε αυτές τις υπηρεσίες.

3 3 Ιστορικά στοιχεία του έργου  Πρόσκληση 63 της ΚτΠ, 19/5/2003.  Υποβολή πρώτου τεχνικού δελτίου 10/11/2003.  Πρόσκληση 98 της ΚτΠ, 5-3-2004  Υποβολή νέου τεχνικού δελτίου 20/12/2004.  Αναθεωρήσεις 20/4/2005, 29/6/2005 και 27/7/2005.  Τελική έγκριση 8/8/2005.

4 4 Στοιχεία του έργου  Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».  Έναρξη: 1/12/2005  Λήξη: 30/9/2006 (μετά από αίτηση παράτασης)  Προϋπολογισμός: 116.054€  Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας- Γραφείο της ΚτΠ  Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΚΤ και κατά 25% από εθνικούς πόρους.  Αριθμός υποέργων: 1

5 5 Φυσικό αντικείμενο του έργου  12 διαλέξεις σύγχρονης εκπαίδευσης.  12 σειρές διαλέξεων που θα μαγνητοσκοπηθούν και θα αποθηκευτούν σε εξυπηρετητές βίντεο.  2 κύκλοι σεμιναρίων των τεχνικών του ΚΔΔ σε θέματα τηλεκπαίδευσης.  10 κύκλοι ενημερώσεων- σεμιναρίων του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα τηλεκπαίδευσης.

6 6 Συνέχεια φυσικού αντικειμένου  Η τεχνική υποστήριξη των δράσεων που αναφέρθηκαν.  Δράσεις ενημέρωσης πύλη (portal) του ιδρύματος προς τις προηγμένες υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης πύλη (portal) του ιδρύματος προς τις προηγμένες υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης 2 ενημερωτικές ημερίδες 2 ενημερωτικές ημερίδες

7 7 Υλοποίηση φυσικού αντικειμένου  12 διαλέξεις σύγχρονης εκπαίδευσης Χρήση της αίθουσας τηλεκπαίδευσης που έχει υλοποιηθεί σε προηγούμενο έργο του επιχειρησιακού προγράμματος της ΚτΠ. Χρήση της αίθουσας τηλεκπαίδευσης που έχει υλοποιηθεί σε προηγούμενο έργο του επιχειρησιακού προγράμματος της ΚτΠ. Η διάλεξη μπορεί να γίνει από το ΤΕΙ προς άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή αντίστροφα. Η διάλεξη μπορεί να γίνει από το ΤΕΙ προς άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή αντίστροφα.  12 σειρές διαλέξεων ασύγχρονης μορφής Χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source) όπως το e-presence. Χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source) όπως το e-presence. Κάθε σειρά θα καλύπτει ένα αυτόνομο αντικείμενο διδασκαλίας. Κάθε σειρά θα καλύπτει ένα αυτόνομο αντικείμενο διδασκαλίας.

8 8 Συνέχεια της υλοποίησης …  2 κύκλοι σεμιναρίων των τεχνικών του ΚΔΔ σε θέματα τηλεκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα γίνει από έμπειρους εκπαιδευτές σε θέματα τηλεκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα γίνει από έμπειρους εκπαιδευτές σε θέματα τηλεκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τη χρήση του εξοπλισμού της αίθουσας τηλεκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τη χρήση του εξοπλισμού της αίθουσας τηλεκπαίδευσης.  10 κύκλοι ενημερώσεων- σεμιναρίων του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα περιλαμβάνει χρήση του λογισμικού e-presence Θα περιλαμβάνει χρήση του λογισμικού e-presence Θα γίνει εκπαίδευση σε θέματα χρήσης της αίθουσας τηλεκπαίδευσης. Θα γίνει εκπαίδευση σε θέματα χρήσης της αίθουσας τηλεκπαίδευσης.

9 9 Συνέχεια της υλοποίησης …  Πύλη (portal) του ιδρύματος στις προηγμένες υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης Θα περιέχει το υλικό ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. Θα περιέχει το υλικό ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. Θα αποτελεί την είσοδο προς την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Θα αποτελεί την είσοδο προς την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.  Η τεχνική υποστήριξη των δράσεων που αναφέρθηκαν. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα διαχείρισης του έργου. Ομάδα διαχείρισης του έργου.


Κατέβασμα ppt "1 Το έργο «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Ημερίδα παρουσίασης του έργου «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google