Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΒ –ΕΥΟΠΣ : «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝ. Δ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΒ –ΕΥΟΠΣ : «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝ. Δ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΒ –ΕΥΟΠΣ : «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝ. Δ ΕΥΟΠΣ

2 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 20 ΦΕΒΡ. 20062 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ Πριν από την εξουσιοδότηση χρήσης του ΟΠΣ οι χρήστες είναι απαραίτητο να παρακολουθούν- όπως και γίνεται- εκπαιδευτικά σεμινάρια. Πριν από την εξουσιοδότηση χρήσης του ΟΠΣ οι χρήστες είναι απαραίτητο να παρακολουθούν- όπως και γίνεται- εκπαιδευτικά σεμινάρια. Παρόλ΄αυτά, η ανάγκη για συνεχή εκμάθηση και εξοικείωση με το ΟΠΣ δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί πλήρως μόνο με τα εκπαιδευτικα αυτά σεμινάρια, καθώς: Παρόλ΄αυτά, η ανάγκη για συνεχή εκμάθηση και εξοικείωση με το ΟΠΣ δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί πλήρως μόνο με τα εκπαιδευτικα αυτά σεμινάρια, καθώς: •Το ΟΠΣ από τη φύση του αλλά και λόγω του πλήθους των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούνται και να παρακολουθούνται μέσα από αυτό, είναι ένα πολυσύνθετο σύστημα. •η φιλικότητα προς το χρήστη είναι αναγκαστικά περιορισμένη. •Οι νέοι χρήστες του ΟΠΣ δεν είναι πάντα εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων μεγάλων συστημάτων

3 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 20 ΦΕΒΡ. 20063 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ •Εκπαιδευτικά σεμινάρια Τα υλοποιεί η ΕΥΟΠΣ και γίνονται σε αίθουσα, για τις εφαρμογές: -ΟΠΣ/ ΚΠΣ-ΚΠ -ΟΠΣ/Ταμείο Συνοχής -Ηλεκτρονική Υποβολή -Discoverer •Εκπαιδευτικοί Οδηγοί (που αφορούν τις άνω εφαρμογές, και εκπονήθηκαν από την ΕΥΟΠΣ) •Εκπαιδευτικές συναντήσεις - Με διάφορα επιμέρους θέματα ΟΠΣ

4 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 20 ΦΕΒΡ. 20064 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΠΣ - ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το υπό εκπόνηση έργο στοχεύει: • στην συνεχή εξοικείωση των χρηστών με το ΟΠΣ •στην υποστήριξη της αυτοεκπαίδευσης και της δι’ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμπληρωματικά με την υφιστάμενη εκπαίδευση σε αίθουσα •Στην υλοποίηση ευέλικτων εργαλείων εκπαίδευσης, τα οποία να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και να επιτρέπουν μια πιο γρήγορη, συνεχιζόμενη και αποτελεσματική εκπαίδευση των χρηστών του ΟΠΣ. •στη συμπλήρωση-ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών εργαλείων περιλαμβάνοντας οδηγούς και για τα υποσύστημα ΠΔΕ και ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

5 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 20 ΦΕΒΡ. 20065 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΣ- γενικά •Να περιλαμβάνει όλα τα υποσυστήματα - τα 4 υποσυστήματα του ΟΠΣ (ΚΠΣ/ΚΠ, ΤαμείοΣυνοχής, ΠΔΕ, Ιδιωτικές Επ.) - τα 4 υποσυστήματα του ΟΠΣ (ΚΠΣ/ΚΠ, ΤαμείοΣυνοχής, ΠΔΕ, Ιδιωτικές Επ.) - Ηλεκτρονική Υποβολή - Ηλεκτρονική Υποβολή - Discoverer - Discoverer •Να είναι δομημένο σε εκπαιδευτικά αντικείμενα -με θεωρητική παρουσίαση -με θεωρητική παρουσίαση -με ασκήσεις προσομείωσης διαδικασιών -με ασκήσεις προσομείωσης διαδικασιών -και με τεστ αυτό-αξιολογήσης -και με τεστ αυτό-αξιολογήσης •Να είναι φιλικό στο χρήστη με κατάλληλα χρώματα, δυνατότητα πλοήγησης στα περιεχόμενα, δυνατότητα ευελιξίας και επιλογής του εκπαιδευτικού αντικειμένου με κατάλληλα χρώματα, δυνατότητα πλοήγησης στα περιεχόμενα, δυνατότητα ευελιξίας και επιλογής του εκπαιδευτικού αντικειμένου •Να είναι τροποποιήσιμο Θα δοθεί στην Υπηρεσία ΟΠΣ η απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να εισάγονται οι πιθανές αλλαγές- προσθήκες που θα προκύπτουν στις εφαρμογές μετά την παράδοση του Θα δοθεί στην Υπηρεσία ΟΠΣ η απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να εισάγονται οι πιθανές αλλαγές- προσθήκες που θα προκύπτουν στις εφαρμογές μετά την παράδοση του

6 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 20 ΦΕΒΡ. 20066 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΣ- ειδικώτερα Το Εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να περιέχει: •δυνατότητα εκτύπωσης (με πρόβλεψη ανάλογου πλήκτρου), του κεντρικού κορμού της κάθε εφαρμογής •δυνατότητα αναζήτησης βάσει λέξεων κλειδιά •Παραπομπή σε χρήσιμες και βοηθητικές συνδέσεις (links), που ήδη υφίστανται, τα οποία άπτονται και συμπληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία •Δυνατότητα λειτουργίας σε κάθε PC (σε περιβάλλον ms- windows 98 και οποιαδήποτε ανώτερη έκδοση) •Δυνατότητα λειτουργίας ως αυτόνομο υλικό (stand alone version), που θα διατίθεται στους χρήστες είτε σε cd, είτε μέσω ιστοσελίδας, αλλά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υλικό σύγχρονης εξ’εποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω προγράμματος τηλεκπαίδευσης (π.χ. μέσω Centra). •Υποστήριξη για τυχόν δυσλειτουργίες (μετά την παράδοση)

7 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 20 ΦΕΒΡ. 20067 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ανατέθηκε : Ιούνιο 2005 Προγραμματική λήξη έργου: Απρίλιος 2006 Στην Επ.Πα.Πα. έχει προσωρινά παραδοθεί το εκπαιδευτικό υλικό για : • ΟΠΣ/ ΚΠΣ-ΚΠ • ΟΠΣ/ Ταμείο Συνοχής • Ηλεκτρονική Υποβολή Εκκρεμεί η παράδοση εκπαιδευτικού υλικού των: •Discoverer •ΟΠΣ/ ΠΔΕ •ΟΠΣ/ΙΔ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΒ –ΕΥΟΠΣ : «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝ. Δ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google