Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2 ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΔΒΕ) Η δια Βίου Μάθηση και τα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΒΕ) διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3369/2005.

3 ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σύμφωνα με το νόμο αυτό, ως δια βίου εκπαίδευση ορίζεται κάθε μαθησιακή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρικής μάθησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, με σκοπό την απόκτηση ή τη βελτίωση γενικών και επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας όσο και για την πρόσβαση στην απασχόληση.

4 ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχουν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε αποφοίτους μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης και σε αποφοίτους μέχρι και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι Σχολές Γονέων.

5 ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης σε απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής, παρέχουν τα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ).

6 ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σε κάθε ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) είναι δυνατόν να ιδρυθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης του ΤΕΙ, ένα Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ).

7 ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας, η Συνέλευση του ΤΕΙ Καλαμάτας αποφάσισε να υποβάλει στο ΥΠΕΠΘ πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία ενός ΙΔΒΕ.

8 ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Το ΙΔΒΕ κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του θα οργανώσει Προγράμματα Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης όπως είναι τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 1. Ειδικές Εφαρμογές στην Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες 2. Διαχείριση Αναπτυξιακών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 3. Παραγωγή Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΦΠΥ) με σύγχρονες μεθόδους. 4. Εκτίμηση Ζημιών στη Φυτική Παραγωγή από φυσικά αίτια 5. Έλεγχος, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων 6. Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάνατζμεντ – Μάρκετινγκ 7. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής γεωργικών προϊόντων (π.χ. Βιολογική Γεωργία – Ολοκληρωμένη Γεωργία) 8. Οργάνωση – Διοίκηση Νοσηλευτικών μονάδων και λοιπών Φορέων Πρόνοιας 9. Χρηματοοικονομική Λογιστική και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

9 ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Στην Α΄ Φάση, το Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργων περιλάμβανε τα παρακάτω Πακέτα Εργασίας: Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος. Κατάρτιση Σχεδίου Διοικητικής Δομής του ΙΔΒΕ. Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΙΔΒΕ. Κατάρτιση Κανονισμού Σπουδών. Το ύψος της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των παραπάνω πακέτων εργασίας ανήλθε σε ευρώ.

10 ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τα παραδοτέα που προέκυψαν από την υλοποίηση του έργου ήταν τα πατρακάτω: Μελέτη βιωσιμότητας του ΙΔΒΕ Σχέδιο οικονομικής διαχείρισης των πόρων και προϋπολογισμού Σχέδιο γραμματειακής υποστήριξης του ΙΔΒΕ Σχέδιο διάρθρωσης της Διοίκησης, της Εποπτείας και του Ελέγχου του ΙΔΒΕ Σχέδιο διοικητικής οργάνωσης και υποστήριξης του ΙΔΒΕ Σχέδιο Εφαρμογής, Εποπτείας και Ελέγχου της Εκπαίδευσης Σχέδιο χωροταξικής διάταξης του ΙΔΒΕ Κανονισμού λειτουργίας του ΙΔΒΕ Κανονισμός Σπουδών του ΙΔΒΕ

11 ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Για τη Β΄ Φάση το ΤΕΙ Καλαμάτας υπέβαλε στο ΥΠΕΠΘ Πρόταση αναλυτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης στα 9 επιστημονικά πεδία που αναφέρθηκαν προηγουμένως και αναμένεται η έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας του ΙΔΒΕ.

12 ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τέλος της παρουσίασης Ευχαριστώ

13 ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΙΔΒΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google