Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δρ. Χημικός Μηχανικός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δρ. Χημικός Μηχανικός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δρ. Χημικός Μηχανικός
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (με το Ν. 4014/2011) ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δρ. Χημικός Μηχανικός ΧΑΝΙΑ, 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ-Ο Ν. 1650/1986 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ-Ο Ν. 4014/2011 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 4014/2011 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ- ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (2013) ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

3 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Σε συνέχεια του Π.Δ. 1180/81, θεμελίωσε τις βάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που παραμένουν ισχυρές επί 28 χρόνια Κατηγοριοποίηση έργων -Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)-Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) Προστατευόμενες περιοχές Περιβαλλοντικοί έλεγχοι-Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος- Διοικητικές, ποινικές κυρώσεις, αστική ευθύνη Κ.Υ.Α /5387/1990 (678/Β)-κατάταξη έργων σε κατηγορίες ΑΙ, ΑΙΙ, Β και Γ και περιεχόμενα Μ.Π.Ε. Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ….» Κ.Υ.Α /2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β)-Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 10 ομάδες και 4 κατηγορίες Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
Σημαντική μείωση των έργων που απαιτούν εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Μείωση απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών με ενσωμάτωση αδειών διάθεσης λυμάτων, αδειών στερεών, έγκρισης επέμβασης σε δασικές εκτάσεις κ.λ.π. στις Α.Ε.Π.Ο. ή τις Π.Π.Δ. Τυποποίηση περιεχομένων μελετών, περιεχομένου αποφάσεων, τυποποίηση γνωμοδοτήσεων συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, έκδοση εντύπων Δημιουργία Περιβαλλοντικής ταυτότητας έργου- Δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) Καθορίζονται οι Υπηρεσίες ελέγχου και προβλέπονται ρυθμίσεις για τις διαδικασίες επιθεωρήσεων-Ιδιώτες περιβαλλοντικοί επιθεωρητές «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ...» Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011)
Άρθρο 1: Κατάταξη έργων Άρθρο 2-7: Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων κατηγορίας Α: Α1, Α2, Ανανέωση Α.Ε.Π.Ο, Οριστική Μελέτη Εφαρμογής Άρθρο 8: Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων Β κατηγορίας-Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Άρθρο 9: Αδειοδότηση υφιστάμενων έργων Άρθρο 10: Αδειοδότηση σε περιοχές Νatura-Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Άρθρο 11: Περιεχόμενο Φακέλων Αδειοδότησης Άρθρο 12: Ενσωμάτωση Αδειών στην Περιβαλλοντική αδειοδότηση (Άδειες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, Άδειες διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων, Έγκριση Επέμβασης σε δασικές Εκτάσεις Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)
Άρθρο 13: Συμβούλια Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕ.Σ.Π.Α, ΠΕ.Σ.Π.Α.) Άρθρα 14-15: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Άρθρο 16: Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών Μ.Π.Ε. Άρθρο 17: Τέλη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Άρθρο 18: Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης-Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο Άρθρο 19: Γνωμοδοτήσεις και Δημόσια Διαβούλευση-aepo.ypeka.gr Άρθρο 20: Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις Άρθρο 21: Διοικητικές Κυρώσεις Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

7 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ομάδα 3η – Λιμενικά έργα Ομάδα 4η –Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών Ομάδα 5η -Εξορυκτικές δραστηριότητες Ομάδα 6η -Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπλασης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού Ομάδα 7η –Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ομάδα 8η -Υδατοκαλλιέργειες Ομάδα 9η –Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ομάδα 10η –Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ομάδα 11η- Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών Ομάδα 12η –Ειδικά έργα και δραστηριότητες Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και Υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

8 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και Υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κατηγορία Α1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΥΠΕΚΑ) Δημοσιοποίηση-Γνωμοδοτήσεις Φορέων, Υπηρεσιών, Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και κοινού Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων με Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ανάρτηση aepo.ypeka.gr Κατηγορία Α2 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Δ/νση ΠΕ.ΧΩ., Αποκεντρωμένη Διοίκηση) Δημοσιοποίηση-Γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιών, Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και Κοινού Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων με Απόφαση Γ.Γ. Αποκεν/νης Διοίκησης Κατηγορία Β Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ). Ενσωματώνονται στην άδεια εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητας (Δ/νσεις Ανάπτυξης Περιφερειών, ΕΟΤ, Ε.Ε.Τ.Τ. κλπ). Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

9 ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΠΠΔ υδραυλικών έργων Υ.Α /2013 (ΦΕΚ 3071/Β) Δήλωση με μορφή check list Ενσωμάτωσή τους στην άδεια εκτέλεσης έργου. Χανιά, 08 Απριλίου 2014

10 ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Ομάδα Είδος έργων/δραστηριοτήτων ΦΕΚ 1 Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών ΦΕΚ Β 2505/ 2 Υδραυλικά έργα ΦΕΚ Β 3071/ 3 Λιμενικά έργα ΦΕΚ Β 2425/ 4 Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών ΦΕΚ Β 3072/ 5 Εξορυκτικές δραστηριότητες ΦΕΚ Β 2001/ 6 Τουριστικές εγκαταστάσεις ΦΕΚ Β 3438/ Υγειονομικές μονάδες ΦΕΚ B 3266/ Εμπορικά κέντρα, χώροι στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαίδευση ΦΕΚ Β 2507/ 7 Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ΦΕΚ Β 2002/ 8 Υδατοκαλλιέργειες ΦΕΚ Β 2405/ 9 Βιομηχανικές δραστηριότητες ΦΕΚ Β 1275/ Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΦΕΚ Β 1987/ Συνεργεία αυτοκινήτων ΦΕΚ Β 2446/ 10 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΦΕΚ Β 104/ 11 Κέντρα υψηλής τάσης και υποσταθμοί ΦΕΚ Β 1999/ Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με καύσιμα ΦΕΚ Β 2036/ 12 Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας ΦΕΚ Β 1510/ Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείμανσης και μικροεπισκευής σκαφών ΦΕΚ Β 2407/ Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ΦΕΚ Β 2932/ Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.) Σωφρονιστικά καταστήματα και κέντρα κράτησης ΦΕΚ Β 2035/ Αλυκές Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

11 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Υ.Α /19 52 /2013 (ΦΕΚ 2436/Β) «Προδιαγ ραφές της Ειδικής Οικολογικ ής Αξιολόγη σης για έργα και δραστηρι ότητες της κατηγορί ας Β» Στόχος της Ε.Ο.Α. είναι ο καθορισμός τυχόν πρόσθετων μέτρων για την διασφάλιση της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής (Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α))-Αναφέρεται μόνο σε καινούργιες δραστηριότητες ή νέες στην οποίες πραγματοποιείται επέκταση Πηγές: Δελτίο Δεδομένων Natura, Σχέδια διαχείρισης, εκθέσεις εφαρμογής, Kόκκκινο Βιβλίο (ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ) Περιγραφή του έργου, Φωτογραφικό υλικό, αλληλεπιδράσεις, αθροιστικές επιπτώσεις, στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος-προστατευτέα, Επιπτώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής-εμπόδιο για τους στόχους διατήρησης Μείωση της έκτασης των οικοτόπων προτεραιότητας -Μείωση του αριθμό των ειδών Επίδραση σε ζωτικής σημασίας παραμέτρους (ισορροπία θρεπτικών) Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

12 Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
35% Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

13 Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
2014

14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ άρθρο 20 του Ν. 4014/2011
Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α΄ ή Β΄ υπόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ. Διακρίνονται σε: προληπτικές: κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης τακτικές: μετά την αδειοδότηση σε προκαθορισμένο χρόνο για την τήρηση της ΑΕΠΟ κατά την κατασκευή ή την λειτουργία έκτακτες: ταχεία διερεύνηση καταγγελιών ή συμβάντων Αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι: η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), η Αδειοδοτούσα Αρχή για τις προληπτικές επιθεωρήσεις οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές Οι διαπιστώσεις των επιθεωρήσεων θα αναρτώνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και θα συνοδεύουν την Περιβαλλοντική Ταυτότητα κάθε έργου Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ άρθρο 20 του Ν. 4014/2011
Αναμένεται Υπουργική Απόφαση που θα: Εξειδικεύει την διαδικασία και την συχνότητα των τακτικών επιθεωρήσεων Καθορίζει τις κατηγορίες των έργων που θα υπόκεινται σε προληπτικές επιθεωρήσεις Καθορίζει τις διαδικασίες για τις έκτατες επιθεωρήσεις Καθορίζει τρόπο υπολογισμού των διοικητικών κυρώσεων Αναμένεται Προεδρικό Διάταγμα όπου θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις: για τη σύσταση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών τη χορήγηση της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή και τη διάρκεια ισχύος της οι αρμοδιότητές του περιβαλλοντικού ελεγκτή, η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση η αμοιβή των περιβαλλοντικών ελεγκτών Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
Προληπτικές επιθεωρήσεις Εισηγήσεις Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας για έργα Α1 και Α2 κατηγορίας Έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων Έκτατες επιθεωρήσεις Αναφορές πολιτών Αναφορές οργανώσεων Διαβίβαση από Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ΥΠΕΚΑ Εισαγγελικές Παραγγελίες Άλλες επιθεωρήσεις Έλεγχοι για ποσοτική και ποιοτική κατάσταση υπόγειων υδάτων (υφαλμύρινση) Κ.Ε.Π.ΠΕ. Χανίων Τμήμα Περ/ντος &Υδροοικονομίας Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δ/νση Δημόσιας Υγείας Άλλης Υπηρεσίας Π.Ε. Χανίων ανάλογα το θέμα Δήμος Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Έλεγχοι ρυπαντών (νιτρικά, αμμωνιακά) σε υπόγεια ύδατα Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

17 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ-ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ-ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Διαχείριση Αστικών Λυμάτων Ανεξέλεγκτη διάθεση Α.Ε.Κ.Κ. Έλλειψη ή Παράβαση Περιβ/κών όρων Διαχείριση αποβλήτων βιομηχανίας Ανεξέλεγκτη Διάθεση Στερεών Αποβλήτων Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ-ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ-ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Υδροβιότοποι-Ρέματα Ποσοτικοί και Ποιοτικοί έλεγχοι σε Υπόγεια και Επιφανειακά Ύδατα Ποιότητα της ατμόσφαιρας (Μηχ. Περ., Πολυτεχνείου Κρήτης) Προστατευόμενες Περιοχές Ηχορύπανση Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

19 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ-ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ-ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013 Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

20 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟ 2013
4 σετ επιτόπιων μετρήσεων με φορητό εξοπλισμό (Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Οκτώβριο) για την διαπίστωση ποσοτικών (στάθμη) και ποιοτικών (αγωγιμότητα) διακυμάνσεων σε 23 σημεία υδροληψίας 3 σετ δειγματοληψιών (Ιούνιο, Αύγουστο, Οκτώβριο) σε 4 σημεία υδροληψίας προκειμένου για τον έλεγχο ποιότητας των αρδευτικών υδάτων από το εδαφοϋδρολογικό εργαστήριο του ΥΠΑΑΤ 1 σετ δειγματοληψιών σε 13 σημεία υδροληψίας για εντοπισμό ρυπαντικού φορτίου (Νιτρικά κ.α.) σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους. 3 σετ δειγματοληψιών στις πηγές και την λίμνη της Αγυιάς για εντοπισμό τυχόν ρυπαντικού φορτίου Χανιά, 08 Απριλίου 2014

21 ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ Το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης στοχεύει προς στην επιτάχυνση των διαδικασιών και την αποδέσμευση του δυναμικού των υπηρεσιών. Αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της επιθεώρησης μέσω της κατάρτισης προγραμμάτων τακτικών επιθεωρήσεων και την πρόβλεψη για ιδιώτες επιθεωρητές. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων θα συνοδεύουν το έργο ή την δραστηριότητα μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και της Ταυτότητά τους. Αναμένεται η περαιτέρω θεσμική «θωράκιση» των περιβαλλοντικών ελέγχων μέσω της τυποποίησης των διαδικασιών και των κυρώσεων. Πρόβλεψη μέτρων πίεσης για συμμόρφωση ως προς την περιβαλλοντική παράβαση και την αποκατάσταση της ζημιάς (Αδειοδοτούσες αρχές) Αναγκαία η ενίσχυση των υπηρεσιών με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον ουσιαστικό έλεγχο τήρησης των Περιβαλλοντικών όρων και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

22 Ευχαριστώ για την παρουσία και την προσοχή σας!
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ευχαριστώ για την παρουσία και την προσοχή σας! Χανιά, 04 Ιουνίου 2014


Κατέβασμα ppt "ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δρ. Χημικός Μηχανικός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google