Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

2 φορείς προώθησης αρχής ίσης μεταχείρισης  Νόμος 3304/2005  Συνήγορος του Πολίτη  Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης  Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Αποδέκτες: ιδιωτικός και δημόσιος τομέας

3 άρθρο 77 του “Καλλικράτη”  Δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων  Πρόσωπο εγνωσμένου κύρους κι εμπειρίας  Όχι αιρετός δήμου ή περιφέρειας ή βουλευτής  Επιλογή με πλειοψηφία 2/3 από το δημοτικό συμβούλιο  Δέχεται καταγγελίες για κακοδιοίκηση υπηρεσιών του δήμου  Υποστηρίζεται από υπηρεσίες του δήμου

4 άρθρο 77 του “Καλλικράτη”  Διαμεσολαβεί εξωδικαστικά  Έχει υποχρέωση να απαντά εντός 30 ημερών  Συντάσσει ετήσια έκθεση  Διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης που αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου  Λαμβάνει αντιμισθία

5 Η δομή της πρότασης  Γενικές αρχές λειτουργίας  Οι ελεγχόμενοι φορείς του Δήμου Αθηναίων  Τρόποι υποβολής καταγγελίας  Μέθοδος διαμεσολάβησης  Διάρθρωση υπηρεσίας  Αυτεπάγγελτη υποβολή προτάσεων  Κανονισμός λειτουργίας  Σχέση με άλλους ελεγκτικούς φορείς

6 γενικές αρχές λειτουργίας  Αμεροληψία, αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία => Αρχή της διαφάνειας - καταγραφή κάθε βήματος διαμεσολάβησης - σαφής μέθοδος διαμεσολάβησης  => Αρχή της ίσης μεταχείρισης - διασφάλισης πρόσβασης για όλους - αυξημένη προστασία ευπαθών ομάδων

7 γενικές αρχές λειτουργίας  Προστασία προσωπικών δεδομένων  Αρχή της επιείκειας  Αρχή της ταχείας επίλυσης διαφορών

8 ελεγχόμενοι φορείς  Υπηρεσίες δήμου  Νομικά πρόσωπα δήμου  Επιχειρήσεις δήμου Δήμος Αθηναίων: 14 Διοικητικές και κοινωνικές υπηρεσίες 7 οικονομικές υπηρεσίες 11 τεχνικές υπηρεσίες 18 νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

9 τρόποι υποβολής καταγγελίας Aρχή της ίσης μεταχείρισης = πρόσβαση για όλες / όλους  Έγγραφη καταγγελία  Fax, τηλέφωνο  Διαδικτυακά υποβαλλόμενη καταγγελία

10 μέθοδος αποτελεσματικής διαμεσολάβησης Η μέθοδος των τριών βημάτων  Tηλεφωνική παρέμβαση εντός 24 ωρών  Επίσκεψη στην καταγγελλόμενη υπηρεσία  Πόρισμα – δημοσιότητα

11 διάρθρωση υπηρεσίας  Ειδικοί συμπαραστάτες - αλλογενών / ομογενών / μειονοτήτων - πολεοδομίας / χωροταξίας / περιβάλλοντος - σεξουαλικού προσανατολισμού / ταυτ. Φύλου - πολιτισμού και πολυφωνίας - κοινωνικών αγαθών - ατόμων με αναπηρία  3 εργαζόμενοι διοικητικής υποστήριξης

12 αυτεπάγγελτη υποβολή προτάσεων  Ίση μεταχείριση + διαφάνεια = κριτήρια α) Τρία βήματα β) Είκοσι καταγγελίες  Κανονισμός λειτουργίας

13 κανονισμός λειτουργίας  Δημόσια δέσμευση τήρησης αρχών λειτουργίας  Βέλτιστες πρακτικές  Όρια παράλληλων αρμοδιοτήτων  Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου

14 σχέση με άλλους ελεγκτές  Ελεγκτής της Νομιμότητας  Συνήγορος του Πολίτη  Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης  Άλλες ανεξάρτητες αρχές

15 Symparastatis.wordpress.com


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google