Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μοντέλο DI-XL Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Δράση KA4 531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μοντέλο DI-XL Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Δράση KA4 531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μοντέλο DI-XL Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Δράση KA4 531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP

2 DI-XL Στόχος Συγγραφή του μοντέλου DI-XL  Συγγράφηκε από την ομάδα της NTK με συνεισφορές από τους υπόλοιπους εταίρους  Είναι βασισμένο στα αποτελέσματα της Έκθεσης Έρευνας και Ανάλυσης Αναγκών στις βιβλιοθήκες  Είναι δυναμικό. Θα περιέχει συστάσεις και συμπεράσματα από τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν  Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου μοντέλου για τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων δια βίου μάθησης μέσω των βιβλιοθηκών

3 Μοντέλο DI-XL Το μοντέλο DI-XL προτείνει: ΤΙΤΙ είναι διάδοση και τι θα πρέπει να διαδοθεί- αποτελέσματα προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης ΠΟΙΟΣΠΟΙΟΣ συμμετέχει – εμπλεκόμενοι, στόχοι ΓΙΑΤΙΓΙΑΤΙ να συμμετέχει κάποιος –οφέλη ΠΩςΠΩς γίνεται - εργαλεία και δράσεις - δεξιότητες και γνώσεις ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

4 Μοντέλο DI-XL Αποτελέσματα Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Κεφάλαιο 1 Αποτελέσματα Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Εμπλεκόμενοι και ομάδες Στόχοι Κεφάλαιο 2 Εμπλεκόμενοι και ομάδες Στόχοι Οφέλη της Συνεργασίας, δημιουργία συνεργασιών Κεφάλαιο 3 Οφέλη της Συνεργασίας, δημιουργία συνεργασιών Εργαλεία και Δράσεις Κεφάλαιο 4 Εργαλεία και Δράσεις Γνώσεις και Δεξιότητες, Κατάρτιση Κεφάλαιο 5 Γνώσεις και Δεξιότητες, Κατάρτιση Γλωσσάριο ΠΟΙΟΣ ΓΙΑΤΙ ΠΩΣ ΤΙ

5 Το μοντέλο DI-XL προσδιορίζει τα αποτελέσματα που μπορούν να διαδοθούν– Κεφάλαιο 1 Για να γίνει κατανοητή η μεγάλη γκάμα των αποτελεσμάτων Δια Βίου Μάθησης, είναι χρήσιμο να ταξινομηθούν με βάση τους στόχους, τη μορφή και το κοινό ΤΙ Example: National Library of Latvia uses network of libraries to promote and disseminate project results – books booklets, seminars, lectures Αποτελέσματα ανά στόχους Αποτελέσματα ανά μορφή Αποτελέσματα ανά κοινό Πληροφορίες για το πρόγραμμα – Πόστερ, φύλλάδια, μπροσούρες, logo, ιστοσελίδες, βίντεο, κοινωνικά δίκτυα, νέα, τύπος και ΜΜΕ Εκδηλώσεις - Σεμινάρια, συνέδρια, παρουσιάσεις, μαθήματα ―Άμεσα οφελούμενοι και εκπαιδευόμενοι ―Ευρύ Κοινό ―Διαμορφωτές Πολιτικής ―Χρηματοδότες και εταίροι του προγράμματος Κύριες Δραστηριότητες του προγράμματος – Μαθήματα, εγχειρίδια, τετράδια εργασίας, συναντήσεις και σεμινάρια, πλατφόρμες εκμάθησης, βάσεις δεδομένων Έντυπα - Έντυπα υλικά (π.χ. φυλλάδια) Αποτελέσματα του προγράμματος – Τελικές Αναφορές, αξιολογήσεις, προτάσεις, προτάσεις για νέα προγράμματα Ηλεκτρονικά – Ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, banner, ιστοσελίδες, blog, κοινωνικά δίκτυα Παράδειγμα: Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Λετονίας χρησιμοποιεί ένα δίκτυο βιβλιοθηκών για να προωθήσει αποτελέσματα προγραμμάτων- βιβλία, σεμινάρια, μαθήματα κλπ

6 Μοντέλο DI-XL Αποτελέσματα Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Κεφάλαιο 1 Αποτελέσματα Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Εμπλεκόμενοι και ομάδες Στόχοι Κεφάλαιο 2 Εμπλεκόμενοι και ομάδες Στόχοι Οφέλη της Συνεργασίας, δημιουργία συνεργασιών Κεφάλαιο 3 Οφέλη της Συνεργασίας, δημιουργία συνεργασιών Εργαλεία και Δράσεις Κεφάλαιο 4 Εργαλεία και Δράσεις Γνώσεις και Δεξιότητες, Κατάρτιση Κεφάλαιο 5 Γνώσεις και Δεξιότητες, Κατάρτιση Γλωσσάριο ΠΟΙΟΣ ΓΙΑΤΙ ΠΩΣ ΤΙ

7 Το μοντέλο DI-XL προσδιορίζει τους εμπλεκόμενους και τις ομάδες στόχους για τη διάδοση των αποτελεσμάτων Οι κύριοι εμπλεκόμενοι είναι οι βιβλιοθήκες και οι οργανισμοί Δια Βίου Μάθησης Οι ομάδες στόχοι περιλαμβάνουν: Χρήστες Βιβλιοθηκών Φοιτητές Επαγγελματίες της βιβλιοθήκης Συμμετέχοντες σε Εκδηλώσεις Δια Βίου Μάθησης που οργανώνονται από βιβλιοθήκες Χρήστες υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης Άτομα στην Αγορά Εργασίας Υπεύθυνους Λήψης Αποφάσεων Δημόσιους Υπαλλήλους και Αξιωματούχους Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Ακαδημαϊκούς (καθηγητές, λέκτορες, εκπαιδευτές, ερευνητές) Κοινό (γενικό κοινό, χρήστες των αποτελεσμάτων) ΜΜΕ, Δημόσιες Σχέσεις Οργανισμοί/άτομα που προσφέρουν πληροφορίες και συμβουλευτική σχετικά με την εκπαίδευση και τη κατάρτιση Κέντρα Ερευνών και οργανισμοί/ άτομα που ασχολούνται με θέματα δια βίου μάθησης ΠΟΙΟΣ

8 Το μοντέλο DI-XL προσδιορίζει τους εμπλεκόμενους και τις ομάδες στόχους για τη διάδοση των αποτελεσμάτων ΠΟΙΟΣ

9 Μοντέλο DI-XL Αποτελέσματα Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Κεφάλαιο 1 Αποτελέσματα Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Εμπλεκόμενοι και ομάδες Στόχοι Κεφάλαιο 2 Εμπλεκόμενοι και ομάδες Στόχοι Οφέλη της Συνεργασίας, δημιουργία συνεργασιών Κεφάλαιο 3 Οφέλη της Συνεργασίας, δημιουργία συνεργασιών Εργαλεία και Δράσεις Κεφάλαιο 4 Εργαλεία και Δράσεις Γνώσεις και Δεξιότητες, Κατάρτιση Κεφάλαιο 5 Γνώσεις και Δεξιότητες, Κατάρτιση Γλωσσάριο ΠΟΙΟΣ ΓΙΑΤΙ ΠΩΣ ΤΙ

10 Το μοντέλο DI-XL Model προτείνει οφέλη για τις βιβλιοθήκες και τους οργανισμούς Δια Βίου Μάθησης και ένα πλαίσιο για την δημιουργία συνεργασιών Εγκαθίδρυση συμφωνιών και συνεργασιών για κοινή δράση - Καθορισμός του ρόλου των εμπλεκομένων, επίσημες/ ανεπίσημες συνεργασίες, προδιαγραφές: γλώσσα, χρόνος, πηγές, εργαλεία Συγκεκριμένα βήματα για την εγκαθίδρυση συνεργασιών ΓΙΑΤΙ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ενίσχυση της εικόνας στο κέντρο της ανάπτυξης και της διάδοσης της γνώσης Χρήση των επαφών και των πηγών της κοινότητας των βιβλιοθηκών Νέες Υπηρεσίες για τους χρήστες των βιβλιοθηκών Μεγαλύτερος αντίκτυπος στις ομάδες στόχους και στους ωφελούμενους Ενεργή υποστήριξη της τοπικής κοινωνίαςΕνημέρωση για άλλες δραστηριότητες Δια Βίου Μάθησης Ευκαιρία για το προσωπικό των βιβλιοθηκών να αποκτήσει νέες δεξιότητες Περισσότερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη βιωσιμότητα των υλοποιούμενων προγραμμάτων Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησηςΠαρουσίαση των οργανισμών Δια Βίου Μάθησης σε νέες ομάδες στόχους Νέες συνεργασίες για τις βιβλιοθήκεςΜεγέθυνση δικτύων, νέες συνεργασίες

11 Μοντέλο DI-XL Αποτελέσματα Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Κεφάλαιο 1 Αποτελέσματα Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Εμπλεκόμενοι και ομάδες Στόχοι Κεφάλαιο 2 Εμπλεκόμενοι και ομάδες Στόχοι Οφέλη της Συνεργασίας, δημιουργία συνεργασιών Κεφάλαιο 3 Οφέλη της Συνεργασίας, δημιουργία συνεργασιών Εργαλεία και Δράσεις Κεφάλαιο 4 Εργαλεία και Δράσεις Γνώσεις και Δεξιότητες, Κατάρτιση Κεφάλαιο 5 Γνώσεις και Δεξιότητες, Κατάρτιση Γλωσσάριο ΠΟΙΟΣ ΓΙΑΤΙ ΠΩΣ ΤΙ

12 Το μοντέλο DI-XL Model προτείνει εργαλεία και δράσεις για διάδοση Διάφορα εργαλεία που σχετίζονται με διάφορες μορφές αποτελεσμάτων Δια Βίου Μάθησης; Πιθανόν να αφορούν διαφορετικές διαδικασίες για τους εμπλεκομένους και έχουν διαφορετικές ομάδες στόχους. Τα εργαλεία και οι δράσεις που προτείνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες των εμπλεκομένων. Παραδείγματα ΠΩΣ SIF, Λιθουανία - προωθεί τις ιστοσελίδες των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης μέσα από banner στις ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών Sedukon, Τσεχία, προτείνει τη διάδοση του προγράμματος μέσα από εκτυπωμένα υλικά, online εφαρμογές και εκδηλώσεις

13 Το μοντέλο DI-XL Model προτείνει εργαλεία και δράσεις για διάδοση– Κεφάλαιο 4 ΠΩΣ ΜορφήΕργαλείο Διαδικασίες για το προσωπικό της βιβλιοθήκης, υποχρεώσεις Διαδικασίες για τους οργανισμούς που υλοποιούν LLP προγράμματα, υποχρεώσεις Ομάδα-στόχος προσωπική Συνεντεύξεις (Προσωπικές συνεντεύξεις, Skype, τηλέφωνο…) Ενημέρωση των χρηστών της βιβλιοθήκης για το πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τις διαθέσιμες έντυπες/ηλεκτρονικές πληροφορίες, παροχή συμβουλών για ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης και σύσταση Εκπαίδευση των βιβλιοθηκάριων, διανομή των πρόσφατων στοιχείων, των πληροφοριών και των υλικών ενός προγράμματος δια βίου μάθησης, επικοινωνία σε τακτική βάση Χρήστες της βιβλιοθήκης = πιθανοί εκπαιδευόμενοι σε ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης Συναντήσεις, ομάδες συζήτησης σεμινάρια, συνέδρια Πρόσκληση των αναγνωστών, διοργάνωση εκδηλώσεων, παροχή χώρου, χρήση κάθε εκδήλωσης της βιβλιοθήκης για ενημέρωση σχετικά με ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης Προετοιμασία υλικών για ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης που θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις, π.χ. διαλέξεις, θέματα που θα συζητηθούν Ειδικοί σε θέματα βιβλιοθηκών, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, κυβερνητικές & τοπικές αρχές =συνεργάτες/εταίροι, εκπαιδευτές, φορείς λήψης αποφάσεων φυσική Παρουσίαση έντυπου υλικού, π.χ. το λογότυπο, μπροσούρες, φυλλάδια, αφίσες, βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό Έκθεση και παρουσίαση των εντύπων και υλικών στο χώρο της βιβλιοθήκης, διάδοση των υλικών σε άλλες βιβλιοθήκες και συνεργαζόμενους οργανισμούς, διανομή τους κατά την διάρκεια κοινωνικών εκδηλώσεων Διανομή στις βιβλιοθηκών των διαθέσιμων εντύπων και υλικών Χρήστες της βιβλιοθήκης, ευρύ κοινό, συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις της βιβλιοθήκης = πιθανοί εκπαιδευόμενοι σε ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης εικονική Διανομή ηλεκτρονικού περιεχομένου, π.χ. ιστοσελίδα του προγράμματος δια βίου μάθησης/κοινωνικά δίκτυα Διαφήμιση και σύνδεση με το περιεχόμενου του προγράμματος δια βίου μάθησης (κείμενο, διαφημιστικοί τίτλοι -banners, βίντεο) σε διάφορα εικονικά εργαλεία της βιβλιοθήκης Δημιουργία και διατήρηση ηλεκτρονικού εργαλείου, διανομή των συνδέσμων στη βιβλιοθήκη και ενημέρωση για ανανεώσεις Χρήστες της βιβλιοθήκης, άλλες βιβλιοθήκες, ευρύ κοινό= πιθανοί εκπαιδευόμενοι σε ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης Διανομή ενημερωτικών δελτίων με email και listserv Αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων για ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης σε παρεμφερείς και συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες και οργανισμούς με email, listserv ή RSS Διανομή των διαθέσιμων ενημερωτικών φυλλαδίων στη βιβλιοθήκη Ειδικοί σε θέματα βιβλιοθηκών, ακαδημαϊκοί, δάσκαλοι,, δημόσιοι υπάλληλοι = συνεργάτες, εκπαιδευτές, ακαδημαϊκοί, φορείς λήψης αποφάσεων Ειδήσεις (στο Facebook) Ενημέρωση και δημοσίευση ειδήσεων για ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης σε ένα κοινωνικό δίκτυο βιβλιοθηκών (π.χ. Facebook) Διανομή στη βιβλιοθήκη των πρόσφατων πληροφοριών για το πρόγραμμα δια βίου μάθησης, Χρήστες της βιβλιοθήκης, άλλες βιβλιοθήκες, ευρύ κοινό= πιθανοί εκπαιδευόμενοι σε ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης ArticlesΆρθρα Δημοσίευση άρθρων για ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης σε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό της βιβλιοθήκης Παροχή στοιχείων στη βιβλιοθήκη για το άρθρο που θα δημοσιευθεί. e-learning Διανομή της διαθέσιμης πλατφόρμας e-learning της βιβλιοθήκης (π.χ. Moodle), διαχείριση και διατήρηση του εκπαιδευτικού υλικού Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού e-learning, συνεργασία με την βιβλιοθήκη κατά την διάρκεια του προγραμματισμού εργαλεία Διοργάνωση συνέντευξης τύπου, ανακοινώσεις στον τύπο Επικοινωνία με τα υποστηρικτικά και συνεργαζόμενα παραδοσιακά μέσα – τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, έκδοση ανακοινώσεων τύπου στο Facebook και την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης Διανομή της επίσημης ανακοίνωσης τύπου στη βιβλιοθήκη, παρουσίαση στα συνεργαζόμενα μέσα Ευρύ κοινό = πιθανοί εκπαιδευόμενοι, συνεργάτες, εκπαιδευτές, πανεπιστημιακοί κύκλοι, φορείς λήψης αποφάσεων σε ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης Άλλα δημιουργικά εργαλεία δημόσιων σχέσεων, π.χ. διαγωνισμοί, παιχνίδια, εκθέσεις, κονσέρτα, εκδηλώσεις για τους κατάλληλους παραλήπτες Διοργάνωση εκδήλωσης δημοσίων σχέσεων με επίκεντρο στην παρουσίαση του προγράμματος δια βίου μάθησης, παροχή χώρου & μέσων Δημιουργία εκδήλωσης δημόσιων σχέσεων για την προώθηση ενός προγράμματος δια βίου μάθησης, συνεργασία με την βιβλιοθήκη για το σχεδιασμό και την διοργάνωση Ευρύ κοινό=πιθανοί εκπαιδευόμενοι, συνεργάτες, εκπαιδευτές, ακαδημαϊκοί, φορείς λήψης αποφάσεων σε ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης,

14 Το μοντέλο DI-XL Model προτείνει εργαλεία και δράσεις για διάδοση– Κεφάλαιο 4 ΠΩΣ ΗμερομηνίαΥλικό/εργαλείοΚοινό που προσέγγισε 00.00.0000 Συνέντευξη τύπου και ανακοίνωση στον τύπο σχετικά με το πρόγραμμα– 1)μέσα : τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση 2) διαδικτυακή σελίδα για βιβλιοθηκάριους - διαδίκτυο/Facebook/email/listserv/YouTube/foursquare… 200-2 000 000 00.00.0000 Σύνδεσμοι και διαφημίσεις σε ιστοσελίδες για βιβλιοθηκάριους/βιβλιοθηκονόμους -web/Facebook/YouTube/… μέχρι ιστοσελίδα για το πρόγραμμα/Facebook/forum/blog… 100-1 000 Από 00.00.0000 μέχρι το τέλος του προγράμματος Παρουσίαση του λογότυπου του προγράμματος και του σχετικού έντυπου στη βιβλιοθήκη500-1 000 Από 00.00.0000 μέχρι το τέλος του προγράμματος Προσωπικές συνεντεύξεις από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, ενημερώνοντας και περιγράφοντας το πρόγραμμα500-1 000 00.00.0000Διανομή του πρώτου έντυπου υλικού του προγράμματος σε άλλες βιβλιοθήκες, οργανισμούς ή φορείς 00.00.0000 Διάθεση των πληροφοριών για το πρόγραμμα στη σελίδα Facebook της βιβλιοθήκης, και στους φίλους στο Facebook 200-20 000 00.00.0000 Παρουσίαση του νέου και ενημερωμένου έντυπου υλικού για το πρόγραμμα, π.χ. φυλλάδια, εκδόσεις, εκπαιδευτικό υλικό, κλπ., στην βιβλιοθήκη 500-1 000 00.00.0000 Εκπαιδευτική συνάντηση/Σεμινάριο για τους εταίρους/συνεργάτες του προγράμματος, τις πιθανές συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες και οργανισμούς, τους φορείς χάραξης πολιτικής 30-60 από 00.00.0000μέχρι το τέλος του προγράμματος Ενημέρωση των ειδήσεων για το πρόγραμμα σε διαδικτυακή σελίδα για βιβλιοθηκάριους/βιβλιοθηκονόμους – web/Facebook/email/listserv… 200 - 500 00.00.0000 Τελικό Συνέδριο, αξιολόγηση και επιτυχία για τους συνεργάτες του προγράμματος, τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες και οργανισμούς, τους φορείς χάραξης πολιτικής 30-60 00.00.0000 Συνέντευξη τύπου σχετικά με την “ επιτυχία του προγράμματος”, ανακοίνωση τύπου στα μέσα + την διαδικτυακή σελίδα για βιβλιοθηκάριους 200-2 000 000 00.00.0000Παρουσίαση της τελικής έκθεσης στη βιβλιοθήκη και στη διαδικτυακή σελίδα για βιβλιοθηκάριους – web/Facebook, …. 500-1 000

15 Μοντέλο DI-XL Αποτελέσματα Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Κεφάλαιο 1 Αποτελέσματα Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Εμπλεκόμενοι και ομάδες Στόχοι Κεφάλαιο 2 Εμπλεκόμενοι και ομάδες Στόχοι Οφέλη της Συνεργασίας, δημιουργία συνεργασιών Κεφάλαιο 3 Οφέλη της Συνεργασίας, δημιουργία συνεργασιών Εργαλεία και Δράσεις Κεφάλαιο 4 Εργαλεία και Δράσεις Γνώσεις και Δεξιότητες, Κατάρτιση Κεφάλαιο 5 Γνώσεις και Δεξιότητες, Κατάρτιση Γλωσσάριο ΠΟΙΟΣ ΓΙΑΤΙ ΠΩΣ ΤΙ

16 Το μοντέλο DI-XL Model προσδιορίζει τη γνώση, τις δεξιότητες και την εκπαίδευση για την διάδοση- Κεφ. 5 Οι Βιβλιοθήκες χρειάζεται να καταλάβουν και να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Οι Βιβλιοθηκάριοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την προσωπική τους κινητοποίηση και τον ενθουσιασμό τους. Οι οργανισμοί Δια Βίου Μάθησης θα πρέπει να προσφέρουν στις βιβλιοθήκες κατάρτιση, με ορισμένη μορφή σε ορισμένο χρόνο. Οι οργανισμοί Δια Βίου Μάθησης θα πρέπει να καταλάβουν τις δυνατότητες των βιβλιοθηκών Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει τακτικά να ανανεώνονται και να μοιράζουν πληροφορίες ΠΩΣ ???


Κατέβασμα ppt "Μοντέλο DI-XL Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Δράση KA4 531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google