Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχολική Σύμβουλος 34ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχολική Σύμβουλος 34ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχολική Σύμβουλος 34ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση (Τ.Π.Ε) Βασίλα Βάσω Σχολική Σύμβουλος 34ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

2 Όροι που χρησιμοποιήθηκαν…
Πληροφορική Νέες Τεχνολογίες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών – International and Communication Technologies (Τ.Π.Ε.- I.C.T) 1980: μάθηση για τους Υπολογιστές 1990: αξιοποίηση- ενσωμάτωση των πληροφορικών εργαλείων – χρήση του διαδικτύου Σήμερα ευρεία εφαρμογή και απήχηση ως εργαλείο στην εκπαίδευση

3 Τ.Π.Ε - ορισμός Με τον όρο Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών χαρακτηρίζονται οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας(σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο), αλλά και τα μέσα που είναι φορείς αυτών των μηνυμάτων.

4 Βασικές προσεγγίσεις για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
Τεχνοκρατική ή τεχνική ή κάθετη προσέγγιση (αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο) Ολιστική ή ολοκληρωμένη ή οριζόντια προσέγγιση (οι ΤΠΕ ενσωματώνονται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα) Πραγματολογική ή μεικτή προσέγγιση (συνδυασμός των δύο προηγουμένων)

5 Δ.Ε.Π.Π.Σ και ΤΠΕ Από το με το ΔΕΠΠΣ γίνεται η εισαγωγή θεσμοθετημένα των Η/Υ στο νηπιαγωγείο. Αποτελεί αναγνωρισμένο εργαλείο που υποστηρίζει: Την επικοινωνία Τη συνεργασία Τη μετα – γνώση Τη δημιουργικότητα Δεν αντικαθιστούν τις βιωματικές δραστηριότητες – μέσο για την επέκταση και τον εμπλουτισμό των εμπειριών των μικρών παιδιών

6 Οι ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση
Αναγνωρισμένο εργαλείο μάθησης και εκπαίδευσης Εργαλείο υποστήριξης και εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας Συνεισφέρει στην προσωπική, κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική ανάπτυξη των παιδιών ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ Δεκαετίες ’80 – 90 έντονοι δισταγμοί Φόβοι Ανησυχία Ισχυρισμοί ότι απομονώνουν και επηρεάζουν αρνητικά τις κοινωνικές δεξιότητες των μικρών παιδιών Πραγματικές εμπειρίες

7 Βασικές προϋποθέσεις για την υποστήριξη της μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ
Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νηπιαγωγών. Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών Ένταξη του Η/Υ στην καθημερινή πρακτική του νηπιαγωγείου Ύπαρξη μέσα σε κάθε τάξη Η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού Η πρόσβαση στην τεχνολογία

8 Εμπόδια για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ
Έλλειψη πρόσβασης λόγω υλικοτεχνικής υποδομής Έλλειψη κινήτρου για εμπλοκή με τις ΤΠΕ Ανεπαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έλλειψη χρόνου για διερεύνηση, προετοιμασία και σχεδιασμό. Αρνητικές στάσεις – φόβοι – στερεοτυπίες Άγχος και χαμηλή αυτοπεποίθηση στη χρήση Το κόστος Έλλειψη τεχνικής υποστήριξης Έλλειψη στη βοήθεια επιλογής κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού

9 Σχεδιασμός και οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος των ΤΠΕ
Γωνιά του Η/Υ στην τάξη Ευκαιρίες για παιχνίδι, εξερεύνηση, διάλογο, όπως στις άλλες δραστηριότητες. Διαδραστικός πίνακας Προσφέρεται για διήγηση ιστοριών, καλλιτεχνική δημιουργία, σχεδίαση, ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων, πληροφοριών και εικόνων για τη Μελέτη Περιβάλλοντος, για τη μουσική…

10 Η χρήση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο από τα νήπια
Να επικοινωνήσουν με παιδιά άλλων νηπιαγωγείων Να γνωρίσουν άλλα σχολεία και να συνεργαστούν μαζί τους. Να δημοσιεύσουν – κοινοποιήσουν τις εργασίες τους. Να δουν εργασίες, εκθέματα δικά τους ή άλλων σχολείων μέσα από προγράμματα Να επισκεφτούν μουσεία, βιβλιοθήκες, εκθέσεις στη χώρα μας και στο εξωτερικό

11 Η χρήση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο από τον/ τη νηπιαγωγό
Αναζήτηση εκπαιδευτικού κατάλληλου λογισμικού Επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς για συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών και εκπαιδευτικού υλικού. Για ενημέρωση ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων Κατασκευή ιστοσελίδας Διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών

12 Κατηγοριοποίηση των λογισμικών
Λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής Ζωγραφικής και ανάπτυξης της δημιουργικότητας (drawing for children) Λογισμικά γενικής χρήσης (επεξεργασία κειμένου, εικόνας, power point) Ηλεκτρονικά παιχνίδια Εκπαιδευτικά (προσομοίωσης και εικονικής πραγματικότητας) Υπερμεσικά περιβάλλοντα (εγκυκλοπαίδειες, ηλεκτρονικά βιβλία) Λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης

13 Χαρακτηριστικά καταλληλότητας εκπαιδευτικού λογισμικού για την προσχολική ηλικία
Να ανταποκρίνεται στην ηλικία, στο επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Να μπορεί να προσαρμοσθεί σε διαφορετικούς μαθητές μα διαφορετικές ικανότητες. Να είναι ενταγμένο στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα Να δίνει ευκαιρίες για συνεργατική μάθηση με τη μορφή παιχνιδιού Να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή και να δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας Να επιτρέπει την παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους Να καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη φαντασία Να είναι εύχρηστο και ευχάριστο Να παρέχει ευκαιρίες για επίλυση προβλημάτων

14 Συμπερασματικά… Αναπτυξιακά κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό, που να υποστηρίζει τη μάθηση, να δίνει τη δυνατότητα για διερεύνηση, προτεραιότητα στη διαδικασία, χωρίς προαπαιτούμενες δεξιότητες των παιδιών, με λογική χρήση, κανόνες και όρια. Τα παιδιά να μαθαίνουν παίζοντας και να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητας τους, όπως και με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα.

15 Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Αγγελή Χ. & Βαλανίδης Ν.(επιμ.): Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση», ΕΠΙΕ, Κύπρος 2008 Βοσνιάδου Σ.(2006): Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές, εκδ. Gutenberg Κόμης Β.(2007): Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση, Κυρίδης Α.Δρόσος Β. Ντίνας Κ.(2003): Η Πληροφορική - επικοινωνιακή τεχνολογία στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση: Το Παράδειγμα της Γλώσσας, εκδ. Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός Νικολοπούλου Κ. (2008): Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση, εκδ. Πατάκη Παπανδρέου Μ. & Βελλοπούλου Α. (2000): Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών με τη χρήση και λειτουργία του υπολογιστή, εκδ. Ελληνικά Γράμματα


Κατέβασμα ppt "Σχολική Σύμβουλος 34ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google