Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΙΚΩΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Δεκαετία του 1960 Χρησιμοποίηση τεχνολογιών και τεχνικών συσκευών Χαρακτηρίζει την ορθολογική χρήση μιας ή περισσοτέρων τεχνολογιών Χαρακτηρίζει το λόγο, τις αξίες και τα υποτιθέμενα ή πραγματικά αποτελέσματα Αποκτά άλλη διάσταση με την εξέλιξη των υπολογιστών

3 ΦΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η περίοδος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των διδακτικών μηχανών (πριν το 1970), η πληροφορική προσέγγιση ( ), η πληροφορική ως μέσο και ως αντικείμενο εκπαίδευσης( ), οι τεχνολογίες πληροφορικής και των επικοινωνιών ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης (1990).

4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ως ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών Ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης Ως στοιχείο γενικής κουλτούρας Ως κοινωνικό φαινόμενο των σύγχρονων κοινωνιών

5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ο υπολογιστής δεν κάνει κοινωνικές διακρίσεις. Το μάθημα γίνεται κατανοητό και ευχάριστο. Ο μαθητής έχει την δυνατότητα να αναπτύξει μεθοδικό και επιστημονικό τρόπο σκέψης. Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται σαν εποπτικό μέσο σε όλα τα μαθήματα. Αναδύει νέες δυνατότητες μάθησης. Ο μαθητής προχωρά με ρυθμό ανάλογο των δυνάμεών του. Εύκολη διάδοση πληροφοριών και γνώσεων.

6 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ομοιομορφία της διδασκαλίας και αξιολόγησης Τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατασκευάζονται από μη ειδικούς Τα πακέτα λογισμικού είναι αυθαίρετα και ανεξιχνίαστα. Ο υπολογιστής μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική απομόνωση Ο υπολογιστής μπορεί να αναπτύξει μια αίσθηση εξάρτησης στο μαθητή Τα πολιτιστικά εμπόδια δυσχεραίνουν την οικειοποίηση και αφομοίωση της ακαδημαϊκής γνώσης Οι επιπτώσεις στην υγεία.

7 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι ΤΠΕ ως γνωστικό αντικείμενο Τεχνοκεντρικό μοντέλο ή προσέγγιση Οι ΤΠΕ ως αντικείμενο και ως μέσο Πραγματολογικό μοντέλο ή προσέγγιση Ολοκληρωμένο μοντέλο ή προσέγγιση Οι ΤΠΕ ως μέσο

8 ΤΕΧΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Διδάσκεται ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο Αφορά τις υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης Χαρακτηρίζεται από τεχνοκρατικό ντετερμινισμό Βασική επιδίωξη η απόκτηση γνώσεων πάνω στη λειτουργία των υπολογιστών και η εισαγωγή στον προγραμματισμό τους

9 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ενσωμάτωση στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών Χρησιμοποιείται ως γνωστικό εργαλείο Αφορά εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό φαινόμενο και στοιχείο κουλτούρας

10 ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Συνδυασμός τεχνοκεντρικού και ολοκληρωμένου μοντέλου Διδάσκεται και ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο Αφορά εκπαιδευτικούς της πληροφορικής και όλων των ειδικοτήτων Θεωρείται και ως στοιχείο γενικής κουλτούρας Χρησιμοποιείται και ως γνωστικό αντικείμενο

11 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Σκοπός Άξονες περιεχομένου της Πληροφορικής Το παιδί αναγνωρίζει τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή. Έρχεται σε πρώτη επαφή με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Αναγνωρίζει και πληκτρολογεί γράμματα, αριθμούς, λέξεις. Παίζει και συνθέτει με τα σχήματα. Χρησιμοποιεί εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης. Τροποποιεί εικόνες. Ακούει και παίζει με τους ήχους. Η νηπιαγωγός ξεναγεί τα παιδιά σε επιλεγμένους τόπους του Διαδικτύου (WWW). Συνεργάζεται με τα άλλα παιδιά.

12 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Γενικός σκοπός Ειδικός σκοπός Άξονες υλοποίησης του σκοπού της πληροφορικής - Ο υπολογιστής γνωστικό - διερευνητικό εργαλείο Ο υπολογιστής εποπτικό μέσο διδασκαλίας Ο υπολογιστής εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών Ο πληροφορικός αλφαβητισμός

13 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Άξονες περιεχομένου της Πληροφορικής Γνωρίζω τον υπολογιστή Παίζω και μαθαίνω με τον υπολογιστή Επικοινωνώ ηλεκτρονικά Γράφω και ζωγραφίζω Υπολογίζω και κάνω γραφήματα Ελέγχω και προγραμματίζω Δημιουργώ –Ανακαλύπτω -Ενημερώνομαι Ο υπολογιστής και οι εφαρμογές του

14 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Σκοπός Άξονες υλοποίησης του σκοπού της πληροφορικής Γνωρίζω – επικοινωνώ με τον υπολογιστή Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας Ο υπολογιστής στο σχολείο και στην κοινωνία Άξονες περιεχομένου της πληροφορικής - Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα Επικοινωνώ με τον υπολογιστή Ο υπολογιστής στο σχολείο και στην καθημερινή ζωή Ο υπολογιστής στο επάγγελμα Ο υπολογιστής στην κοινωνία και στον πολιτισμό

15 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Γενικός σκοπός Άξονες υλοποίησης του γενικού σκοπού και περιεχομένου της πληροφορικής Ο κόσμος της Πληροφορικής Γενική επισκόπηση των εφαρμογών της πληροφορικής Το υλικό των υπολογιστών Το λογισμικό συστήματος και εφαρμογών Πληροφοριακά Συστήματα Διερευνώ – δημιουργώ – ανακαλύπτω Συνθετικές εργασίες με λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, εκπαιδευτικό λογισμικό και προγραμματιστικά περιβάλλοντα Πληροφορική και σύγχρονος κόσμος Νέες επαγγελματικές προοπτικές

16 Άξονες υλοποίησης του σκοπού
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΑ ΤΕΕ Σκοπός Άξονες υλοποίησης του σκοπού Ο Κόσμος της Πληροφορικής Οι κατηγορίες και το υλικό των υπολογιστών Το λογισμικό συστήματος και εφαρμογών Επικοινωνίες και Δίκτυα Πληροφοριακά Συστήματα Διερευνώ – Δημιουργώ - Ανακαλύπτω Εργασίες με λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, λογισμικό ανάπτυξης πολυμέσων, λογισμικό δικτύων. Πληροφορική και Σύγχρονος Κόσμος Γενική επισκόπηση των εφαρμογών της πληροφορικής Το μέλλον

17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Διδασκαλία Μετάδοση γνώσεων Εποπτικό μέσο Δάσκαλος Επιμέρους γνωστικό αντικείμενο Μάθηση Οικοδόμηση γνώσεων Γνωστικό εργαλείο Μαθητής Γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου Διάφορες μορφές ή υλοποιήσεις Εκπαιδευτικό CD-Rom ή DVD Εκπαιδευτικός δικτυακός τόπος Συσκευές Λογισμικό γενικής χρήσης

18 Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή Λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής Λογισμικό καθοδήγησης ή διδασκαλίας Έμπειρα Διδακτικά Συστήματα Μάθηση με τη βοήθεια υπολογιστή - Προγραμματισμός (Logo ή Basic) - Συστήματα προσομοιώσεων

19 ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το Internet αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο Διαδίκτυο στον πλανήτη. Η ιστορία του ξεκινά στις ΗΠΑ, κατά τη δεκαετία του 1960,για στρατιωτικούς σκοπούς, και στη συνέχεια για την επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) μεταξύ επιστημόνων. Οι κατηγορίες υπηρεσιών του Διαδικτύου: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Forums, συνομιλίες και διασκέψεις (Chat, ICQ, video conference) Μεταφορά αρχείων (FTP) Έρευνα πληροφοριών ( WWW) και μηχανές αναζήτησης Πρόσβαση από απόσταση σε συστήματα πληροφορικής (Telnet)

20 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Το τοπικό σχολικό δίκτυο επιτρέπει την εύκολη διανομή πηγών και πληροφοριών επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση του χώρου και του χρόνου που επιβαρύνουν τη χρήση των υπολογιστικών τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα να ανανεωθεί σημαντικά η ζωή και η δραστηριότητα της τάξης επιτρέπεται στους μαθητές να αναπτύξουν νέες, διαφορετικές σχέσεις επικοινωνίας. Το Διαδίκτυο στο σχολείο συμβάλλει στην καλύτερη συστηματοποίηση της σχολικής ζωής διευρύνει τη σχολική κοινότητα επιτρέποντας την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (μέσω γραπτής συνομιλίας ή τηλεδιάσκεψης) επιτρέπει την πιο συστηματική διαχείριση των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών (πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, σε ψηφιακές βιβλιοθήκες).

21 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ
Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εποχής των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας Ευνοούν την αύξηση της κουλτούρας στην πληροφορική. Παροτρύνουν τη μάθηση του χειρισμού του πληροφοριακού συστήματος ως τεχνικού μέσου με πολλά συνθετικά όπως οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, χειριστήριο, δισκέτες κλπ. Ο μαθητής εξοικειώνεται με τους αριθμούς, τα γράμματα και τα γεωμετρικά σχήματα. Ανάπτυξη των αντανακλαστικών που εγκαλούν, για παράδειγμα, την ασύμμετρη διάταξη του σώματος σε δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. Έρευνα μιας στρατηγικής.

22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ραγδαία εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας
Ένταξη και ενσωμάτωση στα εκπαιδευτικά συστήματα Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση και τον επαναπροσανατολισμό της διαδικασίας της μάθησης Η διδασκαλία της Πληροφορικής ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο θεωρείται αναγκαία Επιφέρει αναβάθμιση Πρέπει να καθοδηγείται από ειδικούς Να παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση στις διάφορες βαθμίδες

23 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


Κατέβασμα ppt "Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google