Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σελ. 1/16 Μελέτη για την Υλοποίηση Γενικού Εμπορικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) Αθήνα, 28/06/2003 Εισηγητής: Σ. Πάγκαλος, Διευθυντής Temagon.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σελ. 1/16 Μελέτη για την Υλοποίηση Γενικού Εμπορικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) Αθήνα, 28/06/2003 Εισηγητής: Σ. Πάγκαλος, Διευθυντής Temagon."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σελ. 1/16 Μελέτη για την Υλοποίηση Γενικού Εμπορικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) Αθήνα, 28/06/2003 Εισηγητής: Σ. Πάγκαλος, Διευθυντής Temagon

2 Σελ. 2/16 Περιεχόμενα Παρουσίασης Αρμοδιότητες Επιμελητηρίου Περιεχόμενο Γ.Ε.ΜΗ. Φάσεις Υλοποίησης Γ.Ε.ΜΗ. Οφέλη Επιμελητηρίων Φάσεις Προετοιμασίας Επιμελητηρίων Παρεχόμενες Υπηρεσίες

3 Σελ. 3/16 Οφέλη Επιμελητηρίων  Σημείο Παρουσίας όλων των Επιχειρήσεων / Επαγγελματιών  Συγκεντρωμένα, Συνεπή και Έγκυρα Επιχειρηματικά Στοιχεία  Αναβάθμιση Ρόλου Επιμελητηρίων  Αρμόδιος Φορέας για τη Σύσταση / Μεταβολή όλων των Μορφών Επιχειρήσεων  Έκδοση Πιστοποιητικών σε σχέση με την Επιχειρηματική Δραστηριότητα  Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

4 Σελ. 4/16 Αρμοδιότητες Επιμελητηρίου  Παραλαβή και Καταχώρηση Στοιχείων Εταιρειών / Φυσικών Προσώπων  Βεβαίωση Πληρωμής Εισφορών  Έγκριση Σύστασης / Μεταβολής  Ανακοίνωση Σύστασης / Μεταβολών  Έκδοση Πιστοποιητικών  Παραλαβή και Καταχώρηση Στοιχείων  Βεβαίωση Πληρωμής Εισφορών  Ανακοίνωση Σύστασης / Μεταβολών  Έκδοση Πιστοποιητικών Ανώνυμες Εταιρείες Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Φυσικά Πρόσωπα

5 Σελ. 5/16 Περιεχόμενο Γ.Ε.ΜΗ.  Βασικά Στοιχεία  Καταστατικό / Ιδιωτικό Συμφωνητικό  Στοιχεία επιχείρησης  Ιδιότητα επιχείρησης  Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας / αλληλογραφίας  Γενικές Συνελεύσεις / Διοικητικά Συμβούλια  Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου  Μέτοχοι ή Εταίροι  Μετοχικό Κεφάλαιο  Ισολογισμοί (βιβλία γ κατηγορίας)  Ελεγκτές  Στοιχεία Δραστηριοτήτων Επιχείρησης  Προϊόντα / Υπηρεσίες  Εισφορές  Στοιχεία Οικείου Επιμελητηρίου

6 Σελ. 6/16 Φάσεις Υλοποίησης Γ.Ε.ΜΗ.

7 Σελ. 7/16 Φάσεις Προετοιμασίας Επιμελητηρίων Φάση II: Οργανωτικός Σχεδιασμός Φάση III: Τεχνολογικός Σχεδιασμός Φάση IV: Κατάρτιση Φάση I: Θεσμικό Πλαίσιο

8 Σελ. 8/16 Φάσεις Προετοιμασίας Επιμελητηρίων Φάση II: Οργανωτικός Σχεδιασμός Φάση III: Τεχνολογικός Σχεδιασμός Φάση IV: Κατάρτιση Φάση I: Θεσμικό Πλαίσιο

9 Σελ. 9/16 Θεσμικό Πλαίσιο  Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Αλλαγή Επιμελητηριακού Νόμου Διαμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Λειτουργίας Γ.Ε.ΜΗ. Ενεργή Συμμετοχή των Επιμελητηρίων σε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή

10 Σελ. 10/16 Φάσεις Προετοιμασίας Επιμελητηρίων Φάση II: Οργανωτικός Σχεδιασμός Φάση III: Τεχνολογικός Σχεδιασμός Φάση IV: Κατάρτιση Φάση I: Θεσμικό Πλαίσιο

11 Σελ. 11/16  Καταγραφή Υφιστάμενων Διαδικασιών Τμήματος Μητρώου  Αξιολόγηση – Σύγκριση με Διαδικασίες Γ.Ε.ΜΗ. / Σημεία Βελτίωσης  Σχεδιασμός Λειτουργίας Τμήματος Μητρώου Εξυπηρέτηση Κοινού Χειρισμός Μητρώου Διαχείριση Μητρώου  Ανάπτυξη Μοντέλου Λειτουργίας Επιμελητηρίων Οργανωτικός Σχεδιασμός Εκπόνηση Μελέτης Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Λειτουργιών

12 Σελ. 12/16 Φάσεις Προετοιμασίας Επιμελητηρίων Φάση II: Οργανωτικός Σχεδιασμός Φάση III: Τεχνολογικός Σχεδιασμός Φάση IV: Κατάρτιση Φάση I: Θεσμικό Πλαίσιο

13 Σελ. 13/16 Τεχνολογικός Σχεδιασμός  Καταγραφή και Αξιολόγηση Υλικοτεχνικής Υποδομής  Ανάπτυξη Μοντέλου  Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών  Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών  Βελτίωση Υποδομών και Εφαρμογών με στόχο την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας Εκπόνηση Μελέτης Τεχνολογικού Σχεδιασμού & Υλοποίηση Εφαρμογών

14 Σελ. 14/16 Φάσεις Προετοιμασίας Επιμελητηρίων Φάση II: Οργανωτικός Σχεδιασμός Φάση III: Τεχνολογικός Σχεδιασμός Φάση IV: Κατάρτιση Φάση I: Θεσμικό Πλαίσιο

15 Σελ. 15/16 Κατάρτιση  Καταγραφή Προσωπικού Επιμελητηρίων  Προσδιορισμός «Κρίσιμων» Θέσεων Εργασίας  Εκπαίδευση στις Εφαρμογές του Γ.Ε.ΜΗ. Προσωπικού Τμήματος Μητρώου Στελεχών Επιμελητηρίων Κατάλληλο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε εργαζομένους

16 Σελ. 16/16 Παρεχόμενες Υπηρεσίες  Πληροφορίες Σύστασης / Μεταβολής  Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας  Έκδοση Πιστοποιητικών για Σύνολο Επιχειρήσεων  Εξαγωγή Στατιστικών Στοιχείων Επιχειρήσεων Κλάδων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Αγοράς  Ψηφιακός Οδηγός για Επιχειρήσεις σε σχέση με σύσταση / μεταβολή  Παροχή Πληροφοριών για Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες


Κατέβασμα ppt "Σελ. 1/16 Μελέτη για την Υλοποίηση Γενικού Εμπορικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) Αθήνα, 28/06/2003 Εισηγητής: Σ. Πάγκαλος, Διευθυντής Temagon."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google