Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Δεκέμβριος 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Δεκέμβριος 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Δεκέμβριος 2012

2 Σκοπός της εργασίας Αξιολόγηση του συγκεκριμένου θεσμού-διαδικασίας και της ωφελιμότητας του με τη χρήση στατιστικών μεθόδων ανάλυσης σε δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους: ασκούμενους φοιτητές του Τμήματος, επόπτες καθηγητές φορείς απασχόλησης (εταιρίες Βιομηχανίας) - επιβλέποντες Στόχευση της μελέτης Την ανταπόκριση των φοιτητών στην πρακτική άσκηση (αυτογνωσία) Το βαθμό στον οποίο αξιοποιούνται οι γνώσεις που λαμβάνουν οι φοιτητές κατά τη φοίτηση τους στο Τμήμα αλλά και εκείνες που αποκτούν στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης Τις προσδοκίες τους μετά τη λήψη του πτυχίου Την άποψη των φοιτητών σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση και τη θέση τους στην αγορά εργασίας

3 Ερωτηματολόγια Συμπληρώνονται στο τέλος του εξαμήνου της πρακτικής άσκησης από τους ασκούμενους φοιτητές, τους φορείς απασχόλησης και τους επόπτες καθηγητές. Τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2007-2009. Δειγματοληπτικό μέγεθος: 166 ασκούμενοι Κλίμακα Αξιολόγησης Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης Περιγραφική Στατιστική Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) 12345 Καθόλουλίγοαρκετάπολύπάρα πολύ

4

5

6

7

8

9

10

11 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Αυτογνωσία- αξιολόγηση των εποπτών εργασίας Οι ασκούμενοι κρίνουν ότι: Διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικής και τεχνικής κατάρτισης καταξιώνοντας τη θέση τους στο εργασιακό περιβάλλον Πρόθυμοι να διεκπεραιώσουν το έργο τους, να βελτιωθούν περαιτέρω και να αναλάβουν πρωτοβουλίες Δεκτικοί σε συνεργασία με τον επιβλέποντα και τα στελέχη της εταιρίας Εργασιακοί επιβλέποντες (αξιολόγηση των ασκούμενων) Δηλώνουν (σε υπερθετικό βαθμό): Ικανοποιημένοι σε θέματα επικοινωνίας, συνεργασίας, επιδόσεων, εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προσήλωση με τους ασκούμενους Αναγνωρίζουν υψηλό επίπεδο θεωρητικής και τεχνικής κατάρτισης, μεγάλες δεξιότητες σε θέματα προγραμματισμού, οργάνωσης και αυτοκυριαρχίας Στηρίζουν το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης επειδή κομίζει επιχειρηματικά ωφέλη και επιδιώκουν τη συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος

12 Αξιολόγηση του Φορέα απασχόλησης Οι ασκούμενοι διαπιστώνουν: Ικανοποίηση από την εταιρία επιλογής (αυτοτελώς ή μέσω του Γ.Π.Α.), τις εγκαταστάσεις, τη συμπεριφορά των στελεχών της, τη διαφύλαξη του ωραρίου εργασίας Ταύτιση του περιγραφόμενου έργου με τα αντικείμενα εργασίας που διεκπεραίωσαν αλλά και μερική παρέκκλιση ενίοτε Επιμόρφωση λόγω εμπλουτισμού των γνώσεων και εμπειριών και ικανοποίηση από το μισθολογικό καθεστώς Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη (σε ποσοστό 20-30%) Αξιολόγηση του Ακαδημαϊκού επόπτη και της Πρακτικής Άσκησης Οι ασκούμενοι εκφράζουν: Ικανοποίηση από το επίπεδο των γνώσεων που προσφέρει το οικείο Τμήμα και από τις προωθητικές ενέργειες του Γ.Π.Α. και γενικότερα από το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης Ως επαρκή τη βοήθεια και συνεργασία του Ακαδημαϊκού επόπτη, το χρονικό διάστημα της Π.Α., μέτρια όμως την οργανωτική δομή λειτουργίας της Π.Α. στο Τμήμα

13 Προοπτικές επιστημονικής εξέλιξης με την απόκτηση πτυχίου α) Αναζήτηση εργασίας (πρωτίστως) β) Λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος σε ελληνικά και διεθνή Πανεπιστήμια ή και σε ΤΕΙ συνεργαζόμενα με Πανεπιστήμια στο εσωτερικό Λόγοι μετεκπαίδευσης: διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης και επαγγελματικής καριέρας εμβάθυνση σε εξειδικευμένες γνώσεις Προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης Θετική εικόνα Η εμπειρία λόγω της πρακτικής άσκησης και η ποιότητα του πτυχίου, αλλά και μεταπτυχιακού, βοηθούν σημαντικά στη διεκδίκηση επαγγελματικής θέσης στην εγχώρια αγορά Αρνητική εικόνα - Συναισθήματα ανασφάλειας Δυσκολία ανεύρεσης εργασίας και για μεγάλο χρονικό διάστημα Αποδοχή εργασίας μη σχετικής με τις αποκτηθείσες γνώσεις Έλλειψη αξιοκρατικών κριτηρίων για πρόσληψη στο δημόσιο (βελτιωμένη εικόνα για τον ιδιωτικό τομέα) Αμφιβολία στις προθέσεις της επιχείρησης να διασφαλίσει τα εργασιακά δικαιώματα τους Οι οικονομικοί μετανάστες ασκούν μικρή ανταγωνιστική επιρροή

14 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣ Η ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

15 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

16 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Κατέβασμα ppt "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Δεκέμβριος 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google