Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοικητικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Αίθουσα Συνεδριάσεων Πανεπιστημίου 44 “ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοικητικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Αίθουσα Συνεδριάσεων Πανεπιστημίου 44 “ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοικητικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Αίθουσα Συνεδριάσεων Πανεπιστημίου 44 “ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ”. 25 η Απριλίου 2013

2 ΣΚΟΠΟΣ είσοδος στην Περιφέρεια Αττικής περίπου 8.486 ανέργων νέων ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων: •2.486 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ •6.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3 Τομείς δραστηριότητας: •Αγροτικά, •Οικονομία-Διοίκηση, •Παιδαγωγικά, •Περιβάλλον, •Ενέργεια, •Μεταποίηση-Εμπόριο, •Πολιτισμός-Αθλητισμός-Επικοινωνίες, •Τεχνικά-Μεταφορές, •Υγεία-Πρόνοια-Κοινωνική Φροντίδα Στα παραπάνω θεματικά πεδία, δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που αφορούν στην Ναυτιλία και στον Τουρισμό καθώς θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης προκήρυξης. Χωρίς καμία επιβάρυνση της επιχείρησης.

4 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: •πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες •πρακτική άσκηση των ανέργων μετά την κατάρτιση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής. •υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον άνεργο πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης •Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

5 Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα ή το εργοτάξιο). Πίνακας. Αντιστοιχία Απασχολουμένων - Καταρτιζομένων Πρακτικής Άσκησης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 0-4Έως 1 άτομο Από 5 και πάνωΊσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων

6 Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας αφορά : •Λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, των ανέργων οικονομικής αξίας 1.100€ Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1400€, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών.

7 Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

8 https://www.voucher.gov.gr/

9

10 Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση αποφοίτων Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ •Έτος κτήσης του πτυχίου. •Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012) •Βαθμός πτυχίου Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 90 μόρια

11

12 Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης •Ηλικία υποψηφίου. •Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας. •Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012). Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 90 μόρια

13

14 Επιχειρήσεις - Μέλη Οι Επιχειρήσεις - Μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα με τη χρήση ειδικών κωδικών που τους δίδονται από το Επιμελητήριο. Οι επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αγγελίες αναζήτησης προσωπικού, με στόχο την εύρεση στελεχιακού δυναμικού σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Υποψήφιοι Οι επισκέπτες του συστήματος έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο σύστημα και να αποκτήσουν έναν μοναδικό κωδικό εισόδου. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους καθώς και να καταθέσουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση.

15

16 CONSUL K.E.K. ErgoWay I-LearnΙΜΕ & Ε Α.Ε. ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Α.Ε. ΑΚΜΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. ITEC - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

17 Σύρος Κοσκοβόλης Μονάδα προγραμματισμού, σχεδιασμού, ωρίμανσης και υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων ΕΕΑ Τηλ. 210 3380236 Email: skoskovolis@eea.gr


Κατέβασμα ppt "Διοικητικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Αίθουσα Συνεδριάσεων Πανεπιστημίου 44 “ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google