Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας

2 Σκοπός Δημιουργίας Οδηγού Επιλογής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Η συνέχιση των σπουδών αποτελεί σημαντικό βήμα για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία Συνεχής αύξηση της ζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων Επιτακτική η ανάγκη πληροφόρησης για τις δυνατότητες των μεταπτυχιακών Τι είναι απαραίτητο να γνωρίζετε για τους όρους και τις προϋποθέσεις των μεταπτυχιακών σπουδών Κριτήρια εισαγωγής αλλά και τις διαδικασίες πρόκρισης και τελικής επιλογής των υποψηφίων

3 Το «Γιατί» των Μεταπτυχιακών Είναι κατάλληλη η επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών; Είμαι διατεθειμένος να αφιερώσω τον χρόνο και τον κόπο που απαιτείται για την περάτωση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος; Μήπως θα μπορούσα να αξιοποιήσω το διάστημα μέχρι να βρω δουλειά διαφορετικά; Μήπως η επαγγελματική εμπειρία είναι πιο σημαντική για την εργασία που επιθυμώ;

4 Τι – Πως – Που των Μεταπτυχιακών Αφιέρωση πολύ χρόνου προκειμένου να προχωρήσετε στην κατάλληλη επιλογή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Η επιλογή γίνεται μια δύσκολη υπόθεση καθώς είναι πάρα πολλά τα ιδρύματα που προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές

5 Τι – Πως – Που των Μεταπτυχιακών Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν: Τύπος και τόπος των σπουδών  Ελλάδα ή Εξωτερικό;  Πλήρους ή μερικής φοίτησης; Οικονομικό  Δίδακτρα και κόστος διαβίωσης  Το ίδρυμα παρέχει βοήθεια στο οικονομικό;  Υπάρχει δυνατότητα παραμονής σε φοιτητική εστία;  Υπάρχει δυνατότητα μερικής απασχόλησης μέσα στο ίδρυμα ή έξω από αυτό;

6 Επίβλεψη  Καλή συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή  Συνεχής επαφή για βοήθεια στα καινούργια πεδία γνώσης Διευκολύνσεις  Ενημέρωση σχετικά με διευκολύνσεις από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής Γεωγραφική θέση  Απόσταση από τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας

7 Γλώσσα (για σπουδές στο εξωτερικό)  Ένα από τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να επιλύσετε  Απαιτείται πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων της γλώσσας στην οποία διδάσκεται το πρόγραμμα  Απαιτείται συγκεκριμένο πτυχίο ή πιστοποίηση της συγκεκριμένης γλώσσας

8 Η Επιλογή του Μεταπτυχιακού Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταλληλότερη επιλογή για τον κάθε υποψήφιο

9 Περιεχόμενο προγράμματος Ερευνητικές Κατευθύνσεις Είναι σημαντικό να ενημερωθείτε για την δομή του προγράμματος των μεταπτυχιακών σπουδών Πρόγραμμα σπουδών Ερευνητική εργασία Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε επίπεδο Διδακτορικού

10 Διδακτικό προσωπικό – Εξοπλισμός Τομείς εξειδίκευσης των καθηγητών του τμήματος που σας ενδιαφέρει Επάρκεια του τεχνολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου

11 Σημαντική η συνάφεια μεταξύ των ενδιαφερόντων και προσδοκιών σας με τις δυνατότητες που προσφέρει το πανεπιστήμιο που σας ενδιαφέρει Καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χρόνου που θα διαθέσετε για μεταπτυχιακές σπουδές

12 Σύνδεση του Προγράμματος με την αγορά εργασίας Οι μεταπτυχιακές σπουδές δεν συνεπάγονται από την εργασιακή εξασφάλιση και ανέλιξη αν δεν συμβαδίζουν με τις τάσεις της αγοράς εργασίας Απαραίτητη η επαρκής πληροφόρηση για την αξιοποίηση της μεταπτυχιακής σας ειδίκευσης Απαραίτητη η δημιουργία μιας ρεαλιστικής εικόνας για την απασχόληση στον τομέα που σας απασχολεί, βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία

13 Κόστος σπουδών και διαβίωσης Διαφέρουν ανάλογα με την χώρα Την τοποθεσία του πανεπιστημίου Την κατεύθυνση μεταπτυχιακών σπουδών που ακολουθείτε Ενημερωθείτε έγκαιρα για: Υποτροφίες που χορηγούνται από διάφορα Ιδρύματα και Κληροδοτήματα Υποτροφίες από το ίδιο Πανεπιστήμιο Δυνατότητα απασχόλησης εντός και εκτός του πανεπιστημίου Άλλες διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης

14 Διαδικασία Αίτησης Σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει την κατάλληλη επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος Το Γραφείο Διασύνδεσης, στο οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε, μπορεί να σας προσφέρει ουσιαστική και άμεση βοήθεια στον τομέα αυτό

15 Δικαιολογητικά που απαιτούνται Διαφοροποιούνται ανάλογα με:  Τις προϋποθέσεις που θέτει το τμήμα διεξαγωγής του Προγράμματος  Τον κλάδο σπουδών και τον τύπο του μεταπτυχιακού (MSc, MBA, MA κτλ)

16 Συνήθως απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση στο τμήμα Βιογραφικό σημείωμα Πτυχίο με αναλυτική βαθμολογία και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ όταν αυτό έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό. Συστατικές επιστολές Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας Τα τεστ TOEFL/GMAT/GRE, σε περιπτώσεις που στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ή σεμινάρια στην αγγλική γλώσσα.

17 Βιογραφικό Σημείωμα Αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία αίτησης για Μεταπτυχιακό Συνοπτική παρουσίαση των γνώσεων, των εμπειριών και των ικανοτήτων σας Σκοπός Να δημιουργήσει μία θετική εικόνα για εσάς Να βοηθήσει στη διαδικασία επιλογής

18 Συνοδευτική Επιστολή Πολλές φορές ζητείται μια γραπτή έκθεση “application essay” ή αλλιώς μια προσωπική δήλωση “personal statement” Σας βοηθάει να παρουσιάσετε: Τον χαρακτήρα Τα σχέδια Τα ενδιαφέροντά σας

19 Συστατικές Επιστολές Ενισχύει την υποψηφιότητά σας ακόμα και όταν το μόνο που σας διακρίνει είναι το ισχυρό κίνητρο

20 Σε Ποιους Απευθύνεστε Ακαδημαϊκό ή Επαγγελματικό Επίπεδο Άτομα που σας γνωρίζουν καλά Παράδειγμα Πρόσφατος Προϊστάμενος Επιβλέπων Καθηγητής Επιλέξτε μια ποικιλία ατόμων που μπορούν να αναφερθούν σε διαφορετικές πτυχές των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων σας


Κατέβασμα ppt "ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google