Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)

2 ΓΕΝΙΚΑ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010 και ήδη έχει υλοποιηθεί ο πρώτος κύκλος ΠΑ (Ιούλιος- Αύγουστος 2011) Εντάσσεται και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ ( ) και το ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΔΒΜ) Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος για το Τμήμα ΠΕΒ είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Βασίλης Πλαγιανάκος και Ιδρυματικός Υπεύθυνος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Μαγκλογιάννης

3 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η απόκτηση εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/ και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η ΠΑ Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών

4 Η ΠΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Όλοι οι φοιτητές, όλων των εξαμήνων, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΑ Η ΠΑ προσφέρεται ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής με 2 διδακτικές μονάδες Το μάθημα προσφέρεται και στα δυο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό) και υπολογίζεται στα Ελεύθερα Επιλογής Μαθήματα για τη λήψη πτυχίου Στην αναλυτική βαθμολογία των φοιτητών(-τριών) που συμμετέχουν δεν μπαίνει βαθμός. Η αξιολόγηση γίνεται με τον χαρακτηρισμό «επιτυχία» ή «αποτυχία»

5 Η ΠΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΑ, όμως η αξιολόγηση αυτών που τελικά γίνονται αποδεκτοί, πραγματοποιείται με βάση ορισμένα κριτήρια: β. τον αριθμό μαθημάτων που έχει περάσει γ. το συνολικό βαθμό του/της (Μ.Ο.) και δ. το εξάμηνο σπουδών φοίτησης Κριτήριο αποκλεισμού αποτελεί η αποτυχία στο 50% των υποχρεωτικών μαθημάτων που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών μέχρι το έτος που έχει ολοκληρώσει ο φοιτητής.

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ΠΑ διαρκεί 2 μήνες και υλοποιείται Ιούλιο- Αύγουστο Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει το Φεβρουάριο κάθε έτους και διαρκεί τέσσερις (4) μήνες (Φεβρουάριο-Μάιο) Το Γραφείο Πρακτικής άσκησης θα ενημερώνει για τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων. Οι ασκούμενοι αποζημιώνονται για την ΠΑ και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για την περίπτωση ατυχήματος Οι φορείς υποδοχείς ανακοινώνονται μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΑ (

7 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

8 ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Μέχρι σήμερα, οι συνεργαζόμενοι με το Πανεπιστήμιο φορείς για την ΠΑ ανέρχονται στους 94 (για το τμ. ΠΕΒ  43 που άνοιξαν 148 θέσεις, για το τμ. ΠΟΑ 51 που άνοιξαν 214 θέσεις) Οι μισοί περίπου αφορούν το δημόσιο τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, Δήμοι, Περιφέρειες, Νοσηλευτικά ιδρύματα, Επιμελητήρια) και οι άλλοι μισοί τον ιδιωτικό και καλύπτουν διάφορες περιοχές της χώρας Η εξεύρεση των φορέων γίνεται από το Γραφείο ΠΑ, τους καθηγητές του τμήματος, αλλά και από τους ίδιους τους φοιτητές

9 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΠΑ
Από τους ασκούμενους: 29 φοιτητές ολοκλήρωσαν την ΠΑ για το 19 στον Δημόσιο Τομέα και 10 στον Ιδιωτικό Τομέα Το 83% των ασκούμενων  πάρα πολύ έως πολύ ικανοποιημένοι από τον φορέα ΠΑ. Το 83% των ασκούμενων  πάρα πολύ έως πολύ ικανοποιημένο από την γενικότερη εμπειρία της πρακτικής του άσκησης. Το 86,3%  η ΠΑ είναι χρήσιμη για την μελλοντική εργασιακή εξέλιξη των φοιτητών.

10 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΠΑ
Από τους φορείς υποδοχής: το 80% επιθυμούν να συνεργαστούν ξανά με το Πανεπιστήμιο στα πλαίσια της πρακτικής το 86,2% των εποπτών απάντησε ότι έμεινε πάρα πολύ έως πολύ ικανοποιημένο από τη συνεργασία του με τον φοιτητή σε θέματα συμπεριφοράς, απόδοσης και εκτέλεσης καθηκόντων Το 93% των φοιτητών θα το σύστηνε ο επόπτης τους για μόνιμη απασχόληση στον φορέα/ επιχείρηση αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.

11 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΠΑ
Γενικότερα, τα ποσοστά ικανοποίησης των φοιτητών και εποπτών ήταν πολύ υψηλά σχεδόν σε όλους τους τομείς και κατά συνέπεια, μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η ΠΑ παρείχε σημαντικά οφέλη και αποτέλεσε μία καλή εμπειρία για τους φοιτητές, από την οποία άντλησαν γνώσεις, ήρθαν σ’ επαφή με την επιχειρησιακή κουλτούρα και τους κανόνες που διέπουν έναν εργασιακό χώρο, τους δόθηκε η δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες και να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές τους γνώσεις.

12 Επικοινωνία Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Τρίτη- Παρασκευή


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google