Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

3  Ώθηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας και αποκατάστασης  Βελτίωση επιπέδου σπουδών  Απαιτούμενο εφόδιο για ακαδημαϊκή καριέρα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας  Αυξημένη ζήτηση εξειδικευμένων στελεχών  Υψηλά απαιτούμενα προσόντα για την ένταξη στην αγορά εργασίας

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας  Περιλαμβάνουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ◦ Διάρκεια φοίτησης (1,5 – 2 έτη) ◦ Συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ◦ Τρία είδη: Master of Science (MSc), Master of Art (MoA), Master on Business Administration (MBA)  Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών: ◦ Διάρκεια φοίτησης (3 – 5 έτη) ◦ Εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο ◦ Ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις ◦ Συνώνυμο της ακαδημαϊκής έρευνας

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας Στο εξωτερικό οι πτυχιούχοι ΤΕΙ γίνονται δεκτοί σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Ελλάδα δίνεται η δυνατότητα βάσει νόμου οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. να γίνονται δεκτοί στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και ΤΕΙ)

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

8 This is an example text. Go ahead an replace it with your own text. Αποσαφήνιση Εννοιών – Συλλογή Πληροφοριών Επιλογή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Προσωπική Ενεργοποίηση ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑΠΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ; Προσωπικοί στόχοι Μελλοντικοί επαγγελματικοί στόχοι (με τι θέλω να ασχοληθώ στο μέλλον) Αυτό που επιθυμώ απαιτεί μεταπτυχιακές σπουδές ή όχι Οι απαντήσεις αυτές απαιτούν ενεργοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

9 Προσωπική Ενεργοποίηση Αποσαφήνιση Εννοιών – Συλλογή Πληροφοριών Επιλογή Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑΠΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ; Προσωπικοί στόχοι Μελλοντικοί επαγγελματικοί στόχοι (με τι θέλω να ασχοληθώ στο μέλλον) Αυτό που επιθυμώ απαιτεί μεταπτυχιακές σπουδές ή όχι Οι απαντήσεις αυτές απαιτούν ενεργοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τύπος προγράμματος Αντικείμενο σπουδών Τόπος διεξαγωγής σπουδών Επίπεδο Ιδρύματος Κόστος (δίδακτρα, διαβιώση, κλπ) Γλώσσα διδασκαλείας Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS κατά τη διάρκεια των σπουδών κρίνεται θετική εμπειρία

10 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Δημιουργία λίστας από επιθυμητές επιλογές Διαδικασία υποβολής φακέλων αιτήσεων ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑΠΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ; Προσωπικοί στόχοι Μελλοντικοί επαγγελματικοί στόχοι (με τι θέλω να ασχοληθώ στο μέλλον) Αυτό που επιθυμώ απαιτεί μεταπτυχιακές σπουδές ή όχι Οι απαντήσεις αυτές απαιτούν ενεργοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών Προσωπική Ενεργοποίηση Αποσαφήνιση Εννοιών – Συλλογή Πληροφοριών ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τύπος προγράμματος Αντικείμενο σπουδών Τόπος διεξαγωγής σπουδών Επίπεδο Ιδρύματος Κόστος (δίδακτρα, διαβιώση, κλπ) Γλώσσα διδασκαλείας Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS κατά τη διάρκεια των σπουδών κρίνεται θετική εμπειρία Επιλογή Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

11 Είναι η συνολική παρουσίαση των προσόντων που διαθέτει ο υποψήφιος Συνήθως περιλαμβάνει: Διάρκεια σπουδών Εκπαιδευτικό Ίδρυμα προέλευσης Αντικείμενο σπουδών Τυχόν εργασιακή εμπειρία Βαθμολογία βασικών μαθημάτων Απαιτεί την υποβολή και κάποιων δικαιολογητικών (ορίζονται σε σχετική ανακοίνωση) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας Αντίγραφο πτυχίου/ αναλυτική βαθμολογία Παράρτημα διπλώματος (μόνο για αιτήσεις στο εξωτερικό) Συστατικές επιστολές Πτυχίο Αγγλικών (ή /και άλλης γλώσσας) Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Συνοδευτική επιστολή

13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας ERASMUS Programme Κινητικότητα φοιτητών σε πανεπιστήμια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Vulcanus in Japan Programme Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και τοποθέτησης σε Ιαπωνικές εταιρείες Άλλα προγράμματα κατάρτισης (training programmes π.χ CERN)

15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ερευνητικά Εργαστήρια στο ΤΕΙ Αθήνας Ερευνητικά Εργαστήρια στην αγορά εργασίας Πρακτική Άσκηση Πτυχιακή Εργασία

16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

18 Αγίου Σπυρίδωνος και Μήλου 1 210 – 5385182 career@teiath.gr www.career.teiath.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

19 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google