Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΠΣ 2000 - 2006

2 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

3 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Παράγοντες που επηρεάζουν τους ρυθμούς υλοποίησης Τυπολογίες έργων ως προς την πρόοδο υλοποίησης

4 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ενεργοποίηση, ένταξη, ωρίμανση, υλοποίηση Ρυθμός υλοποίησης: Πραγματικές πληρωμές / Αναμενόμενες πληρωμές Παράγοντες  Τελικοί Δικαιούχοι  Κατηγορία έργων  Μέγεθος έργων Προσέγγιση κόστους / ωφέλειας  Ρυθμός υλοποίησης  Μερίδιο του Ε.Π.

5 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΟ ΔΗΜΟΣ ………. ΔΕΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ ΕΡΓΟΣΕ ………………

6 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΔ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΙΔ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΜΕ ΙΔ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ-ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

7 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

8 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ (ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

9 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ (ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

10 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ (ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

11 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

12 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

13 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Με προκαθορισμένες κατηγορίες Με μη προκαθορισμένες κατηγορίες ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ

14 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κατηγορία έργων: Εργολαβίες, ΕΚΤ, Ιδιωτικές Επενδύσεις, Προμήθειες, Τεχνικές Μελέτες, Υπηρεσίες Χρόνος που παρήλθε από την ένταξη Χρόνος που παρήλθε από τη σύμβαση Ποσοστό συμβασιοποίησης Ποσοστό πληρωμών Λογική κόστους / ωφέλειας:  Εντοπισμός προβληματικής κατηγορίας  Μερίδιο του Ε.Π.

15 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝΔΕΝΔΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

16 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

17 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΜΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΑΔΩΝ (CLUSTER ANALYSIS)

18 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006

19 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΟΜΑΔΕΣ CLUSTER

20 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

21 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

22 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google