Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ενημερωτικός Φάκελος 3.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ενημερωτικός Φάκελος 3."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ενημερωτικός Φάκελος 3

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ •Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 •Ρόλος της ΕπιτροπήςΡόλος της Επιτροπής •Ισοσκελισμός αποτελεσματικότητας και ισότητας στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση και κατάρτισηΙσοσκελισμός αποτελεσματικότητας και ισότητας στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση •ComeniusComenius •eTwinningeTwinning •Προς έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης ΕκπαίδευσηςΠρος έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης •Erasmus & Ploteus: Βελτίωση της Κινητικότητας των Εκπαιδευομένων στην Ε.Ε.Erasmus & Ploteus: Βελτίωση της Κινητικότητας των Εκπαιδευομένων στην Ε.Ε. •Καλύτερες ευκαιρίες για τους νέουςΚαλύτερες ευκαιρίες για τους νέους •Δια Βίου ΕκπαίδευσηΔια Βίου Εκπαίδευση •Αναγνώριση Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων •Μη επίσημη και Ανεπίσημη ΜάθησηΜη επίσημη και Ανεπίσημη Μάθηση •Επαγγελματική Εκπαίδευση και ΕπιμόρφωσηΕπαγγελματική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση •Ενεργός ΓήρανσηΕνεργός Γήρανση •Προώθηση επιχειρηματικότητας στην Ε.Ε.Προώθηση επιχειρηματικότητας στην Ε.Ε. •Εκμάθηση γλωσσώνΕκμάθηση γλωσσών •Ευρωπαϊκός Χώρος ΈρευναςΕυρωπαϊκός Χώρος Έρευνας •Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ΤεχνολογίαςΕυρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας •Νέες τεχνολογίεςΝέες τεχνολογίες •Συνεργασία με τρίτες χώρεςΣυνεργασία με τρίτες χώρες •Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και Κέντρα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισηςΕυρωπαϊκοί Οργανισμοί και Κέντρα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

3 Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 2002 10ετές Πρόγραμμα Εργασίας Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε. Πιο εύκολη πρόσβαση στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους Άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προς τον έξω κόσμο Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη Δια Βίου Εκπαίδευση Διακήρυξη της Κοπεγχάγης Σχέδιο Δράσης eLearning

4 Ρόλος της Επιτροπής Επικουρικότητα Άρθρο 149: Ρόλος της Επιτροπής είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους Άρθρο 150: Ρόλος της Επιτροπής είναι να εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης η οποία στηρίζει και συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών Δράσεις Επιτροπής Προγράμματα Δράσης Νομοθεσία Ε.Ε. Α.Μ.Σ. (Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού) Κοινός εντοπισμός και ορισμός στόχων Από κοινού καθορισμένα μέτρα αξιολόγησης Συγκριτικά εργαλεία συνεργασίας

5 Ισοσκελισμός αποτελεσματικότητας και ισότητας στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση Ισότητα: αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως προς τις ευκαιρίες, την πρόσβαση, τη μεταχείριση και τα αποτελέσματα Αποτελεσματικότητα: αναφέρεται στη σχέση μεταξύ επένδυσης και αποτελέσματος σε μια διαδικασία Μεγιστοποίηση του κοινωνικού μερίσματος Μεγαλύτερη επένδυση στην προσχολική εκπαίδευση Ανάγκη συνετής αξιοποίησης εκπαιδευτικών «οδών» Η «δωρεάν» ανώτατη παιδεία δεν εγγυάται ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή Ανάγκη ανάπτυξης ενός πολιτισμού αξιολόγησης

6 Comenius Comenius Συμπράξεις Σχολικών Ιδρυμάτων : Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στη σχολική εκπαίδευση υποστηρίζοντας κοινές δράσεις συνεργασίας μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης Πολυμερή έργα Comenius: -Εκπαίδευση δασκάλων - Ανάπτυξη σχολικών προγραμμάτων - Στρατηγικές, μέθοδοι και υλικά διδασκαλίας Comenius Κινητικότητα Ατόμων: -Υποτροφίες Βοηθών Comenius -Εσωτερική εκπαίδευση για το προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης Δίκτυα Comenius: Ενθάρρυνση της δημιουργίας δικτύων μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών που συμμετέχουν στα πολυμερή έργα για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος

7 eTwinning Η Τ.Π.Ε στην υπηρεσία της εκπαίδευσης Βασικός πυλώνας του προγράμματος eLearning Δικτυακή πύλη eTwinning Πολύγλωσσο εργαλείο Twinspace Σημείο συνάντησης Εργαλείο αναζήτησης Twinfinder Χάρτης eTwinning Κιτ έργου Γκαλερί eTwinning

8 Προς έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης Η Διαδικασία της Μπολόνια • Διακήρυξη της Μπολόνια: - Διακυβερνητική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.) ως το 2010 και στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης σε όλον τον κόσμο - 45 υπογράφοντες - Εκτός του επίσημου πλαισίου λήψεως αποφάσεων της Ε.Ε. •Ανακοίνωση 2005/152 «Κινητοποίηση του πνευματικού δυναμικού της Ευρώπης» • Ανακοινωθέν του Bergen • Υπουργική Συνάντηση στο Λονδίνο, Μάιος 2007

9 Erasmus & Ploteus: Βελτίωση της Κινητικότητας των Εκπαιδευομένων στην Ε.Ε. Erasmus Ξεκίνησε τον Ιούνιο 1987 2.199 ιδρύματα σε 31 χώρες 3 εκατομμύρια φοιτητές ως το 2012 Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων Φοιτητικό Δίκτυο Erasmus Ploteus Πύλη για τις δυνατότητες εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πληροφορίες για τη Δια Βίου Εκπαίδευση Σύνδεσμοι για ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων Περιγραφές διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων Τμήμα για υποτροφίες

10 Καλύτερες ευκαιρίες για τους νέους Νεολαία εν Δράσει 2007- 2013 Νεολαία για την Ευρώπη Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία των Νέων Η Νεολαία στον Κόσμο Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της Νεολαίας Συστήματα Υποστήριξης Νεολαίας Νεολαία για την Ευρώπη (1988) Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία των Νέων (1996) Πρόγραμμα YOUTH (2000-2006) 2001 Λευκή Βίβλος «Μια νέα Πνοή για την Ευρωπαϊκή Νεολαία»

11 Δια Βίου Εκπαίδευση Προσέγγιση Εταιρικής Σχέσης Δημιουργία μιας κουλτούρας μάθησης για ενθάρρυνση δυναμικού μάθησης Ταίριασμα των αναγκών του εκπαιδευόμενου με αυτές της αγοράς εργασίας Διοχέτευση κατάλληλου χρόνου και χρηματοδότησης στην εκπαίδευση Ανακοίνωση 2001/678: Η Πραγμάτωση μιας Ευρωπαϊκής Περιοχής Δια Βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 ComeniusErasmus Leonardo da Vinci GrundtvigJean Monnet

12 Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων Νέος τρόπος μετάφρασης και αντίληψης προσόντων σε όλη την Ευρώπη Εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας 8 επίπεδα αναφοράς 2002: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βαρκελώνης 2004: Κοινή Ενδιάμεση Έκθεση για την εφαρμογή του Προγράμματος Εργασίας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 2010 2006: Πρόταση της Επιτροπής 2006/479 σχετικά με τη «Θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση» (έγκριση τέλη 2007)

13 Μη επίσημη και Ανεπίσημη Μάθηση Λευκή Βίβλος 1995 Διδασκαλία και Μάθηση: Προς την Κοινωνία της Γνώσης Επίσημη Μάθηση Συνήθως σε σχολεία, πανεπιστήμια ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, οδηγεί σε απόκτηση διπλώματος ή πτυχίου Μη επίσημη Μάθηση Περιλαμβάνει τη δωρεάν εκπαίδευση ενηλίκών. Σε κύκλους σπουδών, ομάδες εργασίας ή συζήτησης, προχωρώντας με τους δικούς τους ρυθμούς, χωρίς εξετάσεις στο τέλος Ανεπίσημη Μάθηση Βρίσκεται παντού, π.χ. στην οικογένεια, στην εργασία, σε Μ.Κ.Ο., σε θεατρικές ομάδες και μπορεί να αναφέρεται σε ατομικές δραστηριότητες στο σπίτι, όπως η ανάγνωση ενός βιβλίου Επικύρωση μη επίσημης και ανεπίσημης μάθησης 2002 Διακήρυξη Κοπεγχάγης

14 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Κοινές αρχές για την επικύρωση της ανεπίσημης και μη επίσημης εκπαίδευσης Ενιαίο πλαίσιο Ε.Ε. για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων Σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων Ε.Ε.Ε. • 1975 Ίδρυση του CEDEFOP • 2002 Διακήρυξη Κοπεγχάγης • 2006 Ανακοινωθέν Ελσίνκι • 2004 Ανακοινωθέν Μααστριχτ Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για Δια Βίου Εκπαίδευση (EQF) Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση (ECVET)

15 Ενεργός Γήρανση 1999 COM (1999) 221 τελικό 2004 Έκθεση Kok 2006 COM (2006) 614 τελικό Πρόγραμμα Grundtvig Έργα Πολυμερούς Συνεργασίας Δίκτυα Grundtvig Εσωτερικές Υποτροφίες Εκπαίδευσης Συμπράξεις Εκπαίδευσης

16 Προώθηση επιχειρηματικότητας στην Ε.Ε. 2006 Προώθηση της Επιχειρηματικής Νοοτροπίας μέσω της Εκπαίδευσης και της Μάθησης COM (2006) 33 τελικό Διδασκαλία επιχειρηματικότητας σε όλη την Ε.Ε.: Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών Πολιτική επιχειρήσεων Δημιουργία κατάλληλου κλίματος για επιχειρηματίες • Βελτίωση ποιότητας της νομοθεσίας • Κατάργηση του στίγματος της χρεοκοπίας • Αύξηση διαθεσιμότητας κεφαλαίων κινδύνου

17 Εκμάθηση γλωσσών 50% των ευρωπαίων μπορούν να διεξάγουν μια συζήτηση σε μία ξένη γλώσσα (Έρευνα Ευρωβαρόμετρου 2005) 2003 Σχέδιο Δράσης για την Εκμάθηση Γλωσσών και τη Γλωσσική Πολυμορφία: 3 προτεραιότητες κλειδιά COM (2003) 449 τελικό • Διεύρυνση των πλεονεκτημάτων της εκμάθησης γλωσσών σε όλους τους πολίτες για όλη τους τη ζωή • Βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας γλωσσών • Δημιουργία ενός περιβάλλοντος πιο φιλικού προς τις γλώσσες στην Ε.Ε. 2005 Στρατηγική Πλαίσιο για την Πολυγλωσσία Δράση Lingua: Προώθηση της διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών

18 Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας Ανακοίνωση 2000 Προς έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας «Χρυσός στόχος 3%» Στόχος: αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Ε&Α στο 3% του Α.Ε.Π. Σκοπός: δημιουργία ενός περιβάλλοντος πιο ενθαρρυντικού για την έρευνα στην Ε.Ε. και βελτίωση της συνοχής των ερευνητικών δράσεων και πολιτικών στην Ε.Ε. Χαρτογράφηση αριστείας Μεγαλύτερη κινητικότητα ερευνητών Ηλεκτρονικά δίκτυα Υποστήριξη Μ.Μ.Ε. Benchmarking FP7

19 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας «Δημιουργία ενός Πρωτοπόρου Σχεδίου Γνώσης: Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας» Φεβρουάριος 2006 Τρίγωνο Γνώσης Εκπαίδευση ΈρευναΚαινοτομία Συνδυασμός των τριών πλευρών του «Τριγώνου Γνώσης» Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα Εισαγωγή πτυχής επιχειρηματικού προσανατολισμού στην επιστημονική προσπάθεια (Κοινότητες Γνώσης & Καινοτομίας) Οικονομίες κλίμακας Υφιστάμενοι πόροι

20 Νέες Τεχνολογίες eLearning Προωθώντας τον ψηφιακό γραμματισμό Ευρωπαϊκά ψηφιακά πανεπιστήμια eTwinning Εγκάρσιες δράσεις Minerva Καλύτερη κατανόηση των συνεπειών της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Α.Α.Ε.) και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την εκπαίδευση Εξασφάλιση λήψης υπόψη των παιδαγωγικών παραγόντων κατά την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Τ.Π.Ε. Διευκόλυνση πρόσβασης σε Α.Α.Ε. και Τ.Π.Ε. διάδοση βέλτιστων πρακτικών

21 Συνεργασία με τρίτες χώρες Η.Π.Α. Καναδάς Αυστραλία Νέα Ζηλανδία Ιαπωνία FSU Δυτικά Βαλκάνια Μογγολία Μεσογειακοί Εταίροι της Ε.Ε. Πρόγραμμα ALFA Πρόγραμμα Alßan Α.Κ.Ε.

22 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και Κέντρα στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης Πυρήνας ευρωπαϊκής εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της αξιολόγησης και παρακολούθησης της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών συστημάτων βάσει δεικτών. Συστήθηκε για να προωθήσει την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαχειρίζεται τμήματα των προγραμμάτων Socrates, Leonardo και Erasmus Mundus Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για συνεργασία στον τομέα της ειδικής αγωγής.


Κατέβασμα ppt "ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ενημερωτικός Φάκελος 3."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google