Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κοντές Ιωάννης ( ΑΕΜ :30650, γ εξάμηνο ) Τσιονάς Ιωάννης ( ΑΕΜ :30694, γ εξάμηνο )

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κοντές Ιωάννης ( ΑΕΜ :30650, γ εξάμηνο ) Τσιονάς Ιωάννης ( ΑΕΜ :30694, γ εξάμηνο )"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κοντές Ιωάννης ( ΑΕΜ :30650, γ εξάμηνο ) Τσιονάς Ιωάννης ( ΑΕΜ :30694, γ εξάμηνο )

2 ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

3 Το μέχρι τώρα μοντέλο εκπαίδευσης  Κυρίως θεωρητικό  Βασίζεται στο χρόνο σπουδών  Τυποποιημένη αξιολόγηση  Αποκλειστική σχέση ασθενή με το γιατρό

4 Απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης  Εργασία σε συλλογικό επίπεδο και συνεργασία με συγγενείς του ασθενή  Προσέγγιση κριτικής σκέψης  Συνειδητή συλλογή πληροφοριών  Χρήση της τελευταίας τεχνολογίας  Γνώση των μη βιολογικών παραγόντων της υγείας

5 Μοντέλα σύγχρονης εκπαίδευσης 1 ο μοντέλο : βασισμένο στο χρόνο που αφιερώνουν οι διδασκόμενοι στο μάθημα και της αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν 2 ο μοντέλο : προτείνει συγκεκριμένους στόχους μάθησης και αποτελέσματα σύμφωνα με τις νέες τάσεις ενός μεγαλύτερου συστήματος υγείας. → συνδυασμός των δύο μοντέλων δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα (Hodges, Academic Medicine)

6 Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν  Συγκεκριμένος στόχος μάθησης αλλά προσαρμοσμένη διδασκαλία στον κάθε μαθητή  Συνδυασμός κλινικής εξάσκησης με μάθηση των βασικών κλινικών και κοινωνικών επιστημών  Προώθηση έρευνας, καινοτομίας και δια βίου μάθησης  Έμφαση στην ανάπτυξη των επαγγελματικών αξιών

7 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ « ΣΚΟΠΙΜΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ »

8 Αρχές του μοντέλου  Καλά καθορισμένα καθήκοντα και κίνητρα  Παροχή άμεσων και λεπτομερών πηγών για την εκπαίδευση  Εμπέδωση μέσω της επανάληψης  Μάθηση με βάση το αποτέλεσμα  Διαμορφωτική αξιολόγηση  Δια βίου μάθηση και καθοδήγηση

9 Το πλάνο του μοντέλου  Κίνητρα αποτελέσματος  Περιεχόμενο  Μέθοδοι καθοδήγησης  Αξιολόγηση

10 Κίνητρα αποτελέσματος  Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την επικείμενη πρακτική  επικέντρωση σε πιο σύνθετες λειτουργίες  Αντανάκλαση της κριτικής σκέψης και εργασίας

11 Περιεχόμενο  Σχετίζεται με τα κίνητρα του μαθήματος  Κατανόηση βασικών εννοιών  Επανάληψη γνώσεων και δεξιοτήτων  Κλινικά περιστατικά και σενάρια

12 Μέθοδοι καθοδήγησης  Συνεργασία μαθητή - καθηγητή για εύρεση του καταλληλότερου τρόπου διδασκαλίας  Παράθεση αρκετών μεθόδων διδασκαλίας ικανοποιώντας μια γκάμα τρόπων μάθησης  Σχηματίζεται ο τρόπος διδασκαλίας γύρω από κάθε μαθητή ξεχωριστά.

13 Αξιολόγηση  Αποτελείται από την διαμορφωτική και την αθροιστική αξιολόγηση - διαμορφωτική : ενσωματωμένη στη διδακτική διαδικασία - αθροιστική : διεξάγεται στο τέλος του μαθήματος  Βασίζεται σε ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους  Επηρεάζεται από τα πρότυπα του Miller και του Dreyfus

14 Τρίγωνο του Miller  Εξετάζει τις καταστάσεις - « ξέρει πώς » ( θεωρητική γνώση ), - « δείχνει πώς » ( συνθήκες προσομοίωσης ), - « κάνει » ( πραγματικές συνθήκες )  Κάθε κατάσταση περιλαμβάνει τα στάδια - « θυμάμαι » - « κατανοώ » - « εφαρμόζω » - « αναλύω » - « αξιολογώ » - « δημιουργώ »

15 Το μοντέλο του Dreyfus Προτείνει τα εξής επίπεδα αξιολόγησης - αρχάριος : κανόνες - προχωρημένος αρχάριος : στρατηγικές - ικανός : νέοι κανόνες και αιτιολόγηση - άριστα ικανός : εύκολη αναγνώριση και αντίδραση - ειδικός : διάκριση λεπτών διαφορών

16 Παράδειγμα του μοντέλου « σκόπιμης εξάσκησης » για τη διατροφή  Κίνητρα αποτελέσματος : αναγνώριση βασικών αρχών της διατροφής για την υγεία και διαχείριση ασθενειών  Περιεχόμενο : επεξήγηση και διάκριση των διαταραχών του μεταβολισμού, όπως στο διαβήτη τύπου 1  Τρόποι καθοδήγησης : διαλέξεις σε συλλογικό επίπεδο ή ηλεκτρονικα, σεμινάρια ειδικών περιπτώσεων, εκθέσεις και έρευνες  Αξιολόγηση ( διαμορφωτική / αθροιστική ): προβλήματα, έλεγχοι, τεκμηριώσεις, αναφορές

17 Εφαρμογή του μοντέλου στις σύγχρονες ανάγκες  Δημιουργία μιας νέας « κουλτούρας » μάθησης  Επικοινωνία και δεκτικότητα  Έμφαση στην κοινή ευθύνη  Εξέταση και παρέμβαση σε κλινικά προβλήματα  Εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας  Δια βίου και επαναληπτική μάθηση

18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ I Α Sharon K. Krackov & Henry Pohl,Building expertise using the deliberate practice curriculum-planning model. Medical Teacher


Κατέβασμα ppt "Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κοντές Ιωάννης ( ΑΕΜ :30650, γ εξάμηνο ) Τσιονάς Ιωάννης ( ΑΕΜ :30694, γ εξάμηνο )"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google