Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση στη φυσική αγωγή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση στη φυσική αγωγή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση στη φυσική αγωγή

2 Θέματα εργασίων Κίνητρα στη φυσική αγωγή.
Ο ρόλος του κλίματος κινήτρων στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των μαθητών Μέθοδοι διδασκαλίας στη φυσική αγωγή Μέθοδοι εξάσκησης δεξιοτήτων στη φυσική αγωγή Αξιολόγηση – βαθμολόγηση στην φυσική αγωγή

3 Θέματα εργασιών Γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του εφήβου
Αναγνώριση και έπαινος στη φυσική αγωγή Συνεργατική διδασκαλία στη φυσική αγωγή Σχεδιασμός και προγραμματισμός διδακτικού πλάνου Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία

4 Αξιολόγηση Σκοπός: Να αποκτήσει ο μαθητής επίγνωση για τις διαδικασίες εκτίμησης και αξιολόγησης των επιδόσεών του. Στρατηγικές: α) Πρέπει να μειωθεί η έμφαση που δίνεται στις κοινωνικές συγκρίσεις. β) Πρέπει να δημιουργούνται συνθήκες και διαδικασίες που δίνουν στους αθλητές ευκαιρίες για να βελτιώσουν οι ίδιοι την απόδοσή τους.

5 γ) Πρέπει να υπάρχουν κάρτες και πίνακες βαθμολόγησης και αξιολόγησης όπου θα καταγράφεται η πρόοδος των αθλητών. δ) Πρέπει να ενθαρρύνονται οι αθλητές να συμμετέχουν και οι ίδιοι στη διαδικασία της αξιολόγησης.

6 Αξιολόγηση ως μέσο διδασκαλίας
Διαγνωστική αξιολόγηση (αρχή της διδασκαλίας) βοηθά στη διάγνωση του επιπέδου των μαθητών και παράλληλα στη βελτίωση τους (ανατροφοδότηση – παρακίνηση) Διαμορφωτική αξιολόγηση Κατά τη διάρκεια της εξάσκησης παρέχεται ανατροφοδότηση που οδηγεί σε επιπλέον βελτίωση Τελική αξιολόγηση Αξιολόγηση της προόδου των μαθητών και επίτευξης των στόχων

7 Αξιολόγηση στο γυμνάσιο
Αξιολόγηση ψυχοκινητικού τομέα Αξιολόγηση συναισθηματικού τομέα Αξιολόγηση γνωστικού τομέα Η αξιολόγηση στοχεύει στον έλεγχο της εκμάθησης των κινητικών-αθλητικών δεξιοτήτων και λιγότερο της αθλητικής επίδοσης. Έμφαση δίνεται στην ατομική πρόοδο

8 Είδη αξιολόγησης Ποιότητα εκτέλεσης της κίνησης (διαδικασία)
Αποτέλεσμα εκτέλεσης (αποτέλεσμα) Ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί λίστα κριτηρίων (ποιοτική εκτέλεση)

9 Προϋποθέσεις αξιολόγησης
Εγκυρότητα Αντικειμενικότητα Αξιοπιστία

10 Αυθεντική αξιολόγηση Αναφέρεται στην αξιολόγηση του μαθητή σε συνθήκες παιχνιδιού Λήψη αποφάσεων Εκτέλεση δεξιότητας Κινήσεις χωρίς μπάλα

11 Κριτήρια αξιολόγησης -βαθμολόγησης
Κινητική γνώση (κινητικός στόχος) % Προσπάθεια, ενδιαφέρον, συμπεριφορά, γνώσεις (κοινωνικός και γνωστικός στόχος) % Φυσικές ικανότητες (βιολογικός στόχος) 20%

12 Αξιολόγηση ψυχοκινητικού τομέα
Λίστες κριτηρίων Οικονομία χρόνου Ανατροφοδότηση στους μαθητές Αξιοπιστία της αξιολόγησης Κινητικές δοκιμασίες - δοκιμασίες ΦΚ Έμφαση στην ατομική βελτίωση Καθορισμός στόχων

13 Αξιολόγηση συναισθηματικού τομέα
Παρατήρηση Γραπτές ερωτήσεις (π.χ. αυτοαξιολόγηση της υπευθυνότητας) Συμπεριφορά Λίστες κριτηρίων

14 Αξιολόγηση γνωστικού τομέα
Γραπτές ερωτήσεις Η έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση του κινητικού στόχου και της προσπάθειας. Συστήνεται η αποφυγή γραπτών εξετάσεων για βαθμολόγηση.

15 Βαθμολόγηση του μαθητή
Σύνθεση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων Σύνδεση των βαθμών με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων Παροχή πληροφόρησης σε μαθητές και γονείς για περαιτέρω βελτίωση

16 Εκπαιδευτική αξιολόγηση
‘Η συστηματική και οργανωμένη διαδικασία, κατά την οποία διεργασίες, συστήματα, άτομα, μέσα ,πλαίσια ή αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού εκτιμιούνται με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και μέσα και προκαθορισμένους σκοπούς’ (Δημητρόπουλος, 1999)

17 Βασικοί σκοποί της εκπαιδευτικής αξιολόγησης
Ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος Επαγγελματική ανέλιξη των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών Ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση της μάθησης που λαμβάνει χώρα στα σχολεία

18 ‘κακή’ αξιολόγηση Μέσο πίεσης και ελέγχου
Μέσο πίεσης από τις εκάστοτε πολιτικές ιδεολογίες και τους κρατούντες Επιβολή της κυρίαρχης ιδεολογίας στην εκπαίδευση Συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής ανισότητας Αντιβαίνει στην ιδέα της ελευθερίας δράσης και πνευματικής ανεξαρτησίας του εκπαιδευτικού Επηρεάζει αρνητικά τη σχέση εκπαιδευτικού και φορέων αξιολόγησης Κυριαρχούν προβληματικές προσεγγίσεις αξιολόγησης που δεν εξασφαλίζουν τις βασικές προϋποθέσεις επιστημονικής εγκυρότητας Επιβάλλει την υπαλληλοποίηση Χρησιμοποιείται για προαγωγή ‘κατ’ εκλογήν’

19 ‘καλή αξιολόγηση’ Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το δικό του μερίδιο στην επιτυχία-πρόοδο του μαθητή Ο καλύτερος εκπαιδευτικός μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος Διαπίστωση ορίων, δυνατοτήτων ή επιδόσεων, ανάθεση καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και ρόλων στην εκπαιδευτική διαδικασία Προσδιορισμός αναγκών των εκπαιδευτικών για βελτίωση, αδυναμιών και ελλείψεων, επιστημονική και διδακτική αναβάθμιση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών Αξιοκρατική επιλογή για συγκεκριμένες θέσεις ή ρόλους Διδάσκει τον εκπαιδευτικό να αναζητά πληροφορίες και δεδομένα για τον εαυτό του, τη διδακτική του συμπεριφορά, να αυτό-αξιολογείται και να βελτιώνεται Εξασφαλίζει την αξιοκρατία στην εκπαίδευση

20 Κριτήρια αξιολόγησης Η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού μέσα και έξω από την τάξη Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί Η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας του Η παιδαγωγική και επιστημονική του κατάρτιση Το επιστημονικό του έργο

21 Μέθοδοι αξιολόγησης Παρατήρηση Διαπίστωση της απόδοσης των μαθητών
Διαπίστωση της παιδαγωγικής και επιστημονικής κατάρτισης/επάρκειας Αυτό-αξιολόγηση Αλληλοαξιολόγηση Τήρηση και μελέτη αρχείων Διάφορες εξετάσεις Ατομικός φάκελος Συνδυασμοί μεθόδων


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση στη φυσική αγωγή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google