Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4.2 Βασικές κατηγορίες λογισμικού από πλευράς χαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων με τη χρήση τους Ως εκπαιδευτικό λογισμικό ορίζεται το εξειδικευμένο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4.2 Βασικές κατηγορίες λογισμικού από πλευράς χαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων με τη χρήση τους Ως εκπαιδευτικό λογισμικό ορίζεται το εξειδικευμένο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4.2 Βασικές κατηγορίες λογισμικού από πλευράς χαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων με τη χρήση τους Ως εκπαιδευτικό λογισμικό ορίζεται το εξειδικευμένο λογισμικό που μπορεί να υποστηρίξει διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες (ΙΤΥ, 2002). Κατηγοριοποιείται με βάση τη χρήση του στη μαθησιακή διαδικασία, το βαθμό αλληλεπίδρασης και την παιδαγωγική προσέγγιση, στις παρακάτω κατηγορίες (Alessi & Trollip, 2000):

2 Μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (Drill and Practice) Λογισμικό παρουσίασης ή διαλέξεων (Tutorial) Λογισμικό προσομοίωσης (Simulation) Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving) και αυτοαξιολόγησης Διδακτικά παιχνίδια

3 Βαθμό αλληλεπίδρασης Ανοικτό περιβάλλον Ονομάζεται το περιβάλλον μάθησης το οποίο σχεδιάζεται με βάση το γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο του εποικοδομισμού. Το περιβάλλον αυτό αποτελείται από ένα σύνολο από πρωταρχικά αντικείμενα και βασικές λειτουργίες που επιδρούν σ’ αυτά όπως και ένα σύνολο από κανόνες που διέπουν αυτή την επίδραση. Κλειστό περιβάλλον Ονομάζεται το λογισμικό που υποστηρίζει το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Ως κλειστά μαθησιακά περιβάλλοντα μάθησης μπορούν να χαρακτηριστούν τα λογισμικά εξάσκησης, παρουσίασης, τα διδακτικά παιχνίδια και οι μη αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις.

4 Παιδαγωγική προσέγγιση Διερευνητικό λογισμικό Υποστηρίζεται ότι τα λογισμικά διερευνητικού χαρακτήρα, μέσα από τους καινούριους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης που εισάγουν και υποστηρίζουν, βοηθούν τους μαθητές στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων, οξύνουν την αντίληψή τους και αποκτούν κριτική σκέψη και αυτενέργεια.

5 Παιδαγωγική προσέγγιση Τα βασικά χαρακτηριστικά του διερευνητικού λογισμικού είναι τα παρακάτω: o Επιτρέπει τον πειραματισμό και την παραμετροποίηση των φαινομένων o Παρέχει τη δυνατότητα οικοδόμησης της γνώσης μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης και κρίσης της πληροφορίας o Παρέχει τη δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης των εννοιών o Παρέχει τη δυνατότητα συνεργατικής μάθησης και κοινής οικοδόμησης της γνώσης μέσα από συζήτηση και αντιπαράθεση


Κατέβασμα ppt "4.2 Βασικές κατηγορίες λογισμικού από πλευράς χαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων με τη χρήση τους Ως εκπαιδευτικό λογισμικό ορίζεται το εξειδικευμένο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google