Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Οι ΤΠΕ χαρακτηρίζονται ως μέσο αναδιομόρφωσης της εκπ/κής πρακτικής. Μέσο συμπληρωματικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Οι ΤΠΕ χαρακτηρίζονται ως μέσο αναδιομόρφωσης της εκπ/κής πρακτικής. Μέσο συμπληρωματικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Οι ΤΠΕ χαρακτηρίζονται ως μέσο αναδιομόρφωσης της εκπ/κής πρακτικής. Μέσο συμπληρωματικό των παραδοσιακών μέσων υποβοηθητικό για τον εκπ/κό, όχι υποκατάστατό του. Οι ΤΠΕ δεν είναι πανάκεια. Η κατάλληλη αξιοποίησή τους από ένα σωστά εκπαιδευμένο δάσκαλο κάνει την διαφορά. Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

2 Πώς θα πετύχουμε τον στόχο μας; Με δημιουργία εκπ/κών σεναρίων κάθε φορά που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εκπ/κό λογισμικό. Προσοχή! Η δημιουργία σεναρίων διδασκαλίας κρίνεται απαραίτητη! Το σενάριο περιγράφει την προεργασία που απαιτείται κατά περίπτωση, την εκπ/κή πορεία στην τάξη καθώς και την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας μετά την διδασκαλία. Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

3 Τι είναι όμως το εκπ/κό σενάριο; Εκπαιδευτικό σενάριο (educational scenario) είναι η περιγραφή ενός μαθησιακού πλαισίου με εστιασμένο γνωστικό (ά ) αντικείμενο (α ), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές. Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

4 Πως υλοποιείται το σενάριο; Ένα τέτοιο σενάριο ενέχει (υλοποιείται μέσα από ) σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (educational activities). Η δομή και ροή κάθε δραστηριότητας καθώς και οι ρόλοι του διδάσκοντα -μαθητών και η αλληλεπίδρασή τους με τα όποια χρησιμοποιούμενα μέσα και υλικό, περιγράφονται σε ένα πλάνο δραστηριότητας (activity plan). Μέρος ενός τέτοιου πλάνου προβλέπει τη χρήση λογισμικού. Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

5 Το Εκπαιδευτικό Σενάριο δεν είναι: Τυποποιημένο σχέδιο μαθήματος Συνταγή για επανάληψη μιας μαθησιακής διαδικασίας Χρήση λογισμικού ως αυτοσκοπός και πορεία μαθήματος Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

6 Δομή εκπ/κού σεναρίου 1/2 Το σενάριο αποτελείται από: τους μαθησιακούς στόχους (τι θέλουμε να μάθουν τα παιδιά;) την κεντρική ιδέα που διέπει το σενάριο τους εμπλεκόμενους και τους ρόλους τους (π.χ. μαθητής, δάσκαλος, συμμαθητής, κ.α.) Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

7 Δομή εκπ/κού σεναρίου 2/2 τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιούν οι εμπλεκόμενοι (π.χ. οι μαθητές θα συζητούν – γράφουν – διαβάζουν – ρωτούν – απαντούν – σχολιάζουν – εξηγούν – εφαρμόζουν – αναλύουν – συνθέτουν – προβληματίζονται – αξιολογούν και αξιολογούνται) το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό (μαθησιακοί πόροι–αντικείμενα) σε ψηφιακή ή μη μορφή. τις Τ.Π.Ε. που προτείνονται προς χρήση (π.χ. εκπαιδευτικό λογισμικό) Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

8 Πώς θα δημιουργήσουμε κατάλληλα σενάρια; (αξιολόγηση ποιότητας) 1.Είναι εντάξιμο στο κύριο διδακτικό έργο και την καθημερινή πραγματικότητα του σχολείου; 2.Πόσο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών; 3.Των εκπαιδευτικών; 4.Στους στόχους του σχολικού αναλυτικού προγράμματος; Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

9 Το σενάριο πρέπει να χαρακτηρίζεται από: απλότητα, ξεκάθαρους ρόλους για κάθε μαθητή, σαφή ορισμό της αλληλεπίδρασης, πρόβλεψη του χρόνου έκαστης δραστηριότητας, αξιοποίηση της φυσικής τάσης του παιδιού για διερεύνηση και δημιουργικότητα, δυνατότητα καλλιέργειας όχι μόνο δεξιοτήτων, αλλά και στάσεων ζωής, παροχή ευκαιριών για συνεργατικότητα μεταξύ μαθητών στο στενό πλαίσιο της σχολικής τάξης ή ακόμα καλύτερα στο πλαίσιο εικονικών τάξεων μεταξύ διαφορετικών σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

10 Σενάρια συνεργατικής μάθησης 1/2 Στόχοι Μάθησης (Learning Objectives): γνωστικοί και μεταγνωστικοί, συναισθηματικοί- σχετικοί με τη δημιουργία των κινήτρων Δραστηριότητες (Activities): υποστηρίζουν την ανάπτυξη του γνωστικού τομέα του μαθητή, του κοινωνικού περιβάλλοντος και της εμπλοκής του τεχνολογικού τομέα για τη διευκόλυνση των προηγουμένων Σειρά Δραστηριοτήτων (Sequence of Activities): αυτή αφήνεται στους μαθητές Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

11 Σενάρια συνεργατικής μάθησης 2/2 Ρόλοι (Distributed Roles): οι μαθητές ορίζουν τους ρόλους Απεικόνιση (Representation): μέσω ποιου εργαλείου πραγματοποιείται η δράση και γίνεται η απεικόνιση των αποτελεσμάτων της Ανάλυση διαδραστικότητας (Interaction Analysis): καταγραφή στοιχείων του τρόπου συνεργασίας και των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων (προϊόντων) αλληλεπίδρασης και αντιστοίχισή τους με συγκεκριμένα πρόσωπα και χρόνο. Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

12 Φάσεις ανάπτυξης εκπ/κού σεναρίου Σχεδιασμός Προετοιμασία Ανάπτυξη Ολοκλήρωση Αξιολόγηση Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

13 Άξονες οργάνωσης σεναρίου 1/2 Ιδέα / Πρωτοτυπία σεναρίου Τάξη Γνωστικά Αντικείμενα Διδακτική ενότητα Σκοπός / Διδακτικοί στόχοι Διδακτική θεωρία - προσέγγιση Τεχνολογικά εργαλεία Χρήση συμπληρωματικού υλικού Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

14 Άξονες οργάνωσης σεναρίου 2/2 Συνθήκες / Οργάνωση τάξης Χρονική διάρκεια σεναρίου Προετοιμασία Δραστηριότητες Περιγραφή / οδηγίες δραστηριοτήτων φύλλου εργασίας Αξιολόγηση δραστηριοτήτων μαθητών Επεκτασιμότητα σεναρίου Αξιολόγηση σεναρίου Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

15 Παρουσίαση και δημιουργία σεναρίων βασισμένων σε Ε Λ Revelation Natural Art. Tux Paint. Ιδεοκατασκευές. Κασταλία. Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

16 Το σύνθημά μας Δραστηριότητες με νόημα! Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.


Κατέβασμα ppt "Σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Οι ΤΠΕ χαρακτηρίζονται ως μέσο αναδιομόρφωσης της εκπ/κής πρακτικής. Μέσο συμπληρωματικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google