Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H Αξιολόγηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H Αξιολόγηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 H Αξιολόγηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ, Αναπληρώτρια Πρύτανη Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013

2 π.δ. 88/5.6.2013 2 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σχολή Επιστημών Πληροφορίας - Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών - Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών - Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής - Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 2

3 Το Ανθρώπινο Δυναμικό μας
Πλήθος ενεργών προπτυχιακών φοιτητών (με έτη φοίτησης <= ν+2) : 8617 Πλήθος μη ενεργών προπτυχιακών φοιτητών (με έτη φοίτησης > ν+2) : 3178 Πλήθος ενεργών μεταπτυχιακών φοιτητών : 1315 Πλήθος ενεργών διδακτορικών φοιτητών : 496 Σύνολο καθηγητών και λεκτόρων: 189 Σύνολο ΕΕΔΙΠ: 31 ΕΤΕΠ: 27 Σύνολο Διοικητικών Υπαλλήλων: 153 3

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας άρχισε να εφαρμόζει ένα εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας το ακαδημαϊκό έτος , πολύ πριν η αναγκαιότητα αυτή ενταχθεί στη δημόσια ατζέντα, με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αξιολόγησης Institutional Evaluation Program (πρώην C.R.E).

5 Πορεία υλοποίησης διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης στο ΠΑΜΑΚ για την περίοδο 2008-2013
Εκθέσεις που έγιναν: Ετήσιες κάθε χρόνο Ιδρυματικές κάθε 2 χρόνια από τη ΜΟΔΙΠ Εσωτερικής αξιολόγησης κάθε 4 χρόνια από τις ΟΜΕΑ Πιο αναλυτικά: 2008- Πρώτος κύκλος εσωτερικής αξιολόγησης όλων των Τμημάτων. Υποβολή της 1ης Ιδρυματικής Έκθεσης. 2012- Δεύτερος κύκλος εσωτερικής αξιολόγησης όλων των Τμημάτων. Υποβολή 2ης Ιδρυματικής Έκθεσης.

6 Προβλήματα που συναντήσαμε κατά τη συγγραφή των εκθέσεων
Η πληροφορία που πρέπει να συλλεχθεί βρίσκεται αποτυπωμένη σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων δύο και τρεις φορές. Ο κάθε εργαζόμενος στη γραμματεία μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικό τρόπο για την άντληση τη πληροφορίας με αποτέλεσμα να έχουμε διαφορετικά στοιχεία. Πολύ επιβοηθητική η χρήση του πληροφοριακού συστήματος, που θα λειτουργήσει άμεσα, ώστε να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία το δυνατόν περισσότερο, να εξοικονομηθεί χρόνος και να αυξηθεί η αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέγονται. 6

7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εξωτερική αξιολόγηση έγινε μόνο στα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2010) και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (2013). Παρόλο που το σύνολο των Τμημάτων έχουν καταθέσει για δύο κύκλους τις εσωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης τους, από πλευράς της ΑΔΙΠ υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις.

8 Δημιουργία ιστοχώρου ΜΟΔΙΠ
Για την προβολή και διάχυση της πληροφορίας, το 2009 σχεδιάστηκε για πρώτη φορά ο ιστοχώρος της ΜΟΔΙΠ, όπου αναρτώνται οι εκθέσεις καθώς και οι σχετικοί νόμοι για τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ο χώρος ενημερώνεται συνεχώς.

9 Δημοσιεύσεις στον ιστοχώρο της ΜΟΔΙΠ
Κατάλογος έγκριτων επιστημονικών περιοδικών -Θέσπιση ερευνητικών βραβείων (2009). Οδηγός δημοσιευμένου ερευνητικού έργου (2009). Συγκριτική αξιολόγηση Πανεπιστημίων (2009). Παρουσίαση ερευνητικού δυναμικού του ΠΑΜΑΚ.

10 Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου ΜΟΔΙΠ
Έρευνα με στόχο τη βελτίωση υπηρεσιών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μεθοδολογίες μέτρησης της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές. Συγκριτικές επιδόσεις των φοιτητών με βάση το τρόπο εισαγωγής τους. Έρευνα αξιολόγησης αποφοίτων τμημάτων Διεθνών Οικονομικών και Πολιτικών Σχέσεων. Αξιολόγηση ερευνητικού έργου στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών πανεπιστημιακών τμημάτων οικονομικής επιστήμης. Πεπραγμένα Αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ( ).

11 Θεσμική διάσταση της ΜΟΔΙΠ
Νόμος 3374/2005 Νόμος 4009/2011 (άρθρο 14) 11

12 Άρθρο 14 1. Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ. 2. Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος και αποτελείται από τον πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές του, ως πρόεδρο, πέντε καθηγητές του Α.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό. 12

13 Άρθρο 14 13 Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρμόδια, ιδίως, για:
α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ. 13 13

14 Άρθρο 14 3. Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος και οι διαδικασίες υλοποίησής του καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του πρύτανη και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στον ιστότοπο του ιδρύματος. Τα ανωτέρω αναθεωρούνται το αργότερο κάθε έξι έτη. 4. Για τους ως άνω σκοπούς η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζεται με την ΑΔΙΠ, αναπτύσσει πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης και έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους. 5. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρύματος ορίζει τα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς και τις ειδικότερες αρμοδιότητές της. 14 14

15 Αξιολόγηση/ Πιστοποίηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών
Εισήγηση Κοσμητείας Σύμφωνη γνώμη Συγκλήτου Έγκριση Πρύτανη Πιστοποίηση από την ΑΔΙΠ «Ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή» της ΜΟΔΙΠ 15

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ευγενία Αλεξανδροπούλου,
Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ, Αναπληρώτρια Πρύτανη Πανεπιστημίου Μακεδονίας 16


Κατέβασμα ppt "H Αξιολόγηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google