Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

B a c kn e x t h o m e ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας Κ.Π. «Equal”ΤεχνομάθειαΕυρωπαϊκή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "B a c kn e x t h o m e ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας Κ.Π. «Equal”ΤεχνομάθειαΕυρωπαϊκή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 b a c kn e x t h o m e ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας Κ.Π. «Equal”ΤεχνομάθειαΕυρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 27/05/05, Ηράκλειο Κρήτης

2 b a c kn e x t h o m e ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ο ρόλος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Τα Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα πιστοποίησης που αφορούν: - Στους φορείς που παρέχουν κατάρτιση - Στο ανθρώπινο δυναμικό - Στα επαγγελματικά περιγράμματα - Στα προγράμματα κατάρτισης - Στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται από τα προγράμματα αυτά αποκτώνται από τα προγράμματα αυτά

3 b a c kn e x t h o m e ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ: -Η διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συνόλου των ενεργειών κατάρτισης -Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της επαγγελματικής κατάρτισης -Η στενότερη σύνδεσή της με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας -Η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού

4 b a c kn e x t h o m e ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Επίκεντρο του συστήματος αποτελεί: Η επιβεβαίωση της κατοχής, από την πλευρά των εκπαιδευτών, τόσο των απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων όσο και των πρόσθετων παιδαγωγικών γνώσεων και ικανοτήτων για την άσκηση της δραστηριότητας του εκπαιδευτή ενηλίκων

5 b a c kn e x t h o m e ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Οι παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες παρέχονται στους εκπαιδευτές και μέσα από πιστοποιημένα από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Τα προγράμματα υλοποιούνται κατεξοχήν με τη χρήση μεθόδων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

6 b a c kn e x t h o m e ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Οι υποψήφιοι προκειμένου να αποκτήσουν την πιστοποίηση ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων συμμετέχουν σε ειδική διαδικασία πιστοποίησης. Η διαδικασία αυτή έχει στόχο να διαπιστώσει την απόκτηση όλων των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων

7 b a c kn e x t h o m e Συστήματα πιστοποίησης Προγραμμάτων Γνώσεων - Δεξιοτήτων - Ικανοτήτων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων

8 b a c kn e x t h o m eΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ενότητες επαγγελματικού περιγράμματος:  Τίτλος και ορισμός του επαγγέλματος  Ανάλυση του επαγγέλματος – ‘προδιαγραφές’  Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες  Προτεινόμενες διαδρομές

9 b a c kn e x t h o m eΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η δομή αυτή περιλαμβάνει:  Τον τίτλο της επαγγελματικής λειτουργίας  Τα κριτήρια επαγγελματικής ανταπόκρισης  Το εύρος εφαρμογής της επαγγελματικής λειτουργίας  Τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες

10 b a c kn e x t h o m e ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δικαίωμα υποβολής θα έχουν σχήματα φορέων στα οποία συμμετέχουν οι τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και των δύο πλευρών (εργοδότες – εργαζόμενοι)

11 b a c kn e x t h o m eΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Για την έγκριση συγκροτούνται επιτροπές που απαρτίζονται από: 1.Στέλεχος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή του Υπ. Απασχόλησης 2.Εκπρόσωπο των εργοδοτών 3.Εκπρόσωπο των εργαζομένων 4.Εκπρόσωπο της Π.Α.Ε.Π. ΑΕ 5.Εκπρόσωπο του Ο.Ε.Ε.Κ.

12 b a c kn e x t h o m e ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. Φορείς που υποβάλλουν Προγράμματα:

13 b a c kn e x t h o m e ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1.Γενική περιγραφή του προγράμματος 2.Περιεχόμενο προγράμματος 3.Σύστημα αξιολόγησης

14 b a c kn e x t h o m e ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Άξονας 1: Γενική περιγραφή προγράμματος  Τεκμηρίωση της επιλογής του τμήματος του περιγράμματος  Σκοπός του προγράμματος – Αναμενόμενες γνώσεις  Γενικοί στόχοι του προγράμματος  Χαρακτηριστικά καταρτιζομένων  Προτεινόμενη διάρκεια (η διάρκεια είναι δυνατό να διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων)

15 b a c kn e x t h o m e ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Άξονας 2: Περιεχόμενο προγράμματος  Εκπαιδευτικές ενότητες, βάσει των προδιαγραφών των επαγγελματικών λειτουργιών  Στόχοι εκπαιδευτικών ενοτήτων, συσχέτιση με τα κριτήρια εργασιακής απόδοσης  Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης, περιγραφή, περιεχόμενο, προδιαγραφές υλοποίησης

16 b a c kn e x t h o m e ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Άξονας 2: Περιεχόμενο προγράμματος Αναλυτικότερα στα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης αναφέρονται: -το προφίλ των εκπαιδευτών -Μεθοδολογία υλοποίησης -Εκπαιδευτικές τεχνικές -Εκπαιδευτικό υλικό -Εξοπλισμός

17 b a c kn e x t h o m e ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Άξονας 3: Σύστημα αξιολόγησης  Αξιολόγηση της ανταπόκρισης των καταρτισθέντων στους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος  Ανατροφοδότηση του προγράμματος βάσει των αποτελεσμάτων αξιολόγησης

18 b a c kn e x t h o m e ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αξιολόγηση - Επιτροπή 1.Στέλεχος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή του Υπ. Απασχόλησης 2.Εμπειρογνώμονας από το μητρώο αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 3.Εκπρόσωπος των εργοδοτών 4.Εκπρόσωπος των εργαζομένων 5. Εκπρόσωπος του Ο.Ε.Ε.Κ.

19 b a c kn e x t h o m e ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Γνωμοδοτική Επιτροπή - Μέλη Τον Γενικό Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του τομέα Πιστοποίησης του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή τον Προϊστάμενο του Τομέα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Έναν εκπρόσωπο (ανώτερο υπάλληλο) των αρμόδιων υπηρεσιών για την εφαρμογή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δράσεων κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Έναν εκπρόσωπο του Ο.Ε.Ε.Κ. Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων και δύο των εργοδοτών στη βάση της ισότιμης και τριμερούς συμμετοχής

20 b a c kn e x t h o m e ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Διάρκεια ισχύς της πιστοποίησης Η πιστοποίηση ισχύει για πέντε (5) έτη εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές και δεν έχουν επέλθει αλλαγές στο επαγγελματικό περίγραμμα

21 b a c kn e x t h o m e ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Τρόποι επιβεβαίωσης 1.Γραπτές εξετάσεις, σε πανελλήνιο ή/και τοπικό επίπεδο 2.Προφορικές εξετάσεις, εργασίες, συνεντεύξεις 3.Αξιολόγηση τεχνικών δεξιοτήτων, με επί τόπου παρατήρηση ή μαγνητοσκόπηση

22 b a c kn e x t h o m e ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Επιτροπές πιστοποίησης 1.Δύο ειδικοί στο αντικείμενο κατάρτισης του προγράμματος. Οι ειδικοί εκπροσωπούν τους αντιπροσωπευτικούς φορείς (εργοδότες – εργαζόμενοι) 2.Ένα στέλεχος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

23 b a c kn e x t h o m e ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Πιστοποιητικό Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση Οι καταρτιζόμενοι αποκτούν Πιστοποιητικό το οποίο προωθείται στα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων


Κατέβασμα ppt "B a c kn e x t h o m e ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας Κ.Π. «Equal”ΤεχνομάθειαΕυρωπαϊκή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google