Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι υπηρεσίες της ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ και των επιμέρους δομών Καθ. Κυριαζής Πιτιλάκης, Επιστ. Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι υπηρεσίες της ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ και των επιμέρους δομών Καθ. Κυριαζής Πιτιλάκης, Επιστ. Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι υπηρεσίες της ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ και των επιμέρους δομών Καθ. Κυριαζής Πιτιλάκης, Επιστ. Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ

2 Τι είναι η ΔΑΣΤΑ; • Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) αποτελεί μια νέα δομή του ΑΠΘ που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. • Βασική της αποστολή είναι ο συντονισμός των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης, της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. • Ο στόχος είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη σύνδεση του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.

3 ΔΑΣΤΑ & Επιμέρους Δομές

4 Το Γραφείο Διασύνδεσης • Παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση και εξειδικευμένη συμβουλευτική σε θέματα σπουδών, σταδιοδρομίας, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. • Επιμέρους υπηρεσίες: Πληροφόρηση για Προπτυχιακές/Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες, Σεμινάρια Κατάρτισης, Εργασία, Ιατρικά Θέματα Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας Τηλεσυμβουλευτική

5 Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης • Βασική του αρμοδιότητα είναι ο συντονισμός και η υποστήριξη των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των τμημάτων ή σχολών (23 τμήματα/σχολές). • Από τη Σχολή Θετικών Επιστημών συμμετέχουν στο Πρόγραμμα τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Γεωλογίας. Η πρακτική προσφέρει: • Πρώτη επαφή των φοιτητών με τον επαγγελματικό χώρο. • Γνώση των τάσεων της αγοράς και των δεξιοτήτων που απαιτούνται. • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πτυχιούχων. • Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου, επιλογή επαγγελματικής πορείας.

6 Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας • Η ΜΟΚΕ υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 19 Τμημάτων του ΑΠΘ με μαθήματα επιχειρηματικότητας και επιμέρους δράσεις, όπως ανάπτυξη και υλοποίηση σεμιναριακών και εργαστηριακών μαθημάτων, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, υλοποίηση ανοικτών δράσεων που συνδέουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον κόσμο του επιχειρείν και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μελετών περιπτώσεων • Από τη Σχολή Θετικών Επιστημών συμμετέχουν όλα τα Τμήματα εκτός του Τμήματος Μαθηματικών Οφέλη: • Προετοιμασία φοιτητών για ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων • Ενίσχυση καινοτόμων ιδεών • Εμπλουτισμός του γνωστικού υποβάθρου των φοιτητών μέσω των μαθημάτων Επιχειρηματικότητας • Δικτύωση με τον κόσμο του επιχειρείν.

7 Γενικότερα Οφέλη • Προώθηση των ευκαιριών απασχόλησης και σταδιοδρομίας, επιτυχής πρόσβαση στην αγορά εργασίας • Στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό, αύξηση της ανταγωνιστικότητας Α. Φοιτητές-Απόφοιτοι Β.Επιχειρήσεις –Επαγγελματικοί φορείς Β. Επιχειρήσεις –Επαγγελματικοί φορείς

8 Υπηρεσίες προς Αποφοίτους • Οι υπηρεσίες προς αποφοίτους προσφέρονται κατά κύριο λόγο από το Γραφείο Διασύνδεσης, αφού οι υπηρεσίες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας αφορούν, προς το παρόν, προπτυχιακούς φοιτητές. • Ακολουθεί μια πιο λεπτομερής παρουσίαση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς αποφοίτους

9 Υπηρεσίες Γραφείου Διασύνδεσης 1 •Πληροφόρηση για Θέματα Σπουδών 2 •Πληροφόρηση & Σύνδεση με Αγορά Εργασίας 3 •Συμβουλευτική Υποστήριξη 4 •Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

10 Πληροφόρηση για Σπουδές •Κατατάξεις •Ενημέρωση Μαθητών Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Προπτυχιακές •Μεταπτυχιακά Προγράμματα & Ειδικότητες στην Ελλάδα & το εξωτερικό Μεταπτυχιακές •Υποτροφίες, Κληροδοτήματα και άλλες μορφές οικονομικής στήριξης των σπουδών Υποτροφίες •Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών Κινητικότητα •Προγράμματα Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης, Σεμινάρια και Συνέδρια Δια βίου Μάθηση

11 Πληροφόρηση &Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας •Αγγελίες & Προκηρύξεις θέσεων εργασίας Θέσεις Εργασίας •Προγράμματα πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα & εξωτερικό (εκτός ΕΣΠΑ) Πρακτική Άσκηση •Αγροτικά Ιατρεία & Iατρικές ειδικότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό Ιατρικά •Κατάλογοι Εργοδοτικών φορέων, Προφίλ επιχειρήσεων, κ.ά. Εργοδοτικοί Φορείς •Αποτελέσματα Ερευνών για την απασχόληση των αποφοίτων •Μελέτες περιγραφής της Ελληνικής & Διεθνούς Αγοράς Εργασίας, Οδηγοί Επαγγελμάτων Έρευνες

12 Συμβουλευτική Υποστήριξη •Διερεύνηση Επαγγελματικών Επιλογών και Λήψη Αποφάσεων Σταδιοδρομίας •Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ατομικού Σχεδίου Δράσης •Ανάπτυξη Εργαλείων Αυτοπαρουσίασης (βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή, αίτηση, αυτοπεριγραφική έκθεση) •Τηλεσυμβουλευτική Ατομική Συμβουλευτική •Ενίσχυση αυτογνωσίας & Διαδικασίες Λήψης Απόφασης •Στρατηγικές αναζήτησης εργασίας •Βιογραφικό σημείωμα & συνοδευτική επιστολή •Συνέντευξη επιλογής προσωπικού •Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό •Δεξιότητες μελέτης & προετοιμασία για εξετάσεις •Stress & time management Ομαδικά Εργαστήρια Συμβουλευτικής •Ατομική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας •Τηλεσυμβουλευτική •Ενημέρωση για εξειδικευμένα θέματα που αφορούν σε μέλη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων • Ομαδικά εργαστήρια: •=> Γυναίκες & Επαγγελματική Εξέλιξη •=> Διαφορετικότητα & Απασχόληση Συμβουλευτική Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων

13 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας •Ατομική Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας •Καθοδήγηση στην Υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου •Αναζήτηση Επιχειρηματικών Ιδεών •Τηλεσυμβουλευτική Ατομική Συμβουλευτική •Κύκλοι Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας: •=>Επιχειρηματική Ιδέα •=>Επιχειρηματικό Πλάνο •=>Εξαγωγική Ετοιμότητα •=>Μορφές Χρηματοδότησης Επενδύσεων Ομαδικά Εργαστήρια •Ανάπτυξη Μόνιμων Διαύλων Επικοινωνίας με Συλλογικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και άλλες Δομές Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Δικτύωση •Ανάπτυξη Δικτύου Mentoring Επιχειρηματικότητας •Κατάρτιση Μεντόρων •Διαχείριση Δικτύου Mentoring Δίκτυο Mentoring

14 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι απόφοιτοι του ΑΠΘ μπορούν να κάνουν εγγραφή στη ΔΑΣΤΑ και να: • Λαμβάνουν προσωποποιημένη ενημέρωση στο email τους για νέες θέσεις εργασίας που σχετίζονται την ειδικότητά τους • Αναρτήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, ώστε να είναι διαθέσιμο στους φορείς που συνεργάζονται με τη ΔΑΣΤΑ και αναζητούν προσωπικό • Δηλώσουν συμμετοχή στο Δίκτυο «Σύμβουλος Αποφοίτων ΑΠΘ» (Μentoring) που σχεδιάστηκε με σκοπό να δώσει στους απόφοιτους και τελειόφοιτους του ΑΠΘ την ευκαιρία παροχής επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής από άλλους απόφοιτους, επιχειρηματίες και επαγγελματίες, οι οποίοι εθελοντικά έχουν προσφερθεί να συμβάλουν στην υποστήριξη και εμψύχωση των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα • Αναζητήσουν στη βάση των Ακαδημαϊκών Συμβούλων καθηγητές του ΑΠΘ που προσφέρουν συμβουλές για σπουδές ή εργασία

15 Υπηρεσίες προς φορείς Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες/φορείς μπορούν να εγγραφούν στη ΔΑΣΤΑ και να: • Απασχολήσουν τελειόφοιτους μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (ειδικά για την Πρακτική Άσκηση απαιτείται πλέον και η εγγραφή στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ») • Δημοσιεύσουν θέσεις εργασίας, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα και αποστέλλονται με email στα μέλη της ΔΑΣΤΑ • Αναζητήσουν προσωπικό από τη βάση βιογραφικών αποφοίτων του ΑΠΘ σύμφωνα με τα κριτήρια που επιθυμούν (π.χ. Τμήμα, Ακαδημαϊκό Επίπεδο,Προϋπηρεσία κ.λπ.) • Δηλώσουν συμμετοχή στο Δίκτυο «Σύμβουλος Αποφοίτων ΑΠΘ» (Μentoring) ώστε να συμβάλουν στην υποστήριξη και εμψύχωση των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα

16 Περισσότερες Πληροφορίες: www.dasta.auth.gr www.dasta.auth.gr

17 Πού θα μας βρείτε • ΔΑΣΤΑ, Ισόγειο Κτιρίου ΚΕΔΕΑ, Τηλ. 2310 994009 • Γραφείο Διασύνδεσης, Τηλ. 2310 997340 : • Κεντρικό ΓΔ, 1 ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης • 1 ο Περιφερειακό ΓΔ, Ισόγειο νέας πτέρυγας Τμήματος Ιατρικής • 2 ο Περιφερειακό ΓΔ, 1 ος όροφος Νομικής Σχολής • 3 Ο Περιφερειακό ΓΔ, Ισόγειο Φοιτητικής Λέσχης Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 10:00 - 14:00 τις εργάσιμες ημέρες


Κατέβασμα ppt "Οι υπηρεσίες της ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ και των επιμέρους δομών Καθ. Κυριαζής Πιτιλάκης, Επιστ. Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google