Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΠΑ ΙΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 1. Οργάνωση μαθησιακής διαδικασίας 2. Διδακτικές τεχνικές / μέθοδοι 3. Εφαρμογή ομαδικής εργασίας Επικοινωνία / Αλληλεπίδραση με τους μαθητές Εποπτικό υλικά και μέσα διδασκαλίας 6. Αξιολόγηση

3 1. Οργάνωση μαθησιακής διαδικασίας
Έχει εξετάσει προϋποθέσεις διδασκαλίας- μάθησης Σύνταξη ημερήσιου προγραμματισμού Εισαγωγή στη νέα διδακτική ενότητα, αναγνώριση στόχων, δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων, ανακεφαλαίωση Προσέλευση- διαχείριση υλικού Έχει λάβει υπόψη τις ετερογενείς ομάδες στην τάξη (π.χ. για διαφορετικά γνωστικά επίπεδα μαθητών, μαθητές με δυσκολίες μάθησης, ή ενσωμάτωση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο)

4 2. Διδακτικές τεχνικές / μέθοδοι
Παρουσίαση της ύλης Διδακτική τεχνική των ερωτήσεων Διαλόγου Δασκαλοκεντρική Εφαρμογή επιλεγμένων μορφών εργασίας: ατομική, εταιρική, ομαδική Παρακινεί το ενδιαφέρον των παιδιών με το νέο αντικείμενο; Δίνονται απαραίτητες οδηγίες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων; Προσαρμόζει το ρυθμό διδασκαλίας και τη μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο με βάση την πρόοδό τους; Ενσωματώνει στη ροή της διδασκαλίας τυχαία και απρόβλεπτα περιστατικά και επανέρχεται στον αρχικό προγραμματισμό; Συμπεριλαμβάνει- αξιοποιεί ενδιαφέροντα προσωπικά και βιώματα των μαθητών;

5 3. Εφαρμογή ομαδικής εργασίας.
1) Διάλογος στην ομάδα για θέματα της εργασίας 2) Διάλογος στην ομάδα για θέματα άσχετα με την εργασία 3) Επιμερισμός της εργασίας 4) Ακρόαση μεταξύ των μαθητών 5) Συνεργατικό πνεύμα για το περιεχόμενο της εργασίας 6) Συνεργατικό πνεύμα ηθικής στήριξης για την αποπεράτωση της εργασίας 7) Θετικό κλίμα στην ομάδα (οι μαθητές εκφράζονται ελεύθερα) 8) Δημοκρατικές διαδικασίες στην ομάδα για τη λήψη αποφάσεων 9) Δημιουργία υπο-ομάδων 10) Ηγετικές φυσιογνωμίες στην ομάδα 11) Ο/Η εκπαιδευτικός ενισχύει τους μαθητές στην ανάληψη ρόλων για τη διεκπεραίωση της εργασίας 12) Ο/Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τις επιθυμητές μορφές συνεργατικής συμπεριφοράς 13) Ο/Η εκπαιδευτικός βοηθά την ομάδα στην εξεύρεση λύσεων χωρίς να επιλύει ο/η ίδιος/α τα προβλήματα

6 4. Επικοινωνία / Αλληλεπίδραση με τους μαθητές
Γενική παρουσία στην τάξη- Διαχείριση Ο βαθμός δυσκολίας ανταποκρίνεται στο νοητικο- γνωστικό επίπεδο Φραστική διατύπωση- λεξιλόγιο Εξασφάλιση αυτενέργειας και συμμετοχής όλων των μαθητών της τάξης Διευθέτηση προβλημάτων πειθαρχίας Τροφοδότηση ευχάριστης διάθεσης των μαθητών Υπομονή Χιούμορ

7 5. Εποπτικό υλικά και μέσα διδασκαλίας
Τα μέσα διδασκαλίας χρησιμοποιούνται σωστά στην κατάλληλη στιγμή και με αποτελεσματικότητα (πίνακας, βίντεο, χάρτης, εικόνα, σχεδιάγραμμα, αντικείμενα, χρήση διαδικτύου κλπ). Γίνεται υπερβολή κάποιων μέσων Επιτυγχάνεται ο μαθησιακός στόχος ή τα παιδιά εστιάζουν στη χρήση του μέσου και στο ίδιο μέσο

8 6. Αξιολόγηση μαθησιακής διαδικασίας.
Έλεγχος επίτευξης των στόχων (ασκήσεις, εργασίες, ανακεφαλαιωτικές προφορικές ερωτήσεις κλπ). Ανακεφαλαίωση


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google