Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Με ποιόν τρόπο θα διδάξω ;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Με ποιόν τρόπο θα διδάξω ;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Με ποιόν τρόπο θα διδάξω ;
Διδακτικές Μέθοδοι Με ποιόν τρόπο θα διδάξω ;

2 Διδακτικές μέθοδοι Διδακτική μέθοδος: ένα οργανωμένο σύστημα ενεργειών που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός κατά τη μαθησιακή διαδικασία προκειμένου να επιτύχει την επίτευξη των διδακτικών στόχων

3 Μέθοδοι Διάλεξη, συζήτηση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, επίδειξη, καταιγισμός ιδεών, προσομοίωση, παιχνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης,

4 Διδακτικές μέθοδοι 1) Εισήγηση: Η συνεχής και χωρίς διακοπές προφορική παρουσίαση γνώσεων και πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό

5 Διδακτικές μέθοδοι 2) Συζήτηση: Ανταλλαγή απόψεων και επεξεργασία ενός ζητήματος σε βάθος στην ολομέλεια ή σε ομάδες. Συχνά εφαρμόζεται εμβόλιμα σε άλλες τεχνικές. Ιδιαίτερα σημαντική στο στάδιο της προετοιμασίας

6 Διδακτικές μέθοδοι 3) Ομαδοσυνεργατική μέθοδος: Εφαρμόζεται συχνά σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές. 3-5 μέλη, μεικτή σύνθεση, σαφείς οδηγίες, παρακολούθηση των ομάδων, παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια

7 Διδακτικές μέθοδοι 4) Επίδειξη: Παρουσίαση μιας διαδικασίας ή ενός φαινομένου με χρησιμοποίηση πραγματικών μέσων. Ο καθηγητής εκτελεί, οι μαθητές παρατηρούν. Στη συνέχεια οι μαθητές επαναλαμβάνουν την πράξη με την καθοδήγηση του καθηγητή.

8 Διδακτικές μέθοδοι 5) Καταιγισμός ιδεών: Οι μαθητές παρακινούνται να προτείνουν αυθόρμητα διάφορες ιδέες σε μία ερώτηση που τίθεται. Οι ιδέες σημειώνονται στον πίνακα και στη συνέχεια , μέσα από ερωτήσεις – απαντήσεις, σχολιάζονται από την ομάδα και γίνεται σύνθεση των απόψεων.

9 Διδακτικές μέθοδοι 6) Παιχνίδι ρόλων (role playing):
Με την παιδαγωγική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι μαθητές υποδύονται ρόλους και εκτελούν δραστηριότητες συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος

10 Διδακτικές μέθοδοι 6) Μελέτη περίπτωσης (case study):
Ανάλυση σε βάθος και διερεύνηση λύσης σε ένα πραγματικό ή υποθετικό πρόβλημα – ενδελεχής μελέτη-ανάλυση μιας συγκεκριμένης περίπτωσης. Συχνά γίνεται σε ομάδες εργασίας.

11 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή των διδακτικών μεθόδων
Διδακτικές μέθοδοι Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή των διδακτικών μεθόδων 

12 Διδακτικές μέθοδοι Το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας

13 Το γνωστικό υπόβαθρο και το μαθησιακό επίπεδο της τάξης
Διδακτικές μέθοδοι Το γνωστικό υπόβαθρο και το μαθησιακό επίπεδο της τάξης

14 (χωροταξική διαρρύθμιση και αριθμός μαθητών)
Διδακτικές μέθοδοι Το μέγεθος της τάξης (χωροταξική διαρρύθμιση και αριθμός μαθητών)

15 Διδακτικές μέθοδοι Η διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή

16 Το γνωστικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο του διδάσκοντος
Διδακτικές μέθοδοι Το γνωστικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο του διδάσκοντος Albert Einstein Maria Montessori

17 Διδακτικές μέθοδοι Δεν υπάρχει εκ των προτέρων «καλύτερη» και «χειρότερη μέθοδος» Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου λαμβάνονται υπόψη και συνδυάζονται σε κάθε περίσταση με τους διδακτικούς στόχους και το εκάστοτε σχέδιο μαθήματος

18 Διδακτικές μέθοδοι Η ακολουθούμενη μεθοδολογία από έναν εκπαιδευτικό επηρεάζει και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό: την επίτευξη των διδακτικών στόχων την ποιότητα του μαθήματος το μαθησιακό κλίμα τη ψυχοσύνθεση των μαθητών

19 Στο επίκεντρο της διδακτικής μεθοδολογίας είναι ο μαθητής
Διδακτικές μέθοδοι Γενικά, οι διδακτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται πρέπει να έχουν μαθητοκεντρική διάσταση Στο επίκεντρο της διδακτικής μεθοδολογίας είναι ο μαθητής

20 Βιβλιογραφία: Huttner, A. (2008) Διδακτική Τεχνολογικών Μαθημάτων. Εκδ. Ιων Πάσχος, Β. (2007) Στοιχεία Διδακτικής και Παιδαγωγικής. Εκδ. Πατάκη Πλαγιανάκος, Σ. (1999) Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων. Τόμος Α . Εκδ. Έλλην Πλαγιανάκος, Σ. (1999) Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων. Τόμος Β . Εκδ. Έλλην Κουτσούκος, Μ. (2012). Σημειώσεις του Μαθήματος Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας. ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης


Κατέβασμα ppt "Με ποιόν τρόπο θα διδάξω ;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google